Epilepsie – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Epilepsie

Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

Přidal(a): E.B.ÉČ

 

Definice

Epilepsie je charakterizována opakujícími se záchvaty s různými motorickými, senzitivními, vegetativními či smyslovými příznaky nebo poruchami vědomí. Podstatou záchvatů jsou náhlé el. výboje v určitém okrsku mozkové tkáně – epileptické ložisko – které může být v mozkové kůře, i v podkorových oblastech. Příčiny el. výbojů jsou různé epileptický syndrom

 

Příčiny

Primární epilepsie – nelze stanovit příčinu

 • vzniku výbojů v ložisku napomáhá – horečka, hypoxie, hypoglykémie, alkalóza, věk, menstruace, gravidita
 • někdy je přímo známý epileptogenní podnět – např. fotostimulace (rychlé záblesky), hyperventilace, léky, toxiny

 

Sekundární (symptomatická) epilepsie

 • výboje vznikají na podkladě poškození mozku úrazem
 • poúrazová epilepsie = onem. Nádorem, zánětem, degenerativní nebo cévním procesem
 • epilepsie způsobená ALKOHOLEM (záchvaty se vyskyt. při abstinenčním syndromu)

 

Epilepsie se dále dělí

Generalizované záchvaty

Záchvaty petit mall

 • krátké záchvaty (projev: 10–30 sekund)
 • doprovázeno poruchou vědomí s náhlým začátkem a koncem, někdy se svalovými záškuby
 • objevují se u dětí, nikdy nezačínají po 20. roce života
 • vypadají jako záraz – dítě náhle přeruší svou činnost a po chvíli v ní opět pokračuje
 • mezi záchvaty je nemocný zdráv

 

Infantilní spasmy – bleskové křeče

 • záchvaty s náhlou flexí nebo extenzí končetin, předklonem trupu a extenzí dolních končetin
 • trvají několik sekund
 • nejčastěji se dostaví při usínání nebo probuzení
 • objevují se u dětí do 3 let, později se mění v jiný typ epilepsie
 • příčinou bývá organické poškození mozku

 

Generalizované tonicko – klonické záchvaty

 • záchvaty grand mal
 • začínají aurou (předzvěstí), výkřikem, pádem, následnými tonicko – klonickými křečemi
 • obvykle dochází k inkontinenci moče i stolice, pokousání jazyka!
 • mohou předcházet prodromální příznaky (nenálada)
 • po záchvatu nemocný usíná a probudí se s bolestni hlavy a svalů!
 • objevují se v jakémkoli věk

 

Kinetické záchvaty – generalizované záchvaty

 • jsou krátké
 • vyskytují se hlavně u dětí
 • provázené ztrátou vědomí a svalového tonu!
 • dítě spadne na zem – může se nebezpečně poranit!!!

 

Febrilní záchvaty

 • typické pro děti do 5 let
 • vyvolávajícím faktorem je horečka
 • většinou jsou křeče ojedinělé, ale generalizované křeče mohou trvat i déle než 15 minut
 • u 2 % dětí se vyvine později epilepsie

 

Status epilepticus

 • nahromadění epileptických záchvatů bez úpravy vědomí mezi jednotlivými záchvaty, které pacienta ohrožují na životě
 • může trvat hodiny až dny
 • může být vyvolán i rychlým vysazením antiepileptické léčby

  

Lokalizované, ložiskové záchvaty (tzv. parciální):

 • vycházejí z jednoho ložiska a podle něj vznikají příslušné příznaky motorické, senzitivní, smyslové nebo psychické
 • předchází aura nemocný tuší, že bude následovat záchvat (zrakové, sluchové, halucinace nebo poruchy čití)
 • AURA naznačuje odkud epileptické záchvaty vycházejí

 

Ložiskové motorické záchvaty (jacksonské)

 • začínají na jedné ruce nebo ústním koutku a šíří se na končetině do centra z periferií z těla
 • záchvat tím může skončit nebo se šíří na ostatní části mozkové kůry a vyústí v poruchu vědomí

Ložiskový komplex záchvat

 • N/K ztrácí na 1-2 min. kontakt s okolím zpočátku může vrávorat nebo vydávat nesrozumitelné zvuky: na oslovení nereaguje a brání se
 • u třetiny pacientů s temporální epi se vyskytují psychické poruchy, někdy až charakteru schizofrenie nebo depresivní psychózy

Příznaky

většinou se mezi sebou kombinují

 • poruchy vědomí
 • motorické příznaky – křeče a záškuby končetin, neúčelné pohyby, žvýkání, pomlaskávání
 • senzorické a smyslové příznaky – zrakové (záblesky), sluchové nebo čichové halucinace, parestezie
 • vegetativní příznaky – nauzea, bolesti hlavy
 • psychické příznaky – deprese, schizofrenie (dvojí osobnost)

 

Diagnostika

 • Anamnéza – pátráme po úrazech hlavy, porodních traumatech, neuroinfekcích (meningitida, encefalitida), toxiny (alkohol, drogy), rodinný výskyt epilepsie
 • Fyzikální vyšetření + Neurologické vyšetření
 • Laboratoř (toxiny, hladina antepileptik)
 • Elektrofyziologické – EEG (elektroencefalografie = diagnostická metoda používaná k záznamu elektrické aktivitě mozku), Evokované potenciály (spánková deprivace, fotostimulace …)
 • Zobrazovací metody – nativní RTG, CT, MR, Angiografie mozkových cév

 

Léčba

Režimová opatření

 • plavání, jízda na kole/koni pouze pod dohledem!!
 • ne nadměrná fyzická aktivita
 • řidičský průkaz ano, pokud je nemocný 1 rok bez záchvatů
 • neužívat alkoholické nápoje
 • důležitý jednorázový spánek a jeho pravidelnost!!!!
 • vhodné zaměstnání
 • nepřetěžovat se
 • vyvarovat se hrám a činnostem, kde hrozí poranění hlavy
 • nutno zajistit informovanost N/K, jeho rodině a nejbližším příbuzným
 • N je dispenzarizován u svého neurologa, pravidelně si vede záznamy o proběhlých záchvatech

 

Odstranění provokujících činitelů a léčba příčiny

 • pátrat po provokujících činitelích
 • léčba příčiny – abcesy nebo nádory mozku, neuroinfekce, endokrinní onemocnění

 

Dlouhodobá preventivní léčba

 • antiepilentika = snižují abnormální dráždivost nervových buněk a umožňují normální činnost mozku
 • odlišná pro různé typy záchvatů začínají se s nižšími dávkami, které se postupně zvyšují až na saturační dávku – ta se kontroluje laboratorně (vyš. plazmatické koncentrace léku) neboť každý nemocný zpracovává lék jinak
 • pokud se ukáže léčba bez odpovědi → nutno přejít na jiné antiepileptikum a to tak, že se nasadí druhé, a to neúspěšné pomalu vysazovat – pouze v případě intoxikace je možno vysadit náhle a začít s jiným
 • snaha vystačit si s jedním antiepileptikem – monoterapie
 • jestliže je léčba účinná a nemocný je bez záchvatů, je nutné v léčbě 1 rok pokračovat a pak začít s jejím postupným vysazováním → vysazování by mělo trvat 6–12 měsíců, náhlé vysazení hrozí vznikem epileptického záchvatu
 • asi ½ nemocných se poté na dlouhou dobu obejde bez léčby

 

Nežádoucí účinky léčby

 • ospalost x hyperaktivita, hyperplazie dásní, anémie, dermatitida, dvojité vidění, závratě, alergické kožní reakce, podrážděnost, nevolnost, zvracení, ataxie, zmatenost
 • pozor při významném poklesu erytrocytů a leukocytů je nutno léčbu přerušit!!!

 

Interakce s jinými léky

 • perorální kontraceptiva, ATB, blokátory Ca kanálu, antidepresiva

 

Elektrokonvulzivní terapie

 • indikace: rezistentní farmakologickou léčbu
 • kontraindikace: zvýšený nitrolební tlak, mozkový nádor, aneurysma na mozkových tepnách nebo na aortě, stav po krvácení do mozku, stav po prodělaném infarktu myokardu
 • nežádoucí účinky: bolesti hlavy, svalů, nevolnost, zvracení, neklid a agitovanost, postiktální zmatenost, případně postiktální delirium, přechodná hypertenze, arytmie

 

Neurochirurgická léčba

 • 20 % pacientů je na farmakologickou léčbu rezistentní → pokud se podaří nalézt ložisko zvýšené el. aktivity – je možné provést neurochir. resekci

 

Stimulace bloudivého nervu

 • N/K je voperovaný přístroj podobný kardiostimulátoru – je vložen podkožně pod levou klíční kost a dvě elektrody jsou též podkožně vedeny na levou stranu krku, kde stimulují nerv

 

První pomoc při epileptickém záchvatu

 • neotvírat násilně ústa (možno vložit N/K plochý předmět mezi zuby, aby si nepokousal jazyk, ne násilím!!!)
 • nevsunovat do úst prsty (nebezpečí pokousání)
 • uvolnit oděv okolo krku, pod hlavu polštář, uložit N do zotavovací polohy na boku (prevence aspirace)
 • kolem N/K dát na stranu všechny předměty o které by se mohl poranit

 

Ošetřovatelská péče o K/N s epilepsií

Monitoring

 • vědomí, FF
 • aury, nebo neurogenních obtíží
 • sledování dodržování lékařských opatřeních, antiepileptická léčba – poučit N o pravidelném užívání
 • sledování dodržování lékařských opatřeních:
 • pravidelný spánkový režim

 

Poloha

 • při záchvatu neovlivnitelné, po záchvatu do zotavovací polohy, riziko aspirace, riziko pokousání
 • bez záchvatu – jakákoliv

 

Příjem potravy

 • dle základního onemocnění
 • vhodné tekutiny (ne káva, alkohol a energetické nápoje)

 

Vyprazdňování

 • po odeznění záchvatu velice často inkontinence, defekace
 • bez záchvatu dle úrovně soběstačnosti, riziko obstipace

 

Hygiena

 • dle úrovně soběstačnosti
 • zvážit riziko pádu, dohled v koupelně

 

Spánek a odpočinek

 • po odeznění záchvatu únava
 • nutno zajistit kvalitní spánek

 

Psychosociální potřeby

 • je nevhodné, aby byl N vyloučen z denního kontaktu s lidmi – někdy je N vlivem předsudků, pověr, obav z hrozivě vypadajícího záchvatu v kolektivu odmítán, nebo se do kolektivu obtížně začleňuje


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!