Rentgenové záření – otázky z biofyziky

 

   Otázka: Rentgenové záření

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Rentgenové záření

– svazky fotonů o λ=10-0,1nm

– emitováno letícími elektrony:

– urychlovány elektrickým polem => potenciální energie Ep=Ue

– měněna v kinetickou => Ep=Ue=1/2mv2=EK => v=√(2ue/m)

– ideální případ – všechna energie je přeměněna ve fotony rentgenové záření => Emax=hf=Ue

– f=c/λ = Ue/h => při maximální energii bude mít foton minimální vlnovou délku λmin= hc/Ue

 

– brzdné záření

– elektrony dopadající na pevnou látku jsou brzděny odpudivou silou elektronů látky

– ztrácí kinetickou energii x ZZE => přeměna energie na fotony rentgenového záření

– většina (99,9%) energie se mění v teplo => nutné chlazení

– spojité spektrum

 

– charakteristické záření

– dopadající elektrony předávají energii elektronům látky => excitace, ionizace

– při deexcitaci/deionizaci se uvolňuje kvantum energie – fotony rentgenového záření

– charakteristické pro danou látku => chemická analýza

– menší část záření

– čárové spektrum

 

– v rentgence vznikají obě záření => spojité spektrum s čárovými výkyvy – viz učebnice str.199

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!