Ateroskleróza – etiologie, patogeneza, prevence – patologie (VŠ)

Téma: Ateroskleróza – etiologie, patogeneza a prevence

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Definice:

  • Ateroskleróza je kornatění tepen, vzniká v důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny
  • je onemocnění se 100% incidencí v populaci dospělých. Počíná se vyvíjet již v prvních dekádách života.
  • postihuje velké a střední tepny (svalového a elastického typu), např. věnčitých tepen, krkavice, arterií dolních končetin, aorty atd, Souvisí s DIABETEM

 

Patogeneze

Morfologické projevy aterosklerózy

Rozdělujeme do 3. stupňů:

  • 1. stupeň – Lipoidní proužky (skvrny) již v 10 letech
  • 2. stupeň – Fibrózní pláty, Ateromatózní platy
  • 3. stupeň – Ateromatózní vředy, Kalcifikace, nekrózy

 

Postihuje většinou starší jedince, ale již v mladém věku můžeme na stěně cév najít nažloutlé skvrny, tzv. lipidní, které později přecházejí ve fibrózní pláty → Objevuje se kalcifikace a dochází ke vzniku ateromových plátů. Ve stěnách cév jsou kašovité hmoty tvořené množstvím lipidů, často zvápenatí -> zanikne endotel a vytvoří se ateromový vřed.

-Na aortě bývá nejvíc postižena břišní oblast a poté velké tepny směřující do končetin= centrální typ aterosklerózy

-Pevnost tepny se sníží, může dojít k vydutí -> aterosklerotické aneuryzma a výduť může prasknout

Periferní typ aterosklerózy postihuje především věnčité, mozkové a ledvinové tepny

→ vedou k zúžení cévy, nasedající trombóze, popřípadě ke krvácení do aterosklerotického plátu →to vyvolává ischemické změny v orgánech, které cévy zásobují kyslíkem

-komplikace vyplívající z aterosklerózy patří k nejčastějším příčinám úmrtí

 

Vývoj:

-ateroskleróza rozvíjí pomalu a nenápadně

-tuky se zpočátku tiše usazují do cévních stěn a zužují jejich průsvit, aniž bychom cokoli pociťovali

-až když zúžení dosáhne kritické hodnoty nebo dojde k prasknutí plátu, objeví se obtíže, které již nepřehlédnete.

Může dojít k trombóze nebo utrźení trombu to vede k ischemii..

 

Prevence:

– zdravý životní styl

-omezit vysokoenergetická (tučná a sladká jídla)

– zvýšit množství vlákniny (ovoce, zelenina) v potravě, místo živočišných tuků používat rostlinné, zvláště za studena lisované oleje

-sportovat a nekouřit

 

Rizikové faktory aterosklerózy

-věk (s rostoucím věkem se riziko zvyšuje)

-pohlaví (muži jsou náchylnější)

-rodinná dispozice

-získané rizikové faktory, např. hyperlipidemie (vysoká hladina cholesterolu), hypertenze, kouření cigaret (jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů), diabetes mellitus

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!