Vnitřní stavba těla rostlin, životní funkce – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Vnitřní stavba těla rostlin, životní funkce

Předmět: Biologie

Přidal(a): Jana

 

 

Pletivo = soubor buněk, které mají stejný tvar, původ a funkci

histologie = věda, která studuje pletiva

 

Rozdělení pletiv podle tloušťky buněčné stěny:

 • Parenchym – tenkostěnné buňky s velkými mezibuněčnými (intracelulárními) prostory (např. zásobní pletivo, palisádový parenchym v listu, aerenchym = vzdušné pletivo)
 • Prosenchym – jednosměrně protažené buňky se  šikmými přepážkami bez intercelulár (např. tvoří cévní svazky)
 • Kolenchym – tenkostěnné buňky jsou nápadně  zesílené v rozích (např. listové řapíky) nebo v hranách (např. ve stonku hluchavky)
 • Sklerenchym – buněčné stěny jsou zesílené po celém povrchu (např. povrch pecek u ořechů, sklerenchymatická vlákna v cévním svazku u lnu, sklereidy = kamenné buňky v dužnině hrušky)

 

Rozdělení pletiv podle stupně vývoje

 • Dělivá pletiva = meristémy
 • Trvalá pletiva
 • protomeristémy – primární meristém – primární trvalá pletiva – sekundární meristém – sekundární trvalé pletivo

 

a) Dělivá pletiva = meristémy

 • mají trvalou schopnost dělení
 • tvoří je tenkostěnné buňky, chybí mezibuněčné prostory

 

Podle původu se dělí:

 • protomeristémy = původní meristémy
 • primární meristémy  (prvotní) – vznikají z protomeristému, jeho dceřiné buňky postupně ztrácejí dělivou schopnost a mění se v trvalá pletiva
 • sekundární meristémy  (druhotný) 
 • pouze u druhotně tloustnoucích rostlin (nahosemenné r. , krytosemenné dvouděložné)
 • vznikají z primárního trvalého pletiva, u kterého se obnoví dělivá funkce
 • mají tvar válce a odděluje buňky oboustranně
 • kambium –  má tvar válce;  zakládá se mezi primárním dřevem a primárním lýkem; odděluje buňky oboustranně, směrem dovnitř se odděluje sekundární dřevo  a směrem ven sekundární lýko 
 • felogén (korkotvorné pletivo) – má tvar válce; zakládá se pod pokožkou; odděluje buňky oboustranně: směrem dovnitř odděluje zelenou kůru (feloderm) a směrem ven odděluje korek (felém)
 • Závěr: Činností felogenu vzniká druhotná kůra.

 

b) Trvalá pletiva

Krycí pletivo

 • pokožka= primární krycí pletivo
 • druhotná kůra = sekundární krycí pletivo

Vodivé pletivo

 • primární dřevo a lýko
 • sekundární dřevo a lýko

Základní pletivo

 

Epidermis = pokožka nadzemní části bylin; na jejím povrchu je ochranná vrstva tukové povahy – kutikula; obsahuje průduchy, někdy i chlupy (trichomy)

Rhizodermis = pokožka kořenů; obsahuje kořenové vlásky (přijímají roztok min. látek z půdy, zvětšují povrch kořene); chybí kutikula a průduchy 

Komunikace před druhotným tloustnutím – průduchy

Komunikace po druhotném tloustnutí – lenticely = čočinky – jsou obdobou průduchů, ale nezavírají se

 

Průduchy (stomata)

 • zajišťují styk s vnějším prostředím
 • slouží k výměně plynů (O2 a CO2) a k vypařování vody 
 • stavba: svěrací buňky, průduchová štěrbina, chloroplasty
 • hlavně na listech na spodní pokožce
 • jednoděložné rostliny mají průduchy na obou stranách listu
 • plovoucí rostliny pouze na svrchní straně listu

 

Trichomy (chlupy):

 • výrůstky některých buněk pokožky (vznikají činností tzv. trichoblastů)
 • slouží jako ochrana před okusem zvěře a před nadměrným přehřátím a výparem

druhy chlupů:

 • jednobuněčné (papily v květu u macešky – na blizně, slouží k přichycení pylu) 
 • mnohobuněčné (divizna)

 

druhy chlupů podle funkce:

 • krycí chlupy – např. muškát; mohou být ostnité nebo háčkovité
 • žláznaté chlupy  – baňkovitě rozšířené, obsahují roztok anorganických  látek a cukrů (např. muškát, růže)
 • žahavé chlupy: konec je tvořen z SiO2 – velice lehce se zlomí, po vpichu žahavého chlupu způsobí nepříjemné pálení a vznik  puchýřků ( např.kopřiva)

 

Sekundární krycí pletivo (= druhotná kůra) 

 • vzniká činností felogenu; felogén má  tvar válce a odděluje buňky oboustranně –  směrem dovnitř odděluje zelenou kůru (feloderm) a směrem ven odděluje korek (felém)
 • druhotná kůra = korek + felogen + feloderm
 • někdy mohou začít fungovat následné felogeny, potom původní felogeny odumírají a mění se v borku (např. u borovice)
 • druhotná kůra se zakládá pod pokožkou, pokožka praská a její funkci přebírá korek
 • spojení druhotné kůry s okolím je zajištěno lenticely (= čočinky – jsou obdobou průduchů, ale nezavírají se)

 

Primární dřevo a lýko

Primární dřevo (xylem)

 • vede roztok anorganických látek (vodu a v ní rozpuštěné minerální látky) od kořene do listů
 • tvoří ho 4 typy buněk : cévy (tracheje, u krytosemenných) – bez protoplastu

Primární lýko (floem)

 • vede roztok organických látek z listů do kořene
 • tvoří ho 4 typy buněk: sítkovice = trubice ze sítkových buněk – příčné přepážky jsou proděravělé, fungují jedno vegetační období, neboť se ucpou, jsou bezjaderné – živé

 

Typy cévních svazků  (= typy žilek = typy vodivých pletiv)

Kolaterální (bočný)

 • ve stonku téměř všech rostlin
 • Dvouděložné rostliny (blatouch, kontryhel, …) – žilky jsou v kruhu
 • Jednoděložné rostliny (cibule, žito,…)- žilky jsou roztroušené  

 

Bikolaterální (dvojbočný)

 • pouze u lilkovitých (rajče, paprika) a tykvovitých rostlin (dýně, okurka,…)  
 • tvoří ho dvě lýkové části a jedna dřevní část   

 

Radiální (paprsčitý)

 • v kořenech
 • má více dřevních a více lýkových částí   

   

Koncentrické (soustředné)

 • a) dřevostředné (oddenky kapradin) 
 • b) lýkostředné (oddenky puškvorce)

 

Sekundární dřevo a lýko

 • objevuje se u druhotně tloustnoucích rostlin (u nahosemenných a u krytosemenných dvouděložných rostlin, !chybí u jednoděložných !)
 • vznikají činností kambia – má tvar válce, nachází se mezi primárním dřevem a primárním lýkem, směrem dovnitř se odděluje sekundární dřevo a směrem ven sekundární lýko

 

Základní pletiva

Kořen (radix)

 • = podzemní, nečlánkovaný orgán, má neomezený růst, neobsahuje chlorofyl

Funkce

 •  Přijímá vodu a minerální látky
 •  Upevňuje rostlinu v zemi
 • Podle typu metamorfózy – fce zásobní (mrkev), k vegetativnímu rozmnožování (křen), k parazitování (jmelí)…….

 

Kořenové soustavy – 2 typy 

 • Alorizie – kořen hlavní + postranní
  (borovice, mrkev,… » nahosemenné a dvouděložné rostliny)
 • Homorizie = kořeny svazčité, kořen hlavní + kořeny adventivní (náhradní)
  (cibule, trávy,…. » jednoděložné rostliny)
 • Pásma kořene
 • Vzrostný vrchol – chrání ho kořenová čepička (kalyptra) , ve vrcholu se nachází  meristémy
 • Pásmo prodlužovací – meristémy se dělí, vznikají trvalá pletiva = buňky se diferencují
 • Pásmo  absorpční – zde jsou kořenové vlásky – přijímají živiny
 • Pásmo větvení – zde jsou zakládány postranní kořeny činností pericyklu

 

Průřez kořenem  (vnitřní stavba kořene)

 • Rhizodermis = pokožka kořene s kořenovými vlásky
 • Prvotní kůra = základní pletivo; má několik vrstev; vnější vrstva = exodermis, střední vrstvy = mesodermis, vnitřní vrstva = endodermis
 • Střední válec = vodivá + základní pletiva
 • cévní svazky jsou zde radiální 
 • na povrchu stř. válce se nachází pericykl (dělivé pletivo, které slouží na zakládání postranních kořenů)

 

Metamorfózy kořene (přeměny)

 • Zásobní kořeny (k uložení organických látek, např. mrkev, křen)
 • Bulvy – též zásobní funkce, vznikají z části stonku (hypokotylu) + z kořene (celer, cukrovka, ředkvička)
 • Kořenové hlízy – k rozmnožování; též funkce zásobní (jiřiny, orsej)
 • Cizopasné kořeny(haustoria) – kořeny pronikají do pletiv hostitelské rostliny (jmelí)
 • Vzdušné kořeny – sají vzdušnou vlhkost a přijímají vzdušný kyslík (monstera, k dýchání bažinných rostlin – pandán)
 • Příčepivé kořeny – umožňují přichycení rostliny k podkladu (břečťan)
 • Symbiotické kořeny – kořeny bobovitých rostlin (hrách, jetel,….) žijí v symbióze s hlízkovitými bakteriemi 
 • Stonek – funkce, typy stonku u bylin, příčný řez stonkem jednoděložné a dvouděložné rostliny, metaorfozy stonku podle obrázku.
 • Stonek (kaulom)
 • Prýt = nadzemní část rostliny (stonek, list, květ, …)
 • stonek =  většinou nadzemní článkovaný orgán neomezeného růstu               

 

Funkce

 • Transportní – vede roztoky min. látek směrem nahoru a roztoky org. látky směrem dolů
 • Nese listy, květy a plody
 • Podle typu metamorfózy – fce zásobní (kaktus, kedluben), fce rozmnožovací (šlahouny u jahodníku), fce fotosyntetická (u bylin, u kaktusů)

 

Typy stonku u bylin

 • Stvol – nenese listy – listy jsou pouze v přízemní růžici (pampeliška, sedmikráska)
 • Lodyha – na ní vyrůstají listy (kopřiva)
  Stéblo – je duté a má kolínka (pšenice, žito, oves,….)
 • Oddenek – podzemní stonek ( kosatec, sasanka, pýr….)
 • Stonek u dřevin  = kmen ( nevětvená část stonku)

 

Příčný řez jednoděložnou rostlinou (Vnitřní stavba stonku)  

 • Epidermis (pokožka) – na povrchu
 • Primární kůra – základní pletivo – její vnitřní vrstva = sklerenchymatická pochva
 • Střední válec – tvoří ho základní a vodivá pletiva – cévní svazky jsou roztroušené a uzavřené (nemají kambium, druhotně netloustnou)

 

Příčný řez dvouděložnou rostlinou (Vnitřní stavba stonku) 

 • Epidermis (pokožka) – na povrchu
 • Primární kůra – základní pletivo, její vnitřní vrstva = škrobová pochva = endodermis – představuje výraznější oddělení od středního válce
 • Střední válec – tvoří ho základní a vodivá pletiva – cévní svazky jsou v kruhu a jsou otevřené (mají kambium, druhotně tloustnou)

 

Příčný řez dřevinou (Vnitřní stavba stonku u dřevin)  

 • Borka (nebo korek) – s okolím jí spojují lenticely (čočinky)
 • Lýko – pod druhotnou kůrou
 • Kambium – druhotně tloustnou
 • Dřevo – letokruhy

 

Metamorfózy stonku (přeměny)

 • Kolce – trny (přeměněné stonky) – trnka, hloch
 • Oddenkové hlízy – brambory, slunečnice topinanbur
 • Šlahounyjahodník 

 

Vodní režim rostliny – příjem vody u nižší a vyšší rostliny, hydratace, vedení vody na krátkou vzdálenost (porovnejte difúzi a osmozu)

Vodní režim rostliny

Voda je nezbytná podmínka života

 • Vorganismech je nejčastěji obsaženo 60–90 % vody (nejméně mají semena 2-15 %)

a) Příjem vody:

 • nižší rostliny přijímají vodu celým povrchem těla
 • vyšší rostliny přijímají vodu kořeny (pro rostliny je přístupná tzv. kapilární voda – vyplňuje póry do velikosti 0,2 mm)
 • uplatňuje se hydratace = bobtnání = navázání vody na makromolekuly bílkovin nebo na polysacharidy v buněčných stěnách kořenových vlásků

b) Vedení vody:

 •  Na krátkou vzdálenost:
 • zajišťují děje: osmóza a difúze
 • voda je těmito ději přesunuta až k vodivým pletivům (k dřevní části žilek)
 • Difúze:
 • fyzikální děj, při kterém procházejí látky z míst s vyšší koncentrací do míst s koncentrací nižší, voda proniká apoplazmatickou cestou (přes buněčné stěny a mezibuněčné prostory)
 • Osmóza:
 • případ difúze, která probíhá přes polopropustnou membránu, voda proniká symplazmatickou cestou (přes protoplast buněk = přes celé buňky)

 

Vedení vody:

 • Na dlouhou vzdálenost:
 • uplatňují se děje: (koheze, adheze, kapilarita,) transpirační sání, kořenový vztlak
 • Transpirační sání:
 • zajistí transport na dlouhou vzdálenost (podléhá mu 90% veškeré vody) 
 • jde o pasivní děj, není potřeba dodat energii
 • děj uvede do chodu transpirace (odpařování vody v listech)
 • Kořenový vztlak
 • aktivní děj, při němž se spotřebovává energie = buňky kořene vytlačují vodu směrem vzhůru – probíhá u mladých rostlin s malým množstvím průduchů

 

Výdej vody:

a)Transpirace:

 • odpařování vody

Stomatární – probíhá přes průduchy. Je-li ve svěracích buňkách dostatek vody = dostatek vody zvětší turgor ve svěracích buňkách = průduchy se otevírají. Je-li ve svěracích buňkách nedostatek vody = průduchy se zavírají (omezí ztráty vody, ale i příjem CO2)

Lenticelární – u druhotně tloustnoucích rostlin, probíhá přes lenticely

Kutikulární10% vody, hlavně u mladých rostlin

 

b) Gutace:

 • vytlačování kapek vody na konci listu (např. kontryhel) 
 • probíhá přes hydatody.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!