Buňka – maturitní otázka z biochemie

biochemie

 

Otázka: Buňka

Předmět: Biochemie

Přidal(a): vnl.xf

 

Biochemie – Buňka

 

Buňka

 • 2 typy buněk – prokaryotní a eukaryotní

 

Prokaryotní buňka

 • bakterie sinice
 • menší, jednoduší
 • metabolismus je rychlejší
 • buněčná stěna
 • cytoplasmatická membrána
 • DNA stočená do klubíčka
 • ribosomy – centra proteosyntézy
 • bičíky – dlouhé, jednotlivé, slouží k pohybu
 • fimbrie – kratší husté, slouží k přichycení k podkladu
 • vnější pouzdro – uvnitř plasmidy a útržky DNA
 • mesozom – výběžek membrány

 

Eukaryotní buňka

 • má jádro

 

Cytoplasmatická membrána

 • lipoproteinová
 • 2 vrstvy fosfolipidů
 • jsou přiloženy makromolekuly bílkovin
  • povrchové
  • integrální (prostupují celou fosfolipidovou vrstvu, fce: receptor, přenašeč, vazebná místa, enzymy)
  • selektivně propustná = semipermeabilní = polopropustná
  • volně propustí nepolární, malé molekuly a málo polární molekuly
 • pasivní transport
  • difuze prostá – pasivní přenos látek volně prostupných po koncentračním spádu bez výdeje energie
  • difuze usnadněná – difuzi napomáhají přenašeči v membráně
  • difuze membránovými kanály z bílkoviny – umožňuje přesun po koncentračním spádu přes kanál, možno uzavřít
  • osmóza – proniká voda přes membránu z prostředí nižší koncentrace do místa s vyšší koncentrací, bez spotřeby energie
  • isotonické prostředí – koncentrace vně i uvnitř buňky je stejná
  • hypotonické prostředí – v prostředí je menší koncentrace než kolem a více vstupuje do buňky
  • hypertonické prostředí – okolo buňky je větší koncentrace než v buňce a voda jde ven
 • aktivní transport
  • nutno dodat energii, potřebuje specifické bílkovinné přenašeče
  • lze proti koncentračnímu spádu
  • buňka jej reguluje
  • ionty, větší částice velikosti stavebních kamenů pomocí př. Sodíkové pumpy
  • endocytóza – je umožněna vlastnostmi membrány
  • pinocytóza – buněčné pití, vchlípením membrány buňky přijímá látky ze svého okolí, uvnitř buňky dojde k rozpuštění membrány nebo spojení s lysosomem
  • fagocytóza – buňka musí mít proměnlivý tvar těla, u buňky je něco velkého a buňka aktivně částici obklopí a vzniká měchýřek s částicí, který splyne s lysosomem a je rozštěpen, obranný mechanismus, příjem látek

 

Cytoplasma

 • hustá, viskózní kapalina uvnitř buňky
 • základ je voda a rozmanité látky
 • kolísá podle fce a stáří buňky
 • fce – vytváří prostředí pro činnost organel
 • je v pohybu, cirkuluje
 • umožňuje přenos látek a metabolické děje

 

Cytoskelet

 • v cytoplasmě
 • hustá síť mikrotubulů, filamenty a intermediální vlákniny
 • vychází od jádra
 • proměnlivá
 • „bílkovinné lešení“

 

Jádro

 • nucleus
 • v centru buňky
 • má jadernou membránu – na povrchu z fosfolipidů a bílkovin, je dvojitá s póry, které lze otvírat a zavírat
 • chromatin – vlákna DNA a proteiny
  • heterochromatin – stočené neaktivní deoxyrybonukleoprotein
  • euchromatin – rozložený, aktivní deoxyrybonukleoprotein, z něj se před oddělením buňky vytváří chromosomy
 • jadérko – nucleolus
  • neohraničená část jádra
  • tvořen RNA a bílkovinou tRNA a rRna
  • vznikají zde ribosomy

 

Endoplasmatické retikulum

 • membránová organela
 • jsou vytvořeny zpoštělé vaky, kanálky, měchýřky
 • drsná část těsně naléhá na cytoplasmatickou membránu
 • drsné – má na sobě ribosomy, místo proteosyntézy, množství a rozsah podle typu buňky
 • hladké – více trubicovitý charakter, oblast syntézy jiných látek, závisí na typu buňky
 • ribosom se skládá z RNA a proteinu

 

Golgiho komplex

 • membránová organela vytváří zploštělé vaky
 • v blízkosti endoplasmatického retikula (ER)
 • látky z ER se transportními měchýřky přenáší do Golgiho koplexu (GK)
 • z ER se odkrojí kousek membrány, přenese látku a GK přijme měchýřek a ten se stane součástí GK
 • látky GK se dotváří
 • hotové látky se seskupují v posledním vaku a ten je odškrcen a putuje do buňky nebo je odškrcen a zůstává uzavřen = primární lysosom nebo vznikne měchýřek a ten odchází z buňky ven pomocí exocytózy

 

Mitochondrie

 • množství dle druhu buňky
 • oválný tvar
 • na povrchu – lipoproteinová membrána
 • uvnitř – kristy = záhyby lipoproteinové membrány a tekutina = matrix
 • obsahuje DNA, RNA, ribosomy = semiatonomní organela
 • řízena jádrem, ale částečně je samostatná
 • v určité velikosti se rozpůlí a vzniknou 2 organely
 • vstupují do ní jednoduché organické látky
 • v matrixu probíhá Krébsův cyklus
 • na kristě probíhá oxidační fosforilace
 • další metabolické děje – štěpení mastných kyselin, začíná tvorba močoviny

 

Lysosomy

 • měchýřky (trávicí)
 • na povrchu: membrána
 • uvnitř: enzymy -> štěpí látky
 • získá je pinocytózou, endocytózou, fyocytózou nebo vlastní staré struktury, fagocytóza
 • vzniká v GK
 • pracující lysosom = sekundární

 

Centrosom

 • válečky z mikrotubulů
 • v blízkosti jádra
 • 1 je příčně a druhý svisle
 • pracuje při dělení buňky

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!