p1 prvky – III.A skupina – otázka z chemie

 

   Otázka: p1 prvky = III.A skupina

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Johana

 

III.A skupina = p1 prvky

 • Prvky s valenčními elektrony v orbitalech s a p
 • Elektronová konfigurace ns2np1 – 3 valenční elektrony
 • A skupina, nepřechodné prvky
 • Do stabilnější konfigurace vzácného plynu přebývají 3 elektrony – zaujímají podobu kationtů
 • Většinou tvoří kovalentní sloučeniny
 • Patří sem:
  • Bor B
  • Hliník Al
  • Gallium Ga
  • Indium In
  • Thallium Tl
  • Božský Alkohol Gambrinus Inhaluji Tlakem

 

Vlastnosti

 • S rostoucím Z klesá
  • Stálost sloučenin s oxidačním číslem III
  • Elektronegativita
 • S rostoucím Z stoupá
  • Stálost sloučenin s oxidačním číslem I
  • Kovový charakter
  • Zásaditost oxidů, hydroxidů
   • B(OH)3 kyselá povaha
   • Al(OH)3 amfoterní povaha
   • Tl(OH)3 silná zásada
  • B – polokov
  • Al, Ga, In, Tl – kovy

 

Hliník

Výskyt v přírodě

 • nejrozšířenější prvek zemské kůry
 • Pouze v anorganických sloučeninách
  • Oxid hlinitý Al2O3
   • = korund
   • Hydratovaný oxid hlinitý = bauxit Al2O3nH2O
  • Hlinitokřemičitany
   • = živce
  • Hexafluorohlinitan sodný Na3[AlF6]
   • = kryolit

 

Vlastnosti

 • Stříbrolesklý, měkký kov
 • Malá hustota
 • Kujný, tažný (válcuje se na tenkou folii = alobal)
 • Výborný vodič tepla a elektřiny

 

Reakce

 • Na povrchu vrstva oxidu zabraňující další oxidaci – umělé zesílení vrstvy oxidu anodickou oxidací = eloxování
 • Schopný vázat kyslík – využití při aluminotermii
  • = redukce některých kovů z jejich oxidů za vysoké teploty
 • Amfoterní prvek
  • = reaguje s kyselinami i hydroxidy za vzniku solí a vodíku

 

Výroba

 • Elektrolýza taveniny směsi oxidu hlinitého a kryolitu (950 °C)
  • Kryolit slouží jako tavidlo (snižuje teplotu tání směsi)
  • Oxid hlinitý se získává roztavením bauxitu
  • Hliník se redukuje na katodě

 

Sloučeniny

Halogenidy hliníku

 • Fluorid hlinitý AlF3
  • Iontová sloučenina
  • Vytváří fluorohlinitany
 • Ostatní halogenidy tvoří dimery Al2X6

 

Oxid hlinitý

 • Al2O3
 • = korund
 • Amfoterní látka
 • Jeden z nejtvrdších minerálů
 • Odrůdy
  • Rubín – červený
  • Safír – modrý

 

Hydroxid hlinitý

 • Al(OH)3
 • Amfoterní látka
  • Reakce s kyselinami – vznik hlinitých solí
  • Reakce s hydroxidy – vznik hydroxohlinitanů

 

Oktadekahydrát síranu hlinitého

 • Al2(SO4)318H2O
 • Papírenský průmysl, mořidlo v koželužství

 

Podvojné sírany – dodekahydráty = kamence

 • XIYIII(SO4)212H2O
 • XI = Na, K, NH4+
 • YIII = Al, Cr, Fe
 • Vyčiňování kůži, stahující účinky na bílkoviny kůže (při zástavě krvácení)

 

Využití

 • Vodič elektrického proudu – elektrotechnika
 • Výroba užitkových předmětů (příbory, varné nádoby)
 • Obalové folie (alobal)
 • Výroba mincí
 • Slitiny
  • Al + Mg + Cu + Mn = dural
   • Lehký, pevný
   • Automobilový a letecký průmysl (rámy)
   • Stavebnictví (konstrukční metariál)

 

Vliv hliníku na živé organismy

 • Nevyskytuje se v živé tkáni
 • Riziko používání hliníkového nádobí (hliník se uvolňuje v kyselém pH)
 • Toxický pro centrální nervovou soustavu (likviduje mozkové a nervové buňky)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!