Diabetes mellitus – ošetřování nemocného

 

   Otázka:  Ošetřování nemocného s onemocněním diabetes mellitus

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): lukictee

 

Anatomie:

 • Slinivka břišní je protáhlá,horizontálně uložená asi 25cm dlouhá žláza.Popisujeme na ní hlavu,tělo a ocas. Je to žláza s dvojí sekrecí. Vnitřně sekretorickou činnost zajišťují tzv. Langerhansovy ostrůvky,které jsou rozptýleny v celém pankreatu a jsou tvořeny 4 typy buněk- A glukagon,B-inzulin, D-somatostatin,F-pankreatické polypeptidy.

 

Charakteristika:

 • Diabetes mellitus je metabolické onemocnění,pro které je typická porucha látkové přeměny především cukrů,ale také tuků a bílkovin. Inzulin odemyká buňku pro glukózu, avšak sám do ní nevstupuje. Když se tvoří málo inzulínu nebo nefunguje odemykání buňky, jedná se o Diabetes Mellitus.

 

Průběh:

1.TYP DIABETES MELLITUS

-závislý na inzulínu,inzulín se v organismu netvoří vůbec kvůli destrukci beta buněk často v důsledku autoimunitního procesu. Je typický pro dětský a mladý věk, ačkoliv se může vyskytnout v kterémkoliv věku. Je získaný

 

2.TYP DIABETES MELLITUS

-nezávislý na inzulinu,Inzulín se produkuje, ale tkáně jsou nedostatečně citlivé na jeho účinek. Hladina glykémie se mnohdy upraví jen dietou,dostatkem pohybu a také medikamenty.

 

SEKUNDÁRNÍ DIABETES MELLITUS

-při závažných onemocnění pankreatu(nekrózy,záněty.cysty)

 

PORUCHY GLUKOREGULACE

a)snížená glukózová tolerance-porucha nedostavuje stupně diabetu, ale po zátěži glycidy je sklon k hyperglykémii

b)zvýšená glykemie nalačno

 

GESTAČNÍ DIABETES

-těhotenská cukrovka

 

Příznaky:

Příznaky metabolického rozvratu

 • Nechutenství,zvracení,rozvoj dehydratace

 

Základní příznaky DM

 • Polydypsie-nadměrná žízeň
 • Polyurie-časté a vydatné močení(až 3l za 24 hod)
 • Zvýšený pocit hladu
 • Úbytek na váze
 • Pocit slabosti
 • Pruritus-svědění v oblasti genitálů
 • Špatně se hojící kožní defekty
 • Častá plísňová onemocnění
 • Hyperglykemie-zvýšená hladina cukru
 • Glykosurie-přítomnost cukru v moči
 • Ketonurie-přítomnost ketolátek(oxidace mastných kyselin) v krvi

 

Vyšetřovací metody:

 1. Anamnéza
 2. Fyzikální vyšetření-pohled
 • Laboratorní vyšetření krve
 • Glykemie nalačno
 • oGTT-orální glukózový toleranční test(75g glukosy v 250ml vody, stanovení glykémie za 2 hodiny)
 • glykemický profil-měření glykémie po nějakou dobu, popř. selfmonitoring-vlastní monitorování klientem
 • kontinuální měření glykemie-senzor je zaveden do podkoží a průběžně vyhodnocuje hladinu glukózy
 • glyykovaný hemoglobin-množství navázáné glukózy
 • C peptid-k rozlišení DM 1.-2.typu,jedná se o přenašeče inzulinu, pokud je inzulin snižený, C peptid bude taky
 • glykovaný protein-vyšetření glukózy vázané na krevní bílkovinu
 • lipidový soubor-triacylglyceroly,mastné kyseliny,fosfolipidy
 • Astrup
 • Vyš.moči-přítomnost cukru a ketolátek
 • Oční vyšetření
 • Neurologické vyš.

 

Léčba:

 • Dietoterapie-dieta č.9
 • Přiměřená svalová činnost
 • Farmakoterapie- perorální antidiabetika:
  • 1.deriváty sulfonylmočoviny(stimulují produkci inzulinu
  • 2.biguanidy(zvyšují vychytávání glukózy ve tkáních)
 • Inzulinoterapie- substituce hormonu pankreatu

 

Inzulinové preparáty:

Délka účinku     Nástup účinku       Vrchol působení     Doba půs.        Název inz.

Krátkodobé         do 30 minut              1-3 hod              5-6 hod          Actrapid,Humulin R

Středně               do 2 hodin                4-10 hod            10-12             Insulatard HM,Humulin N

Dlouhodobě         do 2-3 hod                10-18hod           24-36hod       Humulin U, Ultratard HM

 

Komplikace:

 • Časné komplikace

Hyperglykemické kóma-hladina glykemie dosahuje vysokých hodnot v důsledku neléčeného stavu,stresu,po dietní chybě. Má pozvolný nástup(hodiny až několik dnů). Postupně se rozvíjí ketoacidóza(organizmus kryje energetické potřeby přeměnou zásobního tuku). Pokud není stav řešen, pacient umírá

Příznaky:Žízeň,polyurie,nauzea,zvracení,slabost,rozostřené vidění, Kussmaulovo dýchání(hluboké zrychlené dýchání), z dechu jde cítit aceton

Léčba: aplikace inzulinu po kontrole glykemie,pokračování infúzní terapie inzulinem, náhrada tekutin a iontů

Hypoglykemické kóma-hladina glykemieklesá pod fyziologické hodnoty. Může se rozvinout po podání nadměrné dávky inzulinu, při průjmech,zvracení atd. Rozvíjí se velmi rychle(minuty až hodiny)

Příznaky: pocení,třes,zblednutí,hlad,tachykardie,závratě,dvojité vidění,křeče až kóma

Léčba:kostka cukru,sladký čaj,cola,bezvědomí->40% glukoza i.v.

 

 • Pozdní komplikace

Diabetická nefropatie-postižení ledvinných klubíček,která zanikají. Objevují se otoky. Při zhoršení stavu je pacient ohrožen na selhávání ledvin

Diabetická retinopatie-postižení cév sítnice,může dojít až k slepotě. Rozvíjí se i katarakta(šedý zákal) a glaukom(zelený zákal)

Diabetická neuropatie-postihuje senzitivní motorické jevy, první příznaky na dolních končetinách(bolesti prstů,plosek nohou,pocit mravenčení hlavně v noci), postupně se vyvíjí svalová slabost při chůzi.Neléčený stav=ochrnutí dolních končetin

Diabetická noha-nedokrvenost v akrálních částech,vede k nekróze až k gangréně. Často končí amputací nohou.

 

Ošetřovatelské problémy:

 • Porucha výživy z důvodu poruchy metabolismu
 • Porucha příjmu a vylučování tekutin
 • Nedostatek informací
 • Porucha adaptace z důvodu změny životního stylu a diety
 • Potencionální riziko infekce z důvodu narušené imunity,aplikace inzulinu

 

Ošetřovatelské cíle:

 • Poučit pacienta o nemoci, o nutné změně životního stylu a diety
 • Předcházet vzniku komplikací
 • Sledovat příjem a výdej
 • Podporovat psychicky pacienta a pomoci se mu vyrovnat s onemocněním
 • Zabránit vzniku infekce

 

Podotázka:

Dietní systém a zásady při podávání stravy klientům v nemocnici

Dietní systém:

 • Diety základní
 • Diety speciální
 • Diety standardizované

 

Zásady při podávání stravy:

 • Nemocný musí dostat jídlo teplé a včas, proto nejdříve dáme jídlo chodícím, poté nemocným co jsou upoutaný na lůžko, ale zvládnou to samy a naposled nemocným co jsou zcela odkázáni na naši péči
 • Chodící nemocné svoláme pokud možno do jídelny a přineseme na podnose celou ordinovanou dietu
 • Částečně soběstačné přineseme jídlo na pokoj, umožníme si před jídlem umýt ruce, stolek přisuneme aby ho nemocný měl před sebou a pacient si musí sednout do Fowlerovi polohy. Nohy obujeme do pantoflí a umožníme oporu o podlahu nebo o schůdky. Oděv budeme chránit před ušpiněním jednorázovou pomůckou.(bryndák). Kdyžtak pomůžeme s naporcováním stravy.
 • Ležícím nemocným podáváme jídlo naposled abychom měli na ně hodně času. Před jídlem zkontrolovat hygienu. Umyjeme ruce a polohu upravíme do Fowlerovi polohy. Chráníme oděv bryndákem a stolek přisuneme aby nemocný ho měl před sebou a my po ruce. Má-li umělý chrup před jídlem a po jídle chrup omyjeme.

 

Diety základní

Číslo diety Název diety indikace
0 Tekutá Při onemocnění trávicího systému, po operacích
1 Kašovitá Po operacích na trávicím systému, při nemocích tráv. Sys.
2 Šetřící Při dlouhobých poruchách trávicího systému, žaludek, slinivka, žlučník, po infarktu
3 Racionální Běžná strava
4 S omezením tuků Po odeznění akutního stadia onemocnění žlučníku, jater,slinivky
5 Bezezbytková Onemocnění střev spojený s průjmy
6 Nízkobílkovinná Onemocnění ledvin, při selhávání ledvin
8 Redukční Při obezitě
9 Diabetická DM
10 Neslaná Při hypertenzi, onemocnění srdce, otoky
11 Výživná Nabýt tělesné síly, zvýšit tělesnou hmotnost, při dlouhodobém onemocnění
12 Strava batolat  
13 Strava dětí 3-6  
14 výběrová Při dlouhodobě hospitalizovaných nemocných

 

Diety speciální:

 • 0S……čajová……. První den po operaci v dutině břišní, při akutních stavech
 • 4S……s přísným omezením tuků….. při akutních stádiích žlučové cesty, slinivka
 • 9S…….diabetická s omezením tuků……při onemocnění trávicího systému u cukrovky
 • 13S… strava dětí 7-10

 

Diety standardizované:

 • S/Blp…bezlepková….nesnášenlivost lepku
 • S/P..pankreatická…. při zánětu slinivky břišní
 • S/20 S/35….selhávání ledvin
 • S/Fenyl…při fenylketonurii
 • G 3…. Geriatrická…podporuje chuť k jídlu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!