Periodická soustava prvků – otázka z chemie

 

   Otázka: Periodická soustava prvků

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): JC

 

Periodický zákon

Původní znění: „ Vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na jejich relativní atomové hmotnosti.“

 • Zformuloval D. I. Mendělejev roku 1869

 

Dnešní znění: „ Vlastnosti prvků jsou periodickou funkci jejich protonového čísla.“

Bohuslav Brauner: Atomová váha se řídí podle kyslíku a ne vodíku – krátká tabulka: přerušíme dlouhou tabulku mezi skupinami 8 a 1. B, a vnořením pravých řádků do strany levé.

 

Dlouhá tabulka: uspořádána na základě výstavbového principu

 1. Periody: 7 vodorovných řad (1-7), podobné prvky jsou umístěné pod sebou, od nejlehčích po nejtěžší prvky (nejvyšší elektronová hladina)
 2. Skupiny: 18 svislých sloupců (1-18 – dříve arabsky A, B), rozděluje tabulku na přechodné prvky (prvky se zaplněným orbitalem d) a nepřechodné prvky (hlavní skupina, označeny A,B-s, p)
 3. Aby tabulka nebyla dlouhá vyčlenilo se ze 6. Periody 15 prvků počínaje lanthanem – lanthanoidy a ze 7. Skupiny 15 prvků počínaje aktiniem – aktinoidy

 

Nepřechodné prvky:

 • s-prvky, valenční elektrony obsazují pouze hladinu ns, kdy n je číslo periody (1. Až 2. Skupina a He)
 • p-prvky, valenční elektrony obsazují pouze hladiny ns, np, kdy n je číslo periody ( 1|3. Až 18. Skupiny)

 

Přechodné prvky:

 • d-prvky, valenční elektrony obsazují hladiny ns, (n-1)d, kdy n je číslo periody (3. Až 12. skupina)

 

Vnitřně přechodné prvky:

 • f-prvky, valenční elektrony obsazují hladiny ns a (n-2)f, popř. (n-1)d – lanthanoidy a aktinoidy

 

Názvy skupin

Číslo skupiny – Skupinový název

1. (kromě H) Alkalické kovy

2. (kromě Be a Mg) Kovy alkalických zemin

13. Trieny

14. Tetreny

15. Pentely

16. Chalkogeny

17. Halogeny

18. Vzácné plyny

 

Vliv fyzikálních vlastností na uspořádání v tabulce

Nekovy: prvky s velkou elektronovou afinitou, se strukturou valenčních orbitalů podobnou nejbližšímu vyššímu vzácnému plynu (halogeny – vysoká elektron. afinita, snadno přijmou e a tvoří anion)

Polokovy: prvky mající některé vlastností kovů a některé vlastnosti nekovů (B, Si, Te)

Kovy: prcky s nízkou ionizační energií (snadno tvoří kationty), s kovovým leskem, velkou elektrickou i tepelnou vodivostí, tažné, kujné (alkalické kovy – Fe, Cu, Au)

 

Vlastnosti atomů prvků závislé na protonovém čísle

 • Velikost atomů roste s rostoucím protonovým číslem (nepřechodné prvky)
 • Ionizační energie klesá ve skupinách, roste v periodách
 • Elektronegativita roste zleva doprava a zdola nahoru
 • Kovový charakter stoupá zprava doleva shora dolů


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!