Pohlavní systém muže – maturitní otázka

anatomie

 

Otázka: Pohlavní systém muže

Předmět: Anatomie

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Pohlavní systém muže

 

Pohlavní systém muže

 Varlata = testes

 • mužská pohlavní žláza
 • uložena ve skrotu – šourku
 • produkuje testosteron a spermie
 • párový orgán
 • 18-25 g
 • ovoidní tvar
 • 4,5×3,5×2,5 cm
 • definitivní velikost – zralé – mezi 20-30 lety
 • tuhé, pružné, citlivé
 • stavba:
  • vazivové pouzdro – v něm jsou cévy, odstupují vazivové přepážky a ty člení vnitřní prostor na 200-300 lalůčků -> obsahují semenotvorné kanálky
  • semenotvorné kanálky se v zadní části spojují a přechází v kanálky nadvarlete
  • kanálky jsou vystlány zárodečným epitelem -> 2 typy buněk
 • pohlavní semenné buňky do spermie = spermatogeneze je od dospívání řízena hypofýzou, intersticiální buňky stymulující hormon
 • spermie zrají 74 dní, během zrání probíhá redukční dělení a spermiím zůstane 23 chromosomů
 • spermie – popis – hlavička (genetický materiál), krček (zdroj energie), bičík (zajišťuje pohyblivost), zralé spermie jsou tlačeny do kanálku nadvarlete, kde dozrávají
 • cévní zásobení – a. testikulares – přechází tříselným vazem, semenným provazcem k varleti, je příliš teplá a proto je ochlazována žilními pleteněmi o 4 °C
 • sestouplá varlata jsou znakem vyzrání plodu
 • Sertoliho buňky – opěrná a pomocná funkce, důležité pro metabolismus
 • Leydigovi buňky – intersticiální buňky mezi kanály tvoří testosteron (účinky endokrynní), vliv na vývoj zevních pohlavních orgánů a sekundárních pohlavních znaků, ukončují růst a uzavírá růstové chrupavky, udržují tvorbu spermií (účinky androgenní)

 

 Nadvarlata = epididermis

 • na zadní a horní ploše varlete
 • velikost 5 cm
 • semenotvorné kanálky
 • povrch – vazivový obal
 • uvnitř – kanálky – spermie, sekret nadvarlete, dokončují vývoj a získávají zásobní látky

 

 Chámovody = ductus defferens

 • trubice odstupující od nadvarlete
 • délka 35-40 cm, šíře 2-3 mm
 • tuhý, pevný
 • prochází tříselným kanálem a v pánvi obkouží močový měchýř a ústí do prostatické části močové trubice
 • stavba stěny:
  • sliznice s podélnými řasami
  • svalovina – do spirály kontrakce zajišťují posun obsahu směrem ven
  • povrch – vazivový obal
  • vývojově vzniklý vychlípením chámovodu semenné váčky

 

 Semenné váčky = vesicale seminales

 • ústí do chámovodu
 • tvorba sekretu – energeticky bohatý na fruktózu – na konci ejakulace

 

 Semenné provazce

 • tlouštka jako malíček
 • začíná od varlete prochází tříselným kanálem
 • obsahuje – chámovod, tepnu, žilní pleteň, nervovou pleteň a mízní cévy
 • spojeny řídkým vazivem ve vazivovém obalu

 

 Prostata = předstojná žláza

 • složená tuboalveolární žlázy
 • buňky hladké svaloviny
 • pod močovým měchýřem
 • obemiká uretru
 • na povrchu vazivové pouzdro dovnitř vedou přepážky – lalůčky
 • vyprazdňuje se ke spermiím a sekretunadvarlat a semenných váčků = ejakulát
 • ejakulát 2-3 mll, zásadité pH, 120 milionů v 1 ml, ale počet klesá

 

 Penis

 • topořivý orgán
 • délka 10-12 cm
 • obvod 8 cm
 • stavba:
  • kořen – radix – pevně fixován ke stydké kosti a pánevnímu dnu
  • tělo – corpus
  • žalud – glans penis – kryt jemnou kůží, která přesahuje přes okraj žaludu jako předkožka, rozšíření je způsobeno pletencem žil
  • topořivá tělesa a jejich obaly – corpus cavernózum penis – párové, corpus spongiozus penis – nepárové, prochází jím močová trubice, bohatě cévně zásobená, uvnitř štěrbiny caverny vystlané epitelem, ústí do něj cévy, nahrne se krev a naplní kaverny a tím se napíná vazivové pouzdro a tím dochází k erekci (nervově-cévní děj)
 • k stimulaci erekce vedou mechanické a psychické podněty

 

 Šourek = skrotum

 • vak
 • stavbou je podkožní útvar a kůže
 • zavěšen pod stydkou sponou
 • kůže – tenká, pigmentovaná, bez podkožního tuku, mazové a potní žlázy, řídké ochlupení
 • uvnitř vazivová přepážka mezi varlaty a nadvarlaty
 • začíná od semenného provazce

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!