Vyprazdňování nemocného – moč

ošetřovatelství

 

Otázka: Vyprazdňování nemocného – moč

Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

Přidal(a): Tsesa

 

Faktory

 • Věk
 • Prostředí, soukromí
 • Léky ovlivňující močení – diuretika
 • Strava
 • Pohyb
 • Tekutiny

 

Sledování moči a močení

 • Množství = 1000–2000 ml/ 24 hodin = diuréza -> závisí na množství přijatých tekutin, ztrátách tekutin jinými cestami (stolice, pot, zvratky, krvácení, popáleniny), funkci ledvin
 • Sběr moči
  • Označená nádoba
  • Poučení nemocného
  • Záznam do dokumentace

     

Barva

 • Jantarově žlutá, závisí na množství moči (čím méně moči, tím sytější barva)
 • Ovlivněna některými léky, přítomností patologických příměsí (krev, žlučová barviva)

   

Zápach

 • Mohou jej ovlivnit patologické příměsi a chorobné procesy (slabý zápach u zdrav. jedince po acetonu – ketonurie, DM, hladovění po alkoholu – otravy alkoholem, po amoniaku – bakteriální infekce hnilobný – proteinurie po myšině – fenylketonurie)

 

Čirost = Fyziologicky moč čirá, zákal -> močové a fosfátové soli, bakterie, hnis,..

 

Ph moče

 • Norma 5-7
 • Po bílkovinné stravě – kyselá – nižší Ph
 • Po vegetariánské stravě – hodnoty Ph vyšší

 

Hustota – specifická hmotnost moči

 • U dospělých -> 1016–1030 g/cm3
 • U dětí -> 1002–1024 g/cm3 -> s přibývajícím věkem stoupá (nejnižší u kojenců)
 • Snížená specifická hmotnost = příjem velkého množství tekutin, porušená schopnost ledvin koncentrovat moč, nedostatek adiuretinu
 • Zvýšená specifická hmotnost = příjem malého množství tekutin, dehydratace, příměs patolog. látek v moči

 

Pomůcky k měření specifické hmotnosti moče

 • Odměrný válec, urometr, emitní miska, jednorázové rukavice
 • Do odměrného válce s močí ponoříme urometr a odečítáme na stupnici u hladiny moči
 • Moči musí být dostatečné množství, aby urometr plaval (urometr – suchý)

 

Poruchy při vyprazdňování moči

 • Inkontinence – samovolný odchod moči
 • Polyurie – zvýšené množství moči (nad 2 500 ml/ 24 h)
 • Oligurie – snížené množství moči (pod 500 ml/ 24 h)
 • Anurie – zástava tvorby moči (méně než 100 ml/ 24 h)
 • Retence – zadržení moči v močových cestách (moč se tvoří, pacient nemočí – lze vycévkovat)
 • Nykturie – noční močení (větší množství moči v noci, než ve dne)
 • Polakisurie – časté močení malých porcí moči (diuréza normální)
 • Dysurie – bolest při močení
 • Strangurie – pálení a řezání při močení
 • Enuresis – pomočování
 • Enuresis nocturna – noční pomočování
 • Paradoxní ischurie – moč odkapává z močové trubice při přeplněném moč. měchýři
 • Urémie – nahromadění toxických látek v krvi při selhání ledvin

 

Patologické příměsi v moči

 • Proteinurie -> bílkovina v moči (postižení ledvin, glomerulů)
 • Hematurie -> krev v moči (mikroskopická, makroskopická), (choroby vylučovacího ústrojí)
 • Glykosurie -> cukr v moči (DM)
 • Acetonurie -> aceton (ketolátky)) v moči (DM, metabolický rozvrat)
 • Pyurie -> hnis v moči (záněty)
 • Bilirubinurie -> bilirubin v moči
 • Bakteriurie -> bakterie v moči (záněty)
 • Žlučová barviva (onemocnění jater, žlučníku, žluč. Cest)
 • Válce –odlity částí ledvinných kanálků (onemocnění ledvin (zánět, nádor)

     

Cévkování (katetrizace)

= zavedení cévy (katétru) přes močovou trubici do močového měchýře

 

Účel

 • Vyprázdnění močového měchýře při retenci (nemocný se nemůže spontánně vyprázdnit)
 • Aseptické odebrání vzorku moči na mikrobiologické vyšetření
 • Zajištění reziduální (zbytkové) moči -> množství moči, která zůstane v močovém měchýři po spontánním vymočení)
 • Zavedení permanentního katétru
 • Výplach močového měchýře
 • Aplikace kontrastní látky do močového měchýře
 • Aplikace léků do močového měchýře

 

Typy katétrů

 • Nelatonův = katétr je rovný, používá se k jednorázovému cévkování žen
 • Tiemannův = od Nelatonova se liší zahnutým kuželovitě protáhlým zobákem na konci, využívá se k jednorázové katetrizaci mužů
 • Folleyův permanentní katétr = z pružného materiálu, liší se pouze fixačním balónkem na konci katétru a ústí cévky je upraveno na sběrný systém (ženy i muži)
 • Močové katétry jsou různých velikostí a průměrů
 • Nejčastěji se používá k číslování Charrierova stupnice
 • Na obalu katétru je uvedeno číslo velikosti, u permanentních katétrů je na obalu uvedeno ještě navíc doporučené množství tekutiny, které slouží k naplnění fixačního balónku
  (5-30 ml)
 • Maximální expirace permanentní močové cévky po zavedení je 30 dnů (v nemocnici 21 dnů)
 • Velikosti cévek: 14–24

 

Cévkování ženy

 • Provádí sestra
 • Zásady: aseptický postup, intimita, šetrnost
 • Pomůcky:
  • Sterilní jednorázový Nelatonův katétr
  • Sterilní tampony
  • Sterilní nádobka na tampony
  • Roztok k dezinfekci ústí močové trubice
  • 2 emitní misky, podložní mísa
  • Jednorázové rukavice
  • Čtverce buničiny
  • Eventuelně sterilní zkumavka, odměrný válec -> dle účelu cévkování
 • Postup
  • Příprava pomůcek
  • Dostatečné osvětlení
  • Umýt a vydezinfikovat ruce
  • Příprava nemocné -> psychická, vysvětlení výkonu, intimita
  • Poloha nemocné -> na zádech, pokrčené a oddálené DK, podložená pánev nebo gynekologická
  • Rozhrnout velké a malé stydké pysky
  • Dezinfekce genitálu (třemi tampóny, od spony stydké ke konečníku, na každý tah jeden tamponek)
  • Šetrné zavedení katétru -> asi 5 cm (začne vytékat moč)
  • Vypuštění moči, eventuelně odběr vzorku do zkumavky
  • Odstranění katétru
  • Otřít genitál buničinou, úprava polohy nemocné
  • Úklid pomůcek

 

Asistence při cévkování muže

 • Provádí lékař, sestra asistuje
 • Pomůcky
  • Jako na cévkování ženy
  • Mesocain gel (znecitlivění močové trubice, snadnější zavedení cévky)
  • Sterilní pinzeta
 • Postup
  • Příprava pomůcek
  • Umytí a dezinfekce rukou
  • Příprava nemocného (psychická, vysvětlení výkonu, zajištění intimity)
  • Poloha (na zádech, DK nataženy (lehce oddáleny), HK podél těla)
  • Dezinfekce ústí močové trubice (lékař)
  • Příprava katétru
  • Nanesení mesocainu
  • Zavedení katétru (12–15 cm), začne vytékat moč
  • Vypuštění moči (ev. odběr vzorku do zkumavky
  • Odstranění katétru
  • Otřít genitál buničinou
  • Úprava polohy nemocného
  • Úklid pomůcek

 

Zavedení permanentního katétru 

 • U ženy zavádí sestra
 • U muže lékař, sestra asistuje
 • Účel:
  • Inkontinence
  • Bezvědomí
  • Celkově těžký stav nemocného
  • Zvětšená prostata
  • Po urologických operacích
 • Pomůcky:
  • Jako na jednorázové cévkování
  • Stříkačka (10 ml) s fyziologickým roztokem na naplnění balónku
  • Kolíček nebo sběrný sáček
 • Postup:
  • Stejný jako u jednorázového cévkování
  • Po zavedení cévky naplnit balónek fyziologickým roztokem
  • Cévku uzavřít sterilním kolíčkem nebo napojit na sběrný sáček

 

Péče o nemocného s permanentním katétrem

 • Zajistit důkladnou hygienu genitálu
  • Octenisept
 • Sledovat známky zánětu, opruzenin, vzhled a množství moči, průchodnost katétru
 • Pravidelně vypouštět katétr (po 3 hodinách), pokud není napojený na sběrný sáček.
 • Výměna sáčku po čase i katetru


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!