Prokaryotická a eukaryotická buňka – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Prokaryotická a eukaryotická buňka

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Pavla G.

 

 

 

 

PROKARYOTICKÁ BUŇKA

Sinice

Bakterie

Prochlorofyta

 

ŽIVÝ OBSAH V BUŇCE = PROTOPLAST

Nukleotid= spiralovitě stočená DNA, neohraničená

Plazmidy= malé kruhovité molekuly DNA, obsahují doplňkové dědičné informace.

Využití v genovém inženýrství → proti patogenní látky a rezistence proti antibiotikům

Cytoplazma=hmota→roztok organických a anorganických látek

Ribozómy=syntéza bílkovin

Buněčná inkluze= slouží k uložení zásobních látek (glykogen,volutin a kys. Polybetahydroximaselná)

Cytoplazmatická membrána=polopropustná=semipermeabilní ( fosfolipidy + bílkoviny + cholesterol- ukládá se mezi fosfolipidy!!!)

s tím souvisí    →→→     BIOMEMBRÁNY= mají tekutou konzistenci

Vně fosfolipidů = HYDROFILNÍ PROSTŘEDÍ

Uvnitř fosfolip.= HYDROFOBNÍ PROSTŘEDNÍ

Transport látek ( endocytoza x exocytoza)¨

Mezozomy= vznikly pro podíl při dělení buňky

Tylakoidy= měchýřky, které obsahují fotosyntetické pigmenty ( barvivo- při fotosyntéze) z nich pak vznikly v eukaryotické buňce díky endosymbioze plastidy

 

NEŽIVÝ OBSAH

Buněčná stěna = ochraná stěna, udává tvar, permeabilní=propustná

Obal=pouzdro nebo taky glykokalyx, vznikl z gureiku ( polysacharid)

Bičíky=pohyb

Fimbrie=nepohyblivá křehká vlákna sloužící k ochraně

 

!!!! V PROKARYOTICKÉ BUŇCE NIKDY NENAJDEME = Mitochondrie

Plastidy

Endoplazmatické retikulum

PROTOŽE MAJÍ 2 MEMBRÁNY ( EUKORAYOTICKÁ BUŇKA VZNIKLA TEORIÍ ENDOSYMBIOZI – jedna prokaryota pohltila druhou) !!!!!!

 

Eukaryotická buňka

Všechny mnohobuněčné organismy + jednobuněční prvoci

 

Jádro=karyon=nucleus= má dvojitou membránu s pory, uvnitř se nachází karyoplazma s chromatinem ( DNA + bílkoviny=HISTONY)→ při dělení se spiralizuje chromozom

Tělní buňky=somatické, mají úplnou chromozómovou výbavu = DIPOLOIDNÍ 2n (46 chr.)

Pohlavní buňky=gamety, mají poloviční chromozomovou výbavu = HAPLOIDNÍ n (23 chr.)

Jadérko=nucleolus=syntéza rRNA, význam při dělení buňky

Mitochondrie= 2 biomembrány, uvnitř crysty, hmota matrix

Slouží k BUNĚČNÉMU DÝCHÁNÍ ( energii získávají z glukozy) ENERGETICKÉ CENTRUM BUŇKY, umí se samy dělit, mají vlastní DNA

Endoplazmatické retikulum=membránový systém, který navazuje na jaderný obal = schopnost doškrcovat váčky

a) hladké retikulum ( syntéza glykolipidů – sacharidy,lipidy a steroidy)

b) drsné retikulum ( jsou tam ribozomy= syntéza bílkovin)

 

Ribozomy=syntéza bílkovin, jsou volně v cytoplazmě, obs. rRNA, která se tam dostala z jadérka

Golgiho aparát=( u rostlinné buňky diktyazom) =soustava měchýřků, upravující látky z endoplazmatického retikula

Cytoplazma= roztok organických a anorganických latek

Cytoskelet = vnitřní kostra buňky

  1. mikrofilamenta-vlákna
  2. mikrotubuly- trubičky

 

mají za úkol pohyb cytoplazmy (natahování a zkracování) a vytváří se z něho DĚLÍCÍ APARÁT A CENTRIOLY

 

Cytoplazmatická membrána=semipermeabilní neboli polopropustná na základě transportu

a) pasivní – na základě difúze ( koncentračního spádu a osmoti.jevů)

b) aktivní – přenašeč bílkoviny + energie ATP

 

PINOCYTÓZA = přenos tekutých látek

FAGOCYTÓZA= přenos pevných látek neboli živin

 

Buněčná inkluze= (u rostlin)- jsou v ní zásobní i odpadní látky

Lizozómy= měchýřky,které se nachází jen u živočišné buňky a jsou v nich TRÁVICÍ enzymy, rozkládají potravu a nepotřebné věci

Buněčná stěna= mají ji pouze ROSTLINY(CELULOSA) A HOUBY (CHITIN)

Určuje tvar, ochrana, je velmi pevná

Někdy v ní také nalezneme = LIGNIN ( dřevovina-stromy,keře)

KUTIN (vosk)

ZUBERIN (korek)

Další VOSKY

Plasmodesmy= cytoplazmatická vlákna procházející buněčnou stěnou, slouží k výměně informací a komunikaci, u živočišné jsou to desmozomy

Vakuoly= tonoplast ohraničuje vakuoly od cytoplazmy, uvnitř jsou roztoky enzymu a voda = BUNĚČNÁ ŠŤÁVA, stará buňka má už jen jednu VELKOU vakuolu

Plastidy= mají také 2 biomembrány, zase uvnitř GRANA, hmota STROMA a vznikly z tylakoidu endosymbiozou

chloroplasty- mají zelené barvivo=chlorofyl

-chromoplasty – červená barviva=karetonoidy, žlutá=xantofyly

-leukoplasty-bezbarvá, části uvnitř rostlin např kořeny, uložení zásobních látek=ŠKROB

Peroxyzómy=likvidují všechny toxické látky

Proplastidy=nezrálé v dělivých pletivech

 

DŮLEŽITÉ POJMY

SEMIAUTONOMNÍ ORGANELY – eukaryota – MITOCHONDRIE

PLASTIDY

VAZIKUL=měchýřek, patří tam všechny organely s jednou membránou ( ne↑)!

 

ORGANELY S DNA ( v obou buňkách) = JÁDRO, PLASTIDY, MITOCHONDRIE, PLAZMIDY

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!