Pneumonie a bronchopneumonie – obecná patologie (VŠ)

Téma: Pneumonie a bronchopneumonie

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Pneumonie

 • představují rozsáhlou skupinu nemocí lišící se svým průběhem, příčinami, rozsahem i charakterem
 • etiologie plicních zánětů je velmi pestrá –
 • vyvolávané jsou patogenními bakteriemi, viry, plísněmi, parazity, chemickými látkami a vznikají též na podkladě alergickém i autoimunitním

 

 • infekční – bakteriální, virové, nozokomiální, oportunní
 • neinfekční
  • aspirační (zvratky)
  • inhalační (jedovaté plyny a páry)
  • hypersenzitivní (alergie)
  • Iatrogenní (po ozáření)
  • hypostatické pneumonie (pacient dlouhodobě ležící – nedostatečná ventilace plic)
  • bronchostenotické (zúžení bronchu – nádorem.)

 

Lobární pneumonie

 • Je též označována jako krupózní nebo fibrinózní pneumonie.
 • Charakteristické znaky:
 • postižení celého plicního laloku nebo segmentu;
 • pneumoniae je téměř výhradní původce;
 • vývoj z plného zdraví;
 • vysoké horečky;
 • čtyři morfologicky odlišitelná stádia průběhu (zánětlivá kongesce, červená hepatizace, šedá hepatizace, rezoluce).

 

Postižení může probíhat:

 1. v oblasti alveolů
 2. v oblasti bronchiolů
 3. v oblasti intersticia
 4. kombinované

 

Dle časového průběhu dělíme na:

 • akutní
 • chronické
 • recidivující

 

BRONCHOPNEUMONIE

Def.

 • zánět sklípků, bronchiolů a větších bronchiálních větví

 

Nález na org.

 • charakteristický je nález vícečetných zánětlivých ložisek s možností jejich splývání
 • souvislé postižení celého laloku nebo celé plíce je vzácné
 • sklípky obsahují exsudát, zpravidla hnisavý, může však být fibrinózní i jiný
 • charakter exsudátu určuje způsob hojení

 

Vývoj

 • hnisavá bronchopneumonie se zpravidla při správné léčbě hojí úplným vstřebáním výpotku bez následků
 • může však dojít ke hnisavému rozpadu interalveolárních sept a ke vzniku plicního abscesu
 • malé množství fibrinu může být odstraněno činností makrofágů, větší množství se přeměňuje v granulační tkáň
 • výsledkem je vyplnění sklípků vazivovou tkání s postižením plicních funkcí a s přechodem do chronicity, která může skončit i insuficiencí (nedostatečností) pravé srdeční komory

 

projev

 • Oproti normální pneumonii neboli zápalu plic probíhá zpočátku podobně jako chřipka či jiná běžná infekce dýchacích cest. Projevuje se únavou, malátností či bolestmi svalstva. Poté však náhle vzniká vysoká teplota, vykašlávání hlenu někdy s příměsí krve a celková schvácenost.

 

 • z tohoto hlediska jsou nejnebezpečnější nozokomiální infekce, způsobené kmeny bakterií, které žijí ve zdravotnických zařízeních ve styku s běžnými ATB
 • velmi obtížná může být léčba také u lidí s chronickou srdeční nedostatečností nebo u lidí kachektických či jinak oslabených, u nichž smrtelné zakončení není výjimečné


Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!