Zánětlivé a degenerativní nemoci mozku – patologie (VŠ)

Téma: Zánětlivé a degenerativní nemoci mozku

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Zánětlivé nemoci mozku a mening

 • Meningititida – zánět mozkových plen

 

Vstup infekce do CNS

 • Hematogenní (pyemie, sepse)
  • přímo
  • cestou plexus chorioideus
 • Z místního zdroje
  • přímo (trauma)
  • roztavením kosti (sinusitis, otitis)
  • vv. emissariae
  • podél nervů (filla olfactoria)

 

LEPTOMENINGITIDA – zánět mozkových plen

 • Akutní je vyvolaná mikroby, které se sem dostávají nejčastěji z nazofaryngu a vedlejších nosmích dutin. V dětském věku se infekce může šířit z opakovaných zánětů středního ucha.
 • Uložení a vzhled exsudátu jsou odlišné u různých bakteriálních infekcí. U pneumokokových infekcí je exsudát uložený na okraji mozku.
 • Samotný mozek je překrvený a edematozní.
 • Zánět probíhá velmi rychle, v neléčených a pozdě diagnostikovaných končí během několika desítek hodin smrtí pacienta. Onemocnění se projevuje teplotami, bolestmi hlavy a meningizmem.
 • Akutní hnisavý zánět mening ohrožuje zejména nitrolebním přetlakem.

 

NEHNISAVÁ VIROVÁ MENINGITIDA

 • Objevuje se u nejrůznějších virových onemocněních (klíšťová encefalitida, virem příušnic, HIV, encefalopatie, polyneuropatie)
 • Klinicky jsou příznaky podobné, ale ne tak těžké. V likvorové tekutině a v exsudátu mozkových plen nacházíme lymfocyty.

 

KRYPTOKOKOVÁ MENINGITIDA

 • Objevuje se u pacientů s AIDS. Zánět probíhá několik měsíců, ale může i zemřít během dvou týdnů.
 • Zánět postihuje převážně bázi mozku.

 

MENINGIOENCEFALITIDA

 • virová infekce encefalitida, kdy jsou postiženy i mozkové pleny

 

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA:

 • Neurčité chřipkové příznaky (teplota, únavnost, bolesti hlavy, pocit slabosti)
 • Pacient si vytvoří protilátky a k postižení plen a mozku nedojde
 • V opačném případě dochází k postižení mozkových plen
 • Světloplachost, bolesti hlavy (za 3-7 dní)
 • V nejtěžších případech může dojít k úmrtí

 

V mozkových plenách nacházíme lymfocyty a plazmatické buňky, může dojít k zániku neuronů a k nekorzám.

Postencefalitický syndrom: po prodělaném onemocnění pacienti nestačí na práci kterou běžně vykonávali (nesoustředěnost, bolesti hlavy, podrážděnost, závratě, snížený výkon)

Meningokoková sepse – Waterhouseův- Friederichsenův syndrom.

Dítě má splývající krevní podlitiny, krvácení a otok sliznice hrtanu, septické zvětšení sleziny, prokrvácené nadledviny a hnisavý zánět mozkových plen.

 

Neuropatologie AIDS

Přímý HIV efekt 

 • HIV encefalitis
 • leukoencefalopatie
 • vakuolární myelopatie
 • neuropatie
 • myopatie

vaskulitidy, AIDS-Dementia komplex, dětský AIDS

 

Oportunní infekce

 • parazitární: toxoplazmóza
 • mykózy mykobakteria, spirochety:
  • Aspergillus, Candida, Cryptococcus
  • Mycobacterium avium intracellulare
  • Treponema pallidum
    
 • virové
  • Cytomegalovirus
  • Herpes simplex
  • Herpes zoster
  • Polyoma PML

 

Degenerativní nemoci mozku (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc)

ALZHEIMEROVA NEMOC

 • Nejčastější příčinou demence ve stáří. Onemocnění před 65. Rokem je dědičné. Nemoc se projevuje ztrátou paměti a rozpoznávacích funkcí. Nejvíce je postižena krátkodobá paměť.
 • Mozek pacientů je atrofický (atrofie postihuje především frontální, temorální a parietální lalok). Mikroskopicky ložiska pozměněných výběžků neuritů (senilní drúzy), v centru bývají struktury amyloidu. V cytoplasmě některých neuron se objevují granulovakální tělíska.
 • Senilní drúzy nejsou specifickým nálezem pro AN, tyto struktury jsou I u starších osob, které AN netrpí. Pro AN je typická zejména jejich četnost.

 

PARKINSONOVA NEMOC

 • porucha motorických funkcí: ztráta mimiky obličeje, sehnutá postava, pomalý pohyb, šoupavá chůze, charakteristický třes.
 • Mozek je atrofický. Objevují se tzn. Lewyho tělíska (koncentricky vrstvené eozinofilní intraplasmatické inkluze)

 

HUNGTINGTONOVA NEMOC:

 • porucha ovladatelnosti svalové činnosti (“tanec”), halucinace, bludy, demence.
 • Výrazně atrofický mozek, Snižuje se množství neuronů a dochází k fibrilární glioze.

 

Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD)

 • mimořádně vzácné, avšak vždy smrtelné, neurodegenerativní onemocnění mozku patřící mezi tzv. spongiformní encefalopatie, tzn. onemocnění, které jsou zapříčiněny neovladatelným množením infekční prionové bílkoviny neboli prionem v mozkové tkáni.


Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!