Generativní orgány rostlin – maturitní otázka z biologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Generativní orgány rostlin

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): kiki

 

 

 

 

– Zajišťují pohlavní rozmnožování rostlin

– Květ, semeno a plod

květ (flos)

 • · soubor přeměněných listů
 • · zajištuje vývoj semene, růst je omezený

 

STAVBA

 • · Květní lůžko (torus)

– Zploštělý vrchol stonku

– Číška (dub) – zdřevnatělé KL

– Češule (růže, jabloň) – součástí KL jsou květní obaly a tyčinky

– Vyrůstají z něj plodolisty a květní obaly

 • · Květní obaly

– Chrání reprodukční orgány

1. Rozlišené

 • · Kalich (calyx) – K

– Vnější část květního obalu

– Tvořen zelenými kališními lístky (volné – hořčice/srostlé-hluchavka) → v pupenu obaluje a chrání ostatní části květu

 • · Koruna(corolla) – C

– Vnitřní část květního obalu

– Láká opylovače barvou a vůní → z pestře zbarvených korunních lístků (volné / srostlé)

– Po opylení odpadne

2. Nerozlišené

 • · Okvětí (perigon) – P

– K. obaly nejsou rozlišeny v kalich a korunu

– Z barevně a tvarově nerozlišených okvětních lístků

– Typické pro jednoděložné rostliny

– Volné (tulipán), srostlé (konvalinka)

3. Bezobalné

– Absence květních obalů (vrba jíva, jasan ztepilý)

 • · Reprodukční orgány

– Tyčinka (stamen) – A

 • § Samčí pohl. orgán
 • § Soubor tyčinek = andreceum
 • § Produkuje pylová zrna (mikrospory)
 • § Stavba:
  • · Nitka
  • · Prašník

– Obsahuje 2 prašné váčky + 4 prašná pouzdra

– Uvnitř pylotvorné pletivo → redukčním dělením(meiozou) pylová zrna (mikrospory)

– Pestík (pistullum) – G

 • § Samičí pohl. orgán
 • § vznik srůstem jednoho nebo více plodolistů (megasporofyl)
 • § Soubor plodolistů = gyneceum
 • § Produkuje vajíčka
 • § Stavba:
  • · Blizna

– Vrcholová část pestíku

– Lepkavá →produkuje cukerné roztoky

– Zachytává pylová zrna

 • · Čnělka

– Střední rozšířená část pestíku, nese bliznu

– Může chybět (mák)

 • · Semeník

– Obsahuje vajíčka, dochází zde k oplození pylovým zrnem

– Rozšířená spodní část pestíku

→ spodní – primitivní, semeník nad květními obaly (pryskyřník)

→polospodní – květní obaly vyrůstají v polovině semeníku (lomikámen

→spodní- semeník pod květními obaly (mrkev, jabloň)

TYPY PODLE POHLAVÍ

 • · Oboupohlavné – květ s tyčinkami i pestíkem (tulipán)
 • · Jednopohlavné – květy samčí + tyčinky / samičí + pestíky

o Jednodomé – na jedné rostlině odděleně samčí i samičí květy (modřín, dub, líska)

o Dvoudomé – na jedné rostlině samčí, na druhé samičí květy (vrba, tis)

 • · Sterilní (jalové) květy – lákají hmyz (slunečnice)

TYPY PODLE SOUMĚRNOSTI

 • · Souměrné – 1 rovina souměrnosti (netýkavka, violka)
 • · Dvoustranně souměrné – 2 roviny souměrnosti (srdcovka)
 • · Nesouměrné – bez roviny souměrnosti (kozlík)
 • · Pravidelné – více rovin souměrnosti (tulipán)

KVĚTNÍ DIAGRAM

 • · schemticky znázorňuje postavení a počet květních orgánů v květu při pohledu shora
 • · květní vzorce = mezinárodní značky popisující stavbu květu

 

KVĚTENSTVÍ

 • · soubor květů vyrůstajících na společném stonku (hlavním vřetenu) – z něj vyrůstají postranní stonky ( postranní vřetena)
  • · Jednoduché květenství

o Hroznovité

– Postranní stonky nepřerůstají stonek hlavní

– Květy rozkvétají zezdola nahoru = akropetálně, od kraje do středu (centrupetálně)

– Koncový květ většinou rozkvétá poslední

– hrozen: květy vyrůstají na přibližně stejně dlouhých stopkách (rybíz, hořčice)

– lata: hlavní stonek nese postranní hrozny, které se směrem k vrcholu zkracují (šeřík, ptačí zob), považuje se za nejpůvodnější typ hroznovitých květenství

– klas: květy jsou přisedlé (jitrocel)

– jehněda: převislé květenství s přisedlými květy, opadává v celku (líska, bříza)

– okolík: přibližně stejně dlouhé květní stopky vyrůstají z jednoho místa (prvosenka)

– hlávka (strboul): vřeteno je velmi zkrácené, květy jsou téměř přisedlé a rozestavěné na všechny strany (jetel)

– úbor: květy přisedají na rozšířené lůžko, soubor listenů na spodní straně tvoří zákrov (heřmánek)

– chocholík – vrcholový nebo středový květ je nejmladší, květy rozkvétají zdola nahoru nebo od obvodu do středu, květy jsou více méně v jedné rovině (jabloně, hrušně)

– šiška

– palice – zdužnatělé vřeteno a rovněž přisedlé květy, listen palice obvykle bývá pestře zbarven (puškvorec)

 

o vrcholičnaté

– postranní stonky přerůstají stonek hlavní

– květy rozkvétají shora dolů, od středu po okraj

– květ na konci vřetene většinou rozkvétá jako první

– vrcholík: mnohoramenný, má více postranních vřeten, jsou ve stejné výši (bez černý)

– vidlan: dvouramenný vrcholík, má dvě postranní vřetena (knotovka bílá)

– vijan: jednoramenný vrcholík, vyvíjí se pouze jedno postranní vřeteno (pomněnka)

– srpek: květní stopky jsou na jedné a listeny na druhé straně stonku (mečík)

– vějířek: květní stopky se vyvinuly střídavě v úžlabí pravého a levého listenu (kosatec)

 

 • · složená květenství

o homotaktické –kombinace 2 jednoduchých k. ze stejné skupiny

– lata zklásku (oves)

– klas klásků (pšenice)

– lata z hroznů (vinná réva)

– okolík okolíků (mrkev)

– hrozen úborů (devětsil)

– vrcholík vrcholíků (hortenzie)

o heterotaktické – kombinace 2 jednoduchých k. z jiné skupiny

– hrozen vijanů (jírovec)

– stroubl vijanů (trávnička)

– klas lichopřeslenů (bukvice)

– lata svazečků (divizna)

– cyatium (pryšec)

Semeno (semen)

-reprodukční orgán

-vzniká na mateřské rostlině z oplozeného vajíčka

STAVBA

 • · osemení (testa)

o zvnik přeměnou vaječných obalů

o ochranná f-ce

o povrch + chloupky a zoubky

 • · živné pletivo= endosperm

o obsahuje zásobní látky (tuky, cukry, bílkoviny)

o zajišťuje klíčení semene

o chybí u bobovitých rostlin (zás. f-ci mají děložní listy zárodku→epigeické klíčení)

 • · zárodek (embryo)

o vznik ze zygoty

o polyembryonie= dva i více zárodků v jednom semeni

o stavba:

 • § kořínek (radikula)
  • · základ kořene
  • · orientován ke klíčnímu otvoru
  • § podděložní článek (hypokotyl)
  • § epikotyl – první stonkový člének z dělohy
  • § vzrostlý vrchol stonku (plumula) = pírko
   • · první pupen rostliny
   • · u trav obalena pochvou (koleoptile)
   • § dělohy
    • · počet – 1, 2, 2-18
    • · ploché listové útvary

Plod (fetus)

-zvnik přeměnou vajíčka v semeníku, vyživuje a chrání semena během zrání

-mnohobuněčný generativní orgán rostlin

-chráněn oplodím (perikarp) –vznik přeměnou stěn semeníku, chrání plod

 • · suché (mák, líska, pšenice)
 • · dužnaté (třešen, jablko) -3 vrstvy:

o vnější =exokarp

 • § blanitá pokožkovitá barevná slupka (peckovice-meruňka)

o střední = mezokarp

 • § z dužnatého až šťavnatého parenchymu
 • § V: přenos semen (rulík zlomocný, vraní oko-ptáci nejsou otráveni)

o Vnitřní = endokarp + lignin

 • § Blanitý (jadřinec malvic)
 • § Sklerenchymatický (pecka peckovic)
 • § Parenchymatický (bobule vinné révy)

TYPY PLODŮ PODLE VZNIKU

 • · Pravé –vznik pouze přeměnou pestíku (suché plody, peckovice) nebo pouze semeníku
 • · Nepravé – na stavbě se podílejí i tyčinky (malvice, češule)

ŠÍŘENÍ SEMEN A PLODŮ (CHORIE)

 • · Autochorie

o Vymršťování semen ze zralých plodů (netýkavka)

 • · Anemochorie

o Šíření větrem, pomocí létacích zařízení (chmýr-pampeliška, křídlaté lemy (javor, jasan), křídla (lípa), lehká semena (orchideje)

 • · Hydrochorie

o Šíření vodou u bahenních a vodních rostlin (leknín, ostřice)

 • · Zoochorie

o Pomocí živočichů, na povrchu těla (svízel), trávicím ústrojím (jeřáb)

 • · Antropochorie

o Šíření člověkem (pěstování kulturních rostlin)

SOUPLODÍ

 • · soubor plodů vzniklý z jednoho květu
 • · souplodí nažek (jahoda, pryskyřník, lopuch, šípel), souplodí peckoviček (malina, černý bez), souplodí bobulí (rybíz)

PLODENSTVÍ

 • · soubor plodů zvniklých z květenství
 • · hrozny bobulí (vinná réva), úbor nažek (slunečnice), syconium (fík)

RŮZNOPLODOLISTOS = HETEROKARPIE

-výsky plodů nebo semen odlišných tvarů a velikostí na jedné rostlině (měsíček, lebeda)

ROZDĚLENÍ PLODŮ PODLE TYPU OPLODÍ

 • · suché –oplodí kožovité nebo tvrdé, sklerenchymatické

o nepukavé – jednosemenné, v době zralosti se neotvírají, oddělení od rostliny vcelku

 • § nažka – blanité/kožovité oplodí (pampeliška)
 • § oříšek – tvrdé zdřevnatělé oplodí (líska)
 • § obilka – osemení srůstá s oplodím v blanitý obal (pšenice)

o pukavé -v dbě zralosti se otevírají, vícesemenné

 • § měchýřek – otevírá se podélnou skulinou (blatouch)
 • § lusk – puká od vrcholu dvěma chlopněmi (hrách)
 • § šešule – otevírají se vešvech na dvě chlopně oddělené blanitou přepážkou (hořčice)
 • § šušulka – menší než šešule (penízek, kokoška)
 • § tobolka – otevírá se zuby(tulipán), děrami (mák), víčkem (jitrocel)

o poltivé – v době zral. Se neotvírají, rozpad na jednosemenné díly

 • § struk – rozdělený na 1 semenné části příčnými přehrádkami(ohnice)
 • § dvounažka – rozpad na 2 jednosemenné nažky (javor)
 • § tvrdka – rozpad na 4 jednosemenné části ( hluchavka)
 • · dužnaté – oplodí rozlišeno na vnější, střední a vnitřní část

o malvice

 • § vícesemenný dužnatý plod + kožovitý endokarp (jablko, hrušeň)

o peckovice

 • § jednosemenný plod + 3vrstevné oplodí
 • § Vnější blanitá vrstva, střední dužnatá, vnitří sklerenchymaatická pecka (třešeň)

o bobule

 • § vícesemenný dužnatý plod (angrešt, kiwi, okurka, meloun)
 • § citrusy → zvláštní bobule – hesperidium

Rozmnožování rostlin

nepohlavní

 • · rostlina vzniká z jedné specializované buňky
 • · řasy, mechorosty, kapraďorosty
 • · výtrusy (= spory) – haploidní počet chromozómů, vznikají miózou

o zoospory = výtrusy s bičíky, pohyblivé

o izospory = stejné výtrusy

o anizospory = nestejné výtrusy – rozlišené samičí makrospory a samčí mikrospory

 • · noví jedinci jsou klony mateřského organismu

vegetativní

 • · nový jedinec vzniká z tkáně nebo orgánu mateřské rostliny
 • · genetická informace mateřského a dceřiného organismu je stejná (vznikají klony)

o přirozené :

 • § cibulky (narcis)
 • § šlahouny(jahodník)
 • § oddenky(kosatec)
 • § hlízy(jiřiny)
 • § fragmentace (mechy)→rozpad stélek

o umělé:

 • § řízkování
 • § roubování
 • § křížení
 • § explantáty (očkování)

pohlavní

-splýváním gamet→vznik zygoty→nová genetická informace

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY (MAGNOLIOPHYTA) –vytvořen květ

 • · vajíčko (ovum)

o uloženo v semeníku , obaleno dvěma obaly

o po jeho oplození zvniká semeno

o stavba:

 • § pletivné jádro (nucellus)
 • § zárodečný vak
  • · v pletivném jádře
  • · tvořen z jádra zárodečného vaku (2n), vaječné buňky (n) = samičí pohl. buňka, 2 pomocné buňky (synergidy) – napomáhají oplození, 3 protistojné buňky (antipody) – výživa vajíčka
  • · vznik vajíčka

o dochází ke vzniku pletivného jádra –postupně se zvětšuje

o na jeho bázi vznikají 1 /více vaječných obalů (intergumenty) – obalují nucellus, na vrcholu nesrůstají → otvor klový (mikropyle)

o mateřská buňka nucelu → redukční dělení (meioza) → 4 haploidní buňky

o 3 b. zanikají, 1 se vyvíjí → mladý zárodečný vak = samičí výtrus → 3x mitotické dělení jádra → zdralý zárodečný vak – 8 buněk

o 2 synergidy, 3 antipody

o 1 vaječná buňka = oosfera

o 2 buňky splynou v 1 → jádro zárodečného vaku (n+n=2n)

 • · Opylení

o Přenos zralého pyl. Zrna z prašníku na bliznu

 • § Allogamie (cizosprašnost) – cizím pylem
 • § Autogamie (samosprašnost) – vlastním pylem
 • § Zoogamie (opylení živočichem)
 • § Entomonogamie ( hmyzosprašnost)
 • § Anemogamie (větrosprašnost)
 • § Hydrogamie (opylení vodou)
 • · Oplození

o Splynutí samčí (mikrospora) a samičí (makrospora) pohl. buňky

o Zařína klíčením pylového zrna za vzniku pylové láčky + 2 buňky:

 • § Generativní – dělí se na 2 spermatické buňky (mikrogamety)
 • § Vegetativní –zajišťuje růst pylové láčky

o Pylová láčka prorůstá přes otvor klový do zralého zárodečného vaku

o Nastává dvojité oplození

 • § Spermatická buňka (n) + vaječná buňka (oosfera) (n)→zygota(2n)→embryo
 • § Spermatická buňka (n) + jádro zárodečného vaku →vyživovací pletivo endosperm (3n)

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY –netvoří květ či plod

 • · Vajíčko

o Nahé, přímé opylení (žádný plod), uloženo v plodolistu

o Pouze jeden obal (integument) – uvnitř mateřská buňka zárodečného vaku

 • § Dělením →4 haploidní b. →3 zanikají →4x mnohonásobné dělení + vznik mladého zárodečného vaku (makrospora) – uvnitř zárodečníky + vaječné buňky

o 1 rostlina + samčí i samičí šištice

 • § Samčí
  • · Z tyčinek- v nich prašná pouzdra + pylová zrna (vznik meiozou)
  • · Pyl přenášen větrem
  • § Samičí
   • · Tvořena plodolisty, každý nese 2 vajíčka
  • · Opylení

o v klovém otvoru – kapka tekutiny →zachycování pylu→ vyschnutí tekutiny → průnik zrn do vajíčka → klíčení → pylová láčka

 • · oplození

o uvolnění 2 spermatických buněk z láčky → jedna splye s vaječnou buňkou → zygota

o druhá sperm. Buňka zygotu nevytváří


Další podobné materiály na webu: