Ošetřovatelská péče pacienta s tromboembolickou nemocí – biologie/ošetřovatelství

 

   Otázka: Ošetřovatelská péče o pacienta s tromboembolickou nemocí

   Předmět: Ošetřovatelství (Biologie)

   Přidal(a): Verdisek

 

 

 

 

Medicínská část

 • Definice, charakteristika
 • onemocnění charakterizované vznikem krevní sraženiny (trombu), v hlubokých žilách dolních končetin či pánve a jeho následným vmetením (embolizací) do plic.
 • Tromboembolická nemoc patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního aparátu, a patří mezi nejhůře diagnostikovatelná onemocnění. Trombóza a embolie patří k nejčastějším příčinám, které dokážou člověka ohrozit na životě.

 

Dělení:

 • Vrozené-podmíněna geneticky (projevy v mladším věku, časté recidivy )
 • Získané-při rizikových situacích, faktorech (nádorová onemocnění, varixy dolních končetin, kouření)
  • Etiologie
 1. porušení cévní stěny
 2. zpomalení krevního proudu
 3. zvýšená srážlivost krve
  • Klinický obraz
 • Dušnost
 • Kašel
 • Bolest na hrudi
 • Hemoptýza
  • Průběh, formy, komplikace
 • Trombóza – srážení krve v krevním řečišti nebo v srdci -> následkem je zúžení nebo uzávěr cévy
 • Embolie – stav, kdy dochází k zavlečení pohyblivého tělesa (trombu) z jednoho místa krevním proudem do místa, kde nemůže dále postupovat a vzniká uzávěr
  • Diagnostika
 • Hladina D-dimeru
 • Hemokoagulace
 • funkce
 • Biochemie
 • Sonografie
 • RTG
  • Terapie
   • Chirurgická léčba
  • Bypass
  • PTA- rozšíření cévy pomocné speciálního katétru

 

Konzervativní léčba

 • Klid na lůžku
  • Farmakologie
 • Antikoacilancia, antiagregancia, vazodilatancia
  • Dietoterapie
 • Dieta racionální, s omezením určitých potravin při warfarinizaci
  • Pohybový režim
 • Klid na lůžku
  • Psychoterapie
 • Poskytnout pacientovi dostatek informací
 • Možnosti šokových stavů, úzkosti

 

Ošetřovatelská část

 • Ošetřovatelské problémy
 • Dušnost
 • Bolest
 • Strach, úzkost
 • Nesoběstačnost
 • Nechutenství
  • Návrh plánu ošetřovatelské péče

Cíl:

 • zabránit vzniku plicní embolie
 • obnovit průchodnost

 

Intervence:

 • informovat pacienta o(v rámci svých kompetencí)
 • zajistit klidné prostředí, dostatek čerstvého vzduchu
 • pokud je pacient heparinizován, zajistit potřebné pomůcky(podložní mísu..)
 • pokud je pacient v šoku, zajistit psychologa
 • zajistit dostatek hygienické péče
 • podávat dostatek tekutin
 • sledovat riziko vzniku dekubitů (u starších lidí)
 • vyhovět požadavkům pacienta
  • Příjem
 • JIP, ARO, pak OJ interního oddělení
  • Režim
 • Klidový
  • Poloha
 • Zvýšená vrchní část těla, volná

 

Sledování

 • FF, příznaky
 • Saturace
 • Astrup
 • Hematokoagualuce
 • Krvácení
 • Kanyla
 • P+V

 

Hygiena

 • Podle soběstačnosti
 • Podle stavu pacienta

 

Vyprazdňování

 • Prevence obstipace
 • Podle soběstačnosti pacienta
 • Pokud má pacient injektor, používá podložní mísu, močovou láhev

 

Spánek

 • Zajistit dostatek spánku a odpočinku
 • Zajistit čistý vzduch
 • Zmírnit bolest

 

Bolest

 • Analgetika opiátového typu, sedace
 • Zjistit intenzitu bolesti

 

Psychosociální potřeby

 • Poskytnutí informací( v rámci svých kompetencí)
 • Poučení o sledování končetin, barvy kůže
 • Informovat pacienta o nevhodnosti dlouhodobého stání nebo sezení
 • Poučit pacienta o správné životosprávě
 • Pokud pacient kouří, doporučit poradnu pro odvykání

 

Poučení do domácí péče

 • Většina lidí je dále ošetřována v domácím prostředí
 • Za staršími, nebo osamělými lidmi dochází sestra
 • Sledovat případné kožní defekty, krvácivé projevy

 

Možnosti prevence

2.14.1 Preventivní programy

 • Internetové stránky
 • Přednášky pro veřejnost

2.14.2 Organizace

2.14.3 Současná situace v ČR

 • V České republice má 5 až 10 % obyvatel některý z rizikových faktorů, který vede ke vzniku žilní trombózy.

 

Internetové zdroje:

http://is.muni.cz/th/326167/lf_b/BP_Loudova.pdf

http://www.bety.cz/zdravi-a-zivotni-styl/clanky/4171/Tromboembolicka-nemoc-Netyka-se-i-vas

http://www.verunkova.info/web/cs/rady-pacientum/dieta-pri-lecbe-warfarinem

 

Použitá literatura:

Slezáková Lenka a kol. –Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I.-Interna

Nejedlá Marie a kol.- Klinická propedeutika

Valenta Jiří et al. – Základy chirurgie

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!