Rodozměna (metageneze)

biologie

 

   Otázka: Rodozměna (metageneze)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): nobodyknows

 

 

Rodozměna (metageneze)

 • životní cyklus organismů, při kterém dochází ke střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování
 • Řasy, mechorosty, kapraďorosty, plavuně, prvoci, houby
  • Generace pohlavní – GAMETOFYT
  • Generace nepohlavní – SPOROFYT

 

GAMETOFYT

 • Haploidní stadium – 1 sada chromozomů (n)
 • Tvoří pohlavní orgány zvané gametangia, ve kterých se tvoří a vývojově rozrůzňují pohlavní buňky – gamety
 • Samičí gameta – vaječná buňka
 • Samčí gameta – spermatická buňka
 • → splynutím neboli oplozením vzniká ze dvou haploidních gamet jedna diploidní zygota (buňka s kompletní sadou chromozomů)

 

SPOROFYT

 • Diploidní stadium – 2 sady chromozomů (2n)
 • Vzniká ze zygoty

 

Obecná rodozměna:

 • Spora → gametofyt (samčí gameta, samičí gameta) → oplození → zygota → sporofyt → redukční dělení (meióza) → spora
 • Ze spor vzniká mitózou gametofyt (n) s pohlavními orgány (gametangia) a pohlavními buňkami (gamety). Oplozením pak vzniká zygota (2n) a ze zygoty vzniká mitózou sporofyt (2n), na kterém meiózou vznikají spory (n)

 

MECHOROSTY

 • Gametofyt převažuje nad sporofytem
  • Spory = výtrusy (n) → vyklíčí prvoklíček → vyrůstá zelená mechová rostlinka (gametofyt – n), která nese pohlavní orgány (samčí – pelatky, samičí – zárodečníky)
  • V pelatkách a zárodečnících dozrají pohlavní buňky – spermatozoidy a vaječné buňky
  • Oplozením ve vodním prostředí vzniká zygota (2n)
  • Mitózou vzniká sporofyt (2n) – štět s tobolkou = výtrusnice
  • Ve výtrusnici vznikají meiózou výtrusy (n) a po jejich dozrání sporofyt umírá

 

KAPRAĎOROSTY

 • Sporofyt převládá nad gametofytem
 • z výtrusu (n) vyrůstá prokel (gametofyt), ten nese pelatky a zárodečníky – v nich vznikají pohlavní buňky (spermatozoid a vaječná buňka)
 • → spermatozoidy pronikají do zárodečníků
 • → oplozením vaječné buňky vzniká zygota (2n)
 • → ze zygoty vyrůstá rostlina (2n) – na listech nese kupky výtrusnic
 • → ve výtrusnicích probíhá meióza a vznikají haploidní výtrusy

 

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY

 • Sporofyt převládá nad gametofytem
 • Jehličnany, jinany, liánovce, cykasy
  • Setká-li se spermatická buňka s buňkou vaječnou, dojde k oplození → ze vzniklé zygoty se postupně vytvoří embryo – zárodek sporofytu
  • → bývalé obaly samčí výtrusnice (vajíčka) se přitom přemění na semenné obaly
  • → vznikne semeno – útvar obsahující zárodek sporofytu, výživné látky (buňky samičího gametofytu se zásobními látkami) a semenné obaly
  • → když semeno dozraje, uvolní se a po dopadu na zem sporofyt pokračuje ve vývoji
  • → embryo vyklíčí v novou rostlinu

 

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

 • Sporofyt převládá nad gametofytem
 • Jako jediné mají orgán KVĚT
  • Vajíčka jsou ukryta v pestíku. V každém vajíčku vzniká jeden mladý zárodečný vak (n). Ten se přemění na samičí gametofyt – zralý zárodečný vak. V něm vzniká 8 haploidních jader, z nichž jsou důležitá tři: jedno se stane základem buňky vaječné a dvě zůstávají pohromadě – tzv. jádro zárodečného vaku.
  • Prašná pouzdra (v každé tyčince jsou 4) – z nich se uvolňují haploidní pylová zrna. Po dopadu na bliznu z pylového zrna vyklíčí samčí gametofyt – pylová láčka, která prorůstá pestíkem až zárodečnému vaku a na svém vrcholu nese dvě buňky spermatické.
 • Dochází ke dvojímu oplození, kterého se účastní obě buňky spermatické
  • buňka spermatická splývá s buňkou vaječnou → vzniká zygota a z ní embryo budoucího nového sporofytu.
  • buňka spermatická splývá s diploidním jádrem zralého zárodečného vaku → vznikne triploidní jádro (3n), z něhož se vyvine triploidní výživné pletivo endosperm

 

NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ

 • rostlina vzniká z jedné specializované buňky
 • řasy, kapraďorosty, mechorosty, houby
 • VEGETATIVNÍ = šíření rostlin oddělením části rostliny, z níž vznikne totožná rostlina
  • rostliny, které nemají velký počet semen
  • hřížení, roubování, očkování, klonování
  • výhody: rostliny dorůstají rychle
  • nevýhody: geneticky identičtí jedinci → nevznikají nové kombinace vlastností (stejné choroby atd.)
 • SPORAMI
  • houby, mechorosty, kapraďorosty
  • spory (výtrusy) = specializované buňky, vznik mitózou nebo meiózou
 • PARTENOGENEZE
  • samobřezost
  • vnik jedince pouze z mateřského organismu

 

POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ

 • kombinace genetické informace → proměnlivost potomstva
 • samčí gameta (n) + samičí gameta (n) = zygota (2n)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!