Erytrocyty a leukocyty, imunita – maturitní otázka

 

   Otázka: Erytrocyty a Leukocyty

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Erytrocyty a Leukocyty

 

Erytrocyty a Leukocyty

 Erytrocyty

 • okrouhlé, bikonkávní, bezjaderné, pružné
 • průměr 7,2 mikrometru
 • množství: muži 4,3 – 5,3 x 1012 v 1 l
 • množství: ženy 3,8 – 4,8 x 1012 v 1 l
 • obsahují hemoblobin – červené barvivo
 • vznik v červené kostní dřeni, plod: játra, slezina
 • odbourávání: slezina
 • život ery: vznik v kostní dřeni – cévy – slezina (rozpad, fagocyty, globin; hem ->Fe a bilirubin ->urobilirubin)
 • erytropoéza – tvorba krve je řízena erytropoetinem z ledvin
 • hladina se zvýší při nedostatku 02 v krvi v ledvině
 • hladina se sníží při nadbytku 02 v krvi v ledvině
 • pro tvrobu ery musí být dostatek Fe, B12, kyseliny listové, bílkoviny

 

 Leukocyty

 • množství: 4 – 9 x 10 9 v 1 l
 • dělení: granulocyty /obsahují zrníčka/ (neutrofilní, aesinofilní, bazofilní), agranulocyty (monocyty, lymfocyty T (thymus,celullární) a B (humorální))
 • jejich hlavní účel je zajišťovat imunitu (specifickou a nespecifickou)
 • moc leu – leukocytóza
 • málo leu – leukopenie

 

 Granulocyty

 • v plasmě granula podle barviva na barvení dělíme: neutrofilní, aesinofilní, bazofilní; význam pro imunitu a fagocytosu
 • vznikají v kostní dření z kmenové buňky
 • význam pro obranu organismu a fagocytózu
 • segmentované jádro v cytoplasmě jsou přítomná zrníčka
 • v bazofilech se uvolňuje histamin a heparin (žírné buňky)

 

 Agranulocyty

 • nemají granula; nesegmentované jádro, v cytoplazmě nejsou granula
 • dělení podle jader: monocyty, lymfocyty T a B

 

a) Lymfocyty

 • velký proliferační potenciál – rychle se tvoří po setkání s antigenem, dělí a mění se, opouští cévy, vstupují do lymfy a vracejí se do krve
 • v cévách jich je minimum
 • T – závislé na thymu, thymus dependentní, v thymu se množí a dozrávají, hodně v krvi a hrudním mízovodu, živostnost měsíce, roky a některé celý život (paměťové buňky)
 • B – málo v periferní krvi, životnost: několik měsíců, při setkání s antigenem změna v plasmatické buňky a tvorba imunoglobulínů
 • dělí se na 5 základních skupin
  • 1) IgM –po setkání s antigenem tzv.primární odpověď
  • 2) IgG- sekundární odpověď
  • 3) IgA- jsou obsaženy v sekretech buněk (sliny,mléko,slzy)
  • 4) IgE-nachází se na povrchu žírných buněk a v bazofilech ALERGIE!!!
  • 5) IgD- na povrchu B-lymfocytů,receptor pro Ag

 

b) Monocyty

 • největší
 • vznikají v kostní dřeni
 • schopnost migrace
 • vyzrávají v makrofágy
 • přilnou k povrchům a jsou schopny fagocytózy – nespecifické obranné mechanismy

 

Imunita

 • = obranyschopnost organismu
 • antigen – cizorodá látka
 • obrannou funkcí je humorální/látková tvorba protilátek a buněčná imunita, která rozrušuje antigeny
 • Antigen se chová jako: imunogen (navodí imunitní odpověď), alergen (u přecitlivělých lidí vyvolá nadměrnou imunitní reakci) a tolerogen (organismus toleruje antigen a nevyvolá imunitní odpověď, uměle se vyvolává při transplantacích)
 • druhy: specifická a nespecifická imunita
 • Nespecifická:
  • po setkání s antigenem vzniká stereotypní imunitní reakce – fagocytóza
 • Specifická:
  • na daný antigen je odpověď: humorální nebo buněčnou imunitou
  • humorální – protilátky imunoglobiliny se setkají s antigenem poprvé – primární imunitní odpověd, za několi dní se zvýší hladina protilátek, při opakovaném setkání je imunitní odpověď rychlejší a silnější = sekundární imunitní odpověď
  • buněčná imunita – je zabezpečena T lymfocyty. Antigen je v těle, T lymfocyty reagují transformací a působí tím na různé úrovni rozpoznávání antigenu a T lymfocyty informují ostatní buňky
  • dělení: aktivní (tělo samo odpovídá imunitně na antigen, očkování = dlouhodobá imunita) a pasivní (tělu je dodána hotová protilátka, humorální imunita, krátkodobá) imunizace

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!