Výtrusné – vyšší rostliny – otázka z biologie

 

   Otázka: Výtrusné – vyšší rostliny

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Brkičová

 

Rozlišené tělo: cormus

rozlišení

 • vegetativní – kořen, stonek, list
 • generativní – květ, semena, plod

-primárně autotrofní – sami tvoří organické látky

typ buňky: rostlinná eukaryotní

v buněčné stěně:

 • celulóza
 • na povrchu krycí pletiva
 • uvnitř vodivá pletiva

-vyvinuly se ze zelené větve z prvohor

 

Rostliny: výtrusné

Oddělení: Rhyniophyta

-bezcévní

-fosilní –> zkamenělina, otisk, odlitek,stopy po jejich cestách

-ze siluru a devonu = vysoké keře

stavba těla:

 • stonek – cormus
 • na konci se stonek vidličnatě větví na telomy
 • dřevostřední cévní svazky

-izomorfní metageneze = gametofyt a sporofyt vypadá stejně

 

oddělení: Mechorosty

-žijí ve vlhkém prostředí, bez cév, výtrusné

-těla tvořeno stélkou

skladba:

 • z příchytných vláken – rhyzoidy
 • listnaté lodyžky – kauloidy
 • asimilační lístky – fyloidy

-na jedné rostlině samec i samice = jednodomá

a nebo samčí a samičí jinde = dvoudomá

-převládá gametofyt nad sporofytem

rozmnožování:

 • výrazná rodozměna
 • z jednobuněčných haploidních výtrusů vyklíčí vláknitý prvoklíček z něhož vyrůstá mechová rostlina – ta tvoří velkou část gametofytu a nese pohlavní orgány(gametangia)
 • gametangia
  • pelatky(vejčitý tvar, produkují mnoho dvoubičíkatých spermatozoidů)
  • zárodečníky(lahvicovitý tvar)
 • oplození: ve vodním prostředí, z oplozené vaječné buňky vyrůstá diploidní sporofyt, tvořený nohou, štětem a výtrusnicí, je to tobolka a vznikají v ní redukčním dělením spory–>po jejich dozrání sporofyt odumírá
 • rozmnožování i vegetativně – rozpad mechové rostlinky, prvoklíčku – mechové koberce

 

třída:Játrovky

-nejprimitivnější mechorosty

-fyloidy ve dvou řadách

-silně redukovaný prvoklíček

Zástupci:

Porostnice mnohotvárná

-stélka: lupenitá, vidličnatá

-dvoudomá

 

třída:Mechy

-pokrývají velké plochy

-gametofyt jednodomý a dvoudomý

-nejdokonalejší a nejbohatší třída

-lístky uspořádany spirálně

-tobolka – otevírána víčkem, kryta čepičkou

význam: v přírodě zadržují vodou, brání proti erozi, poskytují rašelinu – topivo, zábaly v lázních

Zástupci:

Rašeliníky

-na bázi odumírají, na vrcholu stále dorůstají

-obsahují chloroplasty, které jsou obklopeny velkými odumřelými buňkami

-za sucha vyplněny vzduchem

-za deště vyplněny vodou, dlouho zadržuje

Měříky

Ploník obecný

 

oddělení: Kapraďorosty

-plavuně, přesličky, kapradiny

-mnohobuněčné suchozemské zelené rostliny

-cévnaté

-heteromorfní metageneze

 • převládá sporofyt nad gametofytem
 • gametofyt omezen na prokel(připomíná prvoklíček)

-jedno i dvoudomé gametofyty

-odlišné asimilační lístky

 • trofofyly
 • od výtrusných – sporofyty

 

třída:Plavuně

-plazí se po zemi, vyrůstají adventivní kořeny

-má jen cévice

-stonek porostlý asimilačními lístky

->výtrusné lístky na konci

-na svrchní straně ledvinité výtrusnice – >meiózou –> haploidní výtrusy -> jednodomý prokel   gametofyt -pelatky

– z oplozené vaječné buňky –> nový sporofyt

 -zárodečníky

význam: chráněné rostliny, výtrusy plavuně se používají  k přípravě zasypacích prášků

 

třída:Přesličky

-vymřelé stromového vzrůstu, bylinného vzrůstu

-plazivé oddenky

-všechny přesličky mírně jedovaté

-odvary přesliček – postřiky proti houbovým chorobám a roztočům

-pocházejí z některé skupiny

Zástupci:

Přeslička polní

-sporofyt přestává v plazivém oddenku(v němž zásobní látky přes zimu)

 -nezelené jarní lodyhy zakončené = výtrusným klasem

     -později z oddenků zelené letní lodyhy

-má 1 typ lodyhy

-dvoudomá

-zásobní látky uložené v oddenku(pro vyklíčení jarní lodyhy)

-výtrusné listy na spodní straně výtrusnice

-výtrusy: haptemarie->pomocné pentlice při roznášení větrem

-gametofyt dvoudomý

spermatozoid mnohobičíkatý

význam: občas plevel, lodyhy letní-léčivé

 

třída:Kapradiny

-převážně byliny, v tropech stromy

-převládá sporofyt

-gametofyt jen prokel

-přezimuje pomocí oddenku

-mají jeden typ listů- trofofyly(vyživovací funkce) a sporofyly(rozmnožovací fce) –>trofosporofyl

-mají jeden složený list, nemají stonek, lodyhu

-listy fungují jako trichtýř – zachytávají vodu

-kupky=shluky výtrusnic jsou kryty ostěrou(blána)-potom uschne a odpadne

-na spodní straně listů

Zástupci:

Kapraď samec

Hasivka orličí – k hašení ohně

Parožnatka – roste na kmenech stromů

 

heterosporické kapraďorosty tvoří přechodný vývojový stupeň mezi cévnatými a semennými rostlinami

 

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!