Generativní orgány rostlin – maturitní otázka

 

Otázka: Generativní orgány rostlin

Předmět: Biologie

Přidal(a): kiki

 

Zajišťují pohlavní rozmnožování rostlin. Jde o květ, semeno a plod.

 

Květ (flos)

 • soubor přeměněných listů
 • zajištuje vývoj semene, růst je omezený

 

STAVBA

 • Květní lůžko (torus)
  • Zploštělý vrchol stonku
  • Číška (dub) – zdřevnatělé KL
  • Češule (růže, jabloň) – součástí KL jsou květní obaly a tyčinky
  • Vyrůstají z něj plodolisty a květní obaly
 • Květní obaly
  • Chrání reprodukční orgány
  • 1. Rozlišené
   • Kalich (calyx) – K
    • Vnější část květního obalu
    • Tvořen zelenými kališními lístky (volné – hořčice/srostlé-hluchavka) → v pupenu obaluje a chrání ostatní části květu
   • Koruna (corolla) – C
    • Vnitřní část květního obalu
    • Láká opylovače barvou a vůní → z pestře zbarvených korunních lístků (volné / srostlé)
    • Po opylení odpadne
  • 2. Nerozlišené
   • Okvětí (perigon) – P
    • K. obaly nejsou rozlišeny v kalich a korunu
    • barevně a tvarově nerozlišených okvětních lístků
    • Typické pro jednoděložné rostliny
    • Volné (tulipán), srostlé (konvalinka)
  • 3. Bezobalné
   • Absence květních obalů (vrba jíva, jasan ztepilý)
 • Reprodukční orgány
  • Tyčinka (stamen) – A
   • Samčí pohl. orgán
   • Soubor tyčinek = andreceum
   • Produkuje pylová zrna (mikrospory)
   •  Stavba:
    • Nitka
    • Prašník
     • Obsahuje 2 prašné váčky + 4 prašná pouzdra
     • Uvnitř pylotvorné pletivo → redukčním dělením(meiozou) pylová zrna (mikrospory)
  • Pestík (pistullum) – G
   • Samičí pohl. orgán
   • vznik srůstem jednoho nebo více plodolistů (megasporofyl)
   • Soubor plodolistů = gyneceum
   • Produkuje vajíčka
   • Stavba:
    • Blizna
     • Vrcholová část pestíku
     • Lepkavá →produkuje cukerné roztoky
     • Zachytává pylová zrna
    • Čnělka
     • Střední rozšířená část pestíku, nese bliznu
     • Může chybět (mák)
    • Semeník
     • Obsahuje vajíčka, dochází zde k oplození pylovým zrnem
     • Rozšířená spodní část pestíku

→ spodní – primitivní, semeník nad květními obaly (pryskyřník)

→ polospodní – květní obaly vyrůstají v polovině semeníku (lomikámen

→ spodní- semeník pod květními obaly (mrkev, jabloň)

 

TYPY PODLE POHLAVÍ

 • Oboupohlavné – květ s tyčinkami i pestíkem (tulipán)
 • Jednopohlavné – květy samčí + tyčinky / samičí + pestíky
  • Jednodomé – na jedné rostlině odděleně samčí i samičí květy (modřín, dub, líska)
  • Dvoudomé – na jedné rostlině samčí, na druhé samičí květy (vrba, tis)
 • Sterilní (jalové) květy – lákají hmyz (slunečnice)

 

TYPY PODLE SOUMĚRNOSTI

 • Souměrné – 1 rovina souměrnosti (netýkavka, violka)
 • Dvoustranně souměrné – 2 roviny souměrnosti (srdcovka)
 • Nesouměrné – bez roviny souměrnosti (kozlík)
 • Pravidelné – více rovin souměrnosti (tulipán)

 

KVĚTNÍ DIAGRAM

 • schemticky znázorňuje postavení a počet květních orgánů v květu při pohledu shora
 • květní vzorce = mezinárodní značky popisující stavbu květu

 

KVĚTENSTVÍ

 • soubor květů vyrůstajících na společném stonku (hlavním vřetenu) – z něj vyrůstají postranní stonky ( postranní vřetena)
 • Jednoduché květenství
  • Hroznovité
   • Postranní stonky nepřerůstají stonek hlavní
   • Květy rozkvétají zezdola nahoru = akropetálně, od kraje do středu (centrupetálně)
   • Koncový květ většinou rozkvétá poslední
   • hrozen: květy vyrůstají na přibližně stejně dlouhých stopkách (rybíz, hořčice)
   • lata: hlavní stonek nese postranní hrozny, které se směrem k vrcholu zkracují (šeřík, ptačí zob), považuje se za nejpůvodnější typ hroznovitých květenství
   • klas: květy jsou přisedlé (jitrocel)
   • jehněda: převislé květenství s přisedlými květy, opadává v celku (líska, bříza)
   • okolík: přibližně stejně dlouhé květní stopky vyrůstají z jednoho místa (prvosenka)
   • hlávka (strboul): vřeteno je velmi zkrácené, květy jsou téměř přisedlé a rozestavěné na všechny strany (jetel)
   • úbor: květy přisedají na rozšířené lůžko, soubor listenů na spodní straně tvoří zákrov (heřmánek)
   • chocholík – vrcholový nebo středový květ je nejmladší, květy rozkvétají zdola nahoru nebo od obvodu do středu, květy jsou více méně v jedné rovině (jabloně, hrušně)
   • šiška
   • palice – zdužnatělé vřeteno a rovněž přisedlé květy, listen palice obvykle bývá pestře zbarven (puškvorec)
  • vrcholičnaté
   • postranní stonky přerůstají stonek hlavní
   • květy rozkvétají shora dolů, od středu po okraj
   • květ na konci vřetene většinou rozkvétá jako první
   • vrcholík: mnohoramenný, má více postranních vřeten, jsou ve stejné výši (bez černý)
   • vidlan: dvouramenný vrcholík, má dvě postranní vřetena (knotovka bílá)
   • vijan: jednoramenný vrcholík, vyvíjí se pouze jedno postranní vřeteno (pomněnka)
   • srpek: květní stopky jsou na jedné a listeny na druhé straně stonku (mečík)
   • vějířek: květní stopky se vyvinuly střídavě v úžlabí pravého a levého listenu (kosatec)
 • složená květenství
  • homotaktické –kombinace 2 jednoduchých k. ze stejné skupiny
  • lata zklásku (oves)
  • klas klásků (pšenice)
  • lata z hroznů (vinná réva)
  • okolík okolíků (mrkev)
  • hrozen úborů (devětsil)
  • vrcholík vrcholíků (hortenzie)
 • heterotaktické – kombinace 2 jednoduchých k. z jiné skupiny
  • hrozen vijanů (jírovec)
  • stroubl vijanů (trávnička)
  • klas lichopřeslenů (bukvice)
  • lata svazečků (divizna)
  • cyatium (pryšec)

 

Semeno (semen)

 • reprodukční orgán
 • vzniká na mateřské rostlině z oplozeného vajíčka
 • STAVBA
  • osemení (testa)
   • vznik přeměnou vaječných obalů
   • ochranná f-ce
   • povrch + chloupky a zoubky
  • živné pletivo= endosperm
   • obsahuje zásobní látky (tuky, cukry, bílkoviny)
   • zajišťuje klíčení semene
   • chybí u bobovitých rostlin (zás. f-ci mají děložní listy zárodku→epigeické klíčení)
  • zárodek (embryo)
   • vznik ze zygoty
   • polyembryonie= dva i více zárodků v jednom semeni
   • stavba:
    • kořínek (radikula)
     • základ kořene
     • orientován ke klíčnímu otvoru
    • podděložní článek (hypokotyl)
    • epikotyl – první stonkový člének z dělohy
    • vzrostlý vrchol stonku (plumula) = pírko
     • první pupen rostliny
     • u trav obalena pochvou (koleoptile)
    • dělohy
     • počet – 1, 2, 2-18
     • ploché listové útvary

 

Plod (fetus)

 • vznik přeměnou vajíčka v semeníku, vyživuje a chrání semena během zrání
 • mnohobuněčný generativní orgán rostlin
 • chráněn oplodím (perikarp) –vznik přeměnou stěn semeníku, chrání plod
  • suché (mák, líska, pšenice)
  • dužnaté (třešen, jablko) -3 vrstvy:
   • vnější =exokarp
    • blanitá pokožkovitá barevná slupka (peckovice-meruňka)
   • střední = mezokarp
    • z dužnatého až šťavnatého parenchymu
    • V: přenos semen (rulík zlomocný, vraní oko-ptáci nejsou otráveni)
   • vnitřní = endokarp + lignin
    • Blanitý (jadřinec malvic)
    • Sklerenchymatický (pecka peckovic)
    • Parenchymatický (bobule vinné révy)

 

TYPY PLODŮ PODLE VZNIKU

 • Pravé –vznik pouze přeměnou pestíku (suché plody, peckovice) nebo pouze semeníku
 • Nepravé – na stavbě se podílejí i tyčinky (malvice, češule)

 

ŠÍŘENÍ SEMEN A PLODŮ (CHORIE)

 • Autochorie
  • Vymršťování semen ze zralých plodů (netýkavka)
 • Anemochorie
  • Šíření větrem, pomocí létacích zařízení (chmýr-pampeliška, křídlaté lemy (javor, jasan), křídla (lípa), lehká semena (orchideje)
 • Hydrochorie
  • Šíření vodou u bahenních a vodních rostlin (leknín, ostřice)
 • Zoochorie
  • Pomocí živočichů, na povrchu těla (svízel), trávicím ústrojím (jeřáb)
 • Antropochorie
  • Šíření člověkem (pěstování kulturních rostlin)

 

SOUPLODÍ

 • soubor plodů vzniklý z jednoho květu
 • souplodí nažek (jahoda, pryskyřník, lopuch, šípel), souplodí peckoviček (malina, černý bez), souplodí bobulí (rybíz)

 

PLODENSTVÍ

 • soubor plodů zvniklých z květenství
 • hrozny bobulí (vinná réva), úbor nažek (slunečnice), syconium (fík)

 

RŮZNOPLODOLISTOS = HETEROKARPIE

 • výskyt plodů nebo semen odlišných tvarů a velikostí na jedné rostlině (měsíček, lebeda)

 

ROZDĚLENÍ PLODŮ PODLE TYPU OPLODÍ

 • suché – oplodí kožovité nebo tvrdé, sklerenchymatické
  • nepukavé – jednosemenné, v době zralosti se neotvírají, oddělení od rostliny vcelku
   • nažka – blanité/kožovité oplodí (pampeliška)
   • oříšek – tvrdé zdřevnatělé oplodí (líska)
   • obilka – osemení srůstá s oplodím v blanitý obal (pšenice)
  • pukavé -v dbě zralosti se otevírají, vícesemenné
   • měchýřek – otevírá se podélnou skulinou (blatouch)
   • lusk – puká od vrcholu dvěma chlopněmi (hrách)
   • šešule – otevírají se vešvech na dvě chlopně oddělené blanitou přepážkou (hořčice)
   • šušulka – menší než šešule (penízek, kokoška)
   • tobolka – otevírá se zuby(tulipán), děrami (mák), víčkem (jitrocel)
  • poltivé – v době zral. Se neotvírají, rozpad na jednosemenné díly
   • struk – rozdělený na 1 semenné části příčnými přehrádkami(ohnice)
   • dvounažka – rozpad na 2 jednosemenné nažky (javor)
   • tvrdka – rozpad na 4 jednosemenné části ( hluchavka)
 • dužnaté – oplodí rozlišeno na vnější, střední a vnitřní část
  • malvice
   • vícesemenný dužnatý plod + kožovitý endokarp (jablko, hrušeň)
  • peckovice
   • jednosemenný plod + 3vrstevné oplodí
   • Vnější blanitá vrstva, střední dužnatá, vnitří sklerenchymaatická pecka (třešeň)
  • bobule
   • vícesemenný dužnatý plod (angrešt, kiwi, okurka, meloun)
   • citrusy → zvláštní bobule – hesperidium

 

Rozmnožování rostlin

Nepohlavní

 • rostlina vzniká z jedné specializované buňky
 • řasy, mechorosty, kapraďorosty
 • výtrusy (= spory) – haploidní počet chromozómů, vznikají miózou
  • zoospory = výtrusy s bičíky, pohyblivé
  • izospory = stejné výtrusy
  • anizospory = nestejné výtrusy – rozlišené samičí makrospory a samčí mikrospory
 • noví jedinci jsou klony mateřského organismu

 

Vegetativní

 • nový jedinec vzniká z tkáně nebo orgánu mateřské rostliny
 • genetická informace mateřského a dceřiného organismu je stejná (vznikají klony)
  • přirozené :
   • cibulky (narcis)
   • šlahouny(jahodník)
   • oddenky(kosatec)
   • hlízy(jiřiny)
   • fragmentace (mechy)→rozpad stélek
  • umělé:
   • řízkování
   • roubování
   • křížení
   • explantáty (očkování)

 

Pohlavní

 • splýváním gamet → vznik zygoty → nová genetická informace
 • KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY (MAGNOLIOPHYTA) – vytvořen květ
  • vajíčko (ovum)
   • uloženo v semeníku , obaleno dvěma obaly
   • po jeho oplození zvniká semeno
   • stavba:
    • pletivné jádro (nucellus)
    • zárodečný vak
     • v pletivném jádře
     • tvořen z jádra zárodečného vaku (2n), vaječné buňky (n) = samičí pohl. buňka, 2 pomocné buňky (synergidy) – napomáhají oplození, 3 protistojné buňky (antipody) – výživa vajíčka
  • vznik vajíčka
   • dochází ke vzniku pletivného jádra –postupně se zvětšuje
   • na jeho bázi vznikají 1 /více vaječných obalů (intergumenty) – obalují nucellus, na vrcholu nesrůstají → otvor klový (mikropyle)
   • mateřská buňka nucelu → redukční dělení (meioza) → 4 haploidní buňky
   • 3 b. zanikají, 1 se vyvíjí → mladý zárodečný vak = samičí výtrus → 3x mitotické dělení jádra → zralý zárodečný vak – 8 buněk
    • 2 synergidy, 3 antipody
    • 1 vaječná buňka = oosfera
    • 2 buňky splynou v 1 → jádro zárodečného vaku (n+n=2n)
  •  Opylení
   • Přenos zralého pyl. Zrna z prašníku na bliznu
    • Allogamie (cizosprašnost) – cizím pylem
    • Autogamie (samosprašnost) – vlastním pylem
    • Zoogamie (opylení živočichem)
    • Entomonogamie (hmyzosprašnost)
    • Anemogamie (větrosprašnost)
    • Hydrogamie (opylení vodou)
  • Oplození
   • Splynutí samčí (mikrospora) a samičí (makrospora) pohl. buňky
   • Zařína klíčením pylového zrna za vzniku pylové láčky + 2 buňky:
    • Generativní – dělí se na 2 spermatické buňky (mikrogamety)
    • Vegetativní –zajišťuje růst pylové láčky
   • Pylová láčka prorůstá přes otvor klový do zralého zárodečného vaku
   • Nastává dvojité oplození
    • Spermatická buňka (n) + vaječná buňka (oosfera) (n)→zygota(2n)→embryo
    • Spermatická buňka (n) + jádro zárodečného vaku →vyživovací pletivo endosperm (3n)

 

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY –netvoří květ či plod

 • Vajíčko
  • Nahé, přímé opylení (žádný plod), uloženo v plodolistu
  • Pouze jeden obal (integument) – uvnitř mateřská buňka zárodečného vaku
   • Dělením →4 haploidní b. →3 zanikají →4x mnohonásobné dělení + vznik mladého zárodečného vaku (makrospora) – uvnitř zárodečníky + vaječné buňky
  • 1 rostlina + samčí i samičí šištice
   • Samčí
    • Z tyčinek- v nich prašná pouzdra + pylová zrna (vznik meiozou)
    • Pyl přenášen větrem
   • Samičí
    • Tvořena plodolisty, každý nese 2 vajíčka
 • Opylení
  • v klovém otvoru – kapka tekutiny →zachycování pylu→ vyschnutí tekutiny → průnik zrn do vajíčka → klíčení → pylová láčka
 • Oplození
  • uvolnění 2 spermatických buněk z láčky → jedna splye s vaječnou buňkou → zygota
  • druhá sperm. buňka zygotu nevytváří


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!