Dočasné fixní můstky – seminární práce – zubní technik

 

   Otázka: Dočasné fixní můstky

   Předmět: Zdravotní obor zubní technik

   Přidal(a): Jana

 

1 Charakteristika a zařazení protézy

1.1 Indikace

Dočasné fixní můstky kryjí preparované zuby. Plní funkční a estetické požadavky. Zhotovují se na přechodnou dobu, než je možné započít a dokončit můstek definitivní.

2 možnosti řešení:

 • imediátní náhrada
  • zhotovení před plánovanými extrakcemi a preparací
  • razidlová metoda
 • poloimediátní náhrada
  • zhotovujeme bezprostředně po ztrátě zubů nebo preparaci

 

1.2 Hlavní a pomocné materiály

Materiály:

Sádra Hydrokal/Alabastrová, modelovací vosk Ceradent, saponát, fazety, plast SUPERPONT C+B, Izodent, pemza a plavená křída, otiskovací sádra/silikonová otiskovací hmota

Nástroje:

Lekron, leštící nástroje, frézy, štětec, kelímek na sádru + lžíce, nakapávátko,

Přístroje:

Plynový kahan, hydropneumatický polymerátor, mikromotor (leštička)

 

2 Pracovní postup dle technologických pravidel

Je pět postupů zhotovení dočasných fixních můstků:

 • zhotovení bezprostředně z hlavního materiálu – „z volné ruky“
 • zhotovení bezprostředně z hlavního materiálu – s použitím fazet z konfekčních zubů
 • zhotovení podle voskového modelu náhrady
 • razidlová metoda
 • skořepinová metoda

 

Zhotovení bezprostředně z hlavního materiálu – s použitím fazet z konfekčních zubů

2.1 Ordinační fáze zhotovování

 

V ordinaci se napreparují pilířové zuby (nejčastěji na schůdek). Poté se zhotoví okluzní otisk z Ceradentu, hlavní otisk ze silikonu a antagonální otisk z alginátu.

 

2.2 Laboratorní fáze zhotovování

2.2.1 Zhotovení modelů

Zhotovíme si pracovní model ze sádry III. typu a antagonální ze směsi sádry III. a II. typu. Oba modely zasádrujeme do artikulátoru. Upravíme si pracovní model odříznutím přebytečné sádry kolem krčkového uzávěru., zaradýrujeme a upravíme dotykové plošky mezičlenů s ohledem ke stavu a předpokládanému hojení okrajů poextrakčních ran.

 

2.2.2. Vybroušení fazet a domodelování

Vybereme si vhodné konfekční zuby, které odpovídají tvarově, velikostí a barvě. Nejdříve si zhotovíme pilířové zuby. Vybrané továrně zhotovené zuby na pilířové korunky vybrousíme na fazety (snažíme se ponechat okluzní a vestibulární plochu ). Vybroušené fazety přikápneme růžovím voskem na napreparované pilířové zuby. Růžovým voskem domodelujeme do příslušného anatomického tvaru. Na mezičleny použijeme také továrně zhotovené zuby, které zabrousíme pro vytvoření retence mezi plasty (výbrus 1-1,5mm má zajistit dostatečnou homogenitu doplňovacího plastu a pevnost můstku). Domodelujeme je růžovým modelovacím voskem do tvaru budoucího můstku. Během modelace mezičlenů musíme dbát na jejich redukci. Při sestavovaní a modelaci okluzních plošek kontrolujeme práci v okluzi a artikulaci.

 

2.2.3. Zhotovení přelitku, cpaní těsta, polymerace a opracování

Po dokončení modelace pracovní model ponoříme do vody, čímž ho naizolujeme. Zhotovíme si přelitek buď z otiskovací sádry nebo ze silikonové otiskovací hmoty. Po ztuhnutí přelitku vyplavíme vosk horkou vodou se saponátem a poté opláchneme v čisté horké vodě. Sejmeme přelitek z pracovního modelu a ořízneme ho v potřebném rozsahu.. Uvolněné fazety fixujeme do přelitku (musí být dostatečně odmaštěny). Model si v místech, kde bude plastová hmota, naizolujeme alginátovým izolačním lakem. Rozmícháme si příslušnou barvu plastu Superpont C+B, fazety si potřeme monomerem a navázaným těstem vyplníme přelitek v rozsahu můstku. Po vyplnění přelitku plastem dosadíme na pracovní model. Vytlačené přebytky odstraníme a orální plochu můstku domodelujeme z volné ruky.  Vytvarovaný můstek dáme polymerovat do hydropneumatického polymerátoru o tlaku 0,6 MPa, teplotě 93˚ na 15 minut. Po zpolymerování sundáme přelitek a opracujeme můstek frézami. Při opracování redukujeme mezičleny. Ve frontálním úseku musí být mukózní ploška menší než ½ plochy prodloužené krčkem původního zubu a mýt tvar zaobleného trojúhelníku.
V laterálním úseku odpovídá 1/3 okluzní plošky zubu a tvar má zaobleného „T“. Pokud máme na můstku nějaké chybějící části, můžeme je doplnit dalším plastem.

Při opakované polymeraci krátíme dobu polymerace na 10 minut. Po opracování můstek vyleštíme pemzou a plavenou křídou nebo univerzální pastou.

 

3 Konkrétně zhotovené práce a jejich zhodnocení

 • Horní čelist

V horní čelisti jsme zhotovovali dočasný fixní můstek s pilířovými zuby 4  a 7  a mezičleny 5,6 . Můstek se mi zlomil, protože jsem příliš separovala na orální straně mezičlenů.

 

 • Dolní čelist

V dolní čelisti jsme zhotovovali můstek na 3,4,5,6. Tato práce byla stejná jako v horní čelisti.

 

4 Použité zdroje

 • Ivana Toncarová, Zhotovování stomatologických protéz – 2 ročník, České Budějovice: SZŠ a VOŠZ České Budějovice, 2013
 • Jiří Mazánek a kolektiv, Zubní lékařství, Praha: Grada, 2014
 • Sešit – Protetická technologie


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!