Smyslová soustava – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Smyslová soustava

Předmět: Biologie

Přidal(a): Lucie

 

 

Organa sensum

 • informace o vnějším světě získávají živočichové a lidé prostřednictvím smyslových orgánů
 • ČIDLO = jiný název pro smysl
  • pomocí čidel – přijímáme, zpracováváme a rozeznáváme nejrůznější podněty z vnějšího i vnitřního světa
  • Podněty mohou být: MECHANICKÉ, TEPELNÉ, SVĚTELNÉ, CHEMICKÉ
 • Díky velkému množství podnětů, jsou vždy SPECIALIZOVANÉ RECEPTORY pro každý druh
  • RECEPTORY JSOU SMYSLOVÉ BUŇKY S VYSOKOU CITLIVOSTÍ VŮČI PODNĚTŮM
 • SMYSL je vjem vzniklý činností smyslových buněk
 • CHUŤ, ČICH, HMAT, SLUCH, ZRAK – 80 % všech podnětů získáváme zrakem

 

FUNKCE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

 • Hlavní funkcí – PŘIJÍMÁNÍ PODNĚTŮ
 • Vzruch, který je podnětem vyvolán, je veden dostředivou drahou do korového analyzátory
  • ◦ = kůra koncového mozku
  • ◦ -> v kůře mozkové se pracovávají podněty
 • Vjem = počitek

 

DĚLENÍ:

 • ◦ A)PODLE MÍSTA PŘICHÁZEJÍCÍ PODNĚTU
  • EXTERORECEPTORY – přijímány podněty z vnějšího prostředí – dotyk, tlak, chlad
  • INTERORECEPTORY – přijímány podněty z vnitřního prostředí
  • Proprireceptory = zpracovávají podněty ze šlach a svalů
   • Zajišťují informace o pohybu a poloze těla
  • Enteroreceptory = podněty z vnitřních orgánů
 •  B) PODLE CHARAKTERU PODNĚTU
  • MECHANORECEPTORY – reagují na dotyk, tlak = mechanické podněty
   • receptory ve šlachách, kloubech, zvukový receptor – drážděny fyzikálními podněty, receptory pro vnímání rovnováhy, polohy a pohybu těla
  • TERMORECEPTORY – přijímají podněty tepelné a chladové
  • CHEMORECEPTORY – chemické receptory, chuťové a pachové receptory
  • NOCICEPTORY – vnímání bolesti
  • FOTORECEPTORY – reagují na světelné podněty
  • ELEKTRORECEPTORY – reagují na elektrické podněty
  • RADIORECEPTORY – reagují na rádiové záření

 

ZRAKOVÉ ÚSTROJÍ – organum visus

 • oko
 • nejdůležitější smysl
 • vnímáme veškeré dění okolo nás
 • podnětem pro oko je SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ
  • elektromagnetické vlnění o vlnové délce 400-700nm
 • skládá se:
  • oční koule
  • přídatné oční orgány

 

OČNÍ KOULE – BULBUS OCULI

 • párový orgán
 • oční koule – uložena v očnici
  • ◦ chráněny tukovým polštářem
  • ‣ chrání oko při pohybu
 • zevní poškození chrání – řasy a oční víčko
 • tvořena 3 vrstvami:
  • ‣ ZEVNÍ (vazivocá vrstva) – tvořena BĚLIMOU, přechází v ROHOVKU
  • ‣ STŘEDNÍ (cévnatá vrstva) – skládá se z CÉVNATKY, přechází v DUHOVKU a řasnaté těleso
  • ‣ VNITŘNÍ (nervová vrstva) – nazývá se SÍTNICE
 • ◦ uvnitř oční koule je SKLIVEC

 

ZEVNÍ VRSTVA

 • BĚLIMA – sclera
  • ◦ obal
  • ◦ slouží k udržování tvaru oka
  • ◦ silná, tuhá, neprůhledná, vazivová blána
  • ◦ předu přechází v rohovku
 • ROHOVKA – cornea
  • ◦ tvoří přední část oční koul
  • ◦ tlouš’tka asi 1 mm

 

STŘEDNÍ VRSTVA

 • CÉVNATKA – choroidea
  • ◦ má červenohnědou barvu – bcs obsahuje cévy a pigmentové buňky
   • ‣ ty zamezují odrážení světelných paprsků uvnitř oční koule
  • ◦ přechází v řasnaté tělísko
  • ◦ vzadu otvor pro výstup zrakového nervu
 • ŘASNATÉ TĚLÍSKO – corpus ciliare
  • ◦ funkce: zajišťování světelné lomivosti a účastní se na akomodačních pochodech
  • ◦ obsahuje velké množství cév produkujících čirou tekutinu, komorový mok
  • ◦ šlachovými vlákny je spojeno s čočkou
  • ◦ má kruhovitý tvar
 • DUHOVKA – iris
  • ◦ odstupuje od řasnatého tělíska
  • ◦ uloženo před čočkou
  • ◦ různá barva – podle množství uložení pigmentu
  • ◦ modré oči mají nejméně pigmentu
  • ◦ pigment je důležitý pro průnik světla
 • ZORNICE
  • ◦ = panenka
  • ◦ tvoří otvor, kudy vstupují světelné paprsky do oční koule
  • ◦ nacházejí se zde snopce svaloviny duhovky
  • ‣ snopce paprsčitě uspořádané – rozšíření zornice
  • ‣ snopce kruhovitě uspořádané – zúžení zornice
  • ‣ = zornicový reflex
  • ‣ ústředí jeho je ve středním mozku

 

VNITŘNÍ VRSTVA

 • SÍTNICE – retina
  • ◦ tvoří vnitřní vrstvu
  • ◦ tenká a průhledná vrstva (0,2 – 0,4 mm)
  • ◦ uloženy zde vlastní receptorové buňky pro vnímaní světla
 • ◦ TYČINKY a ČÍPKY
  • ◦ v místě odstupu zrakového nervu je bělavá – SLEPÁ SKVRNA
  • ‣ neobsahuje žádné tyčinky a čípky
  • ◦ kousek od slepé skvrny se nachází – ŽLUTÁ SKRNA
  • ‣ obsahuje jen ČÍPKY
  • ‣ MÍSTO S NEJOSTŘEJŠÍM VIDĚNÍM
 • TYČINKY
  • ‣ mají protáhlý tvar (asi 120mega)
  • ‣ působí za šera a noci
  • ‣ ZAJIŠŤUJÍ ČERNO – BÍLO – ŠEDÉ VIDĚNÍ
  • ‣ obsahují rhodopsin = pigment citlivý nas světlo
  • šeroslepost – špatné vidění za šera – nedostatek vitamínu A
 • ČÍPKY
  • ‣ malé citlivé a aktivní za dne – vyšší stupeň osvětlení
  • ‣ BAREVNÉ VIDĚNÍ
  • ‣ nejsou tak citlivé jako tyčinky
  • ‣ tři čípky – ČERVENÁ, MODRÁ, ZELENÁ
  • další smícháním vznikají barevné vjemy
 • SKLIVEC (corpus vitreum)
  • ◦ vyplňuje hlavní část oční koule mezi čočkou a sítnicí
  • ◦ čočka je velmi pružná
  • ◦ tvořena velmi pružnou rosolovitou hmotou – voda, minerální látky, bílkoviny
  • ◦ kulovitý tvar oka
 • ČOČKA (lens)
  • ◦ průhledná čočka – má dvojvypouklý tvar
  • ◦ leží mezii duhovkou a sklivcem
  • ◦ čočka je velmi pružná – průměr asi 9mm
  • ◦ čočka s rohovkou, komorovým mokem a sklivcem
  • ‣ OPTICKÁ SOUSTAVA OKA
  • ◦ hlavní funkci čočky je
  • AKOMODACE ČOČKY
   • ◦ ZAOSTŘOVÁNÍ OBJEKTŮ
   • ◦ upravení ohnisek pro nejlepší zaostření čočky

 

PŘÍDATNÉ OČNÍ ORGÁNY (organa oculli accessoria)

 • SVALY OKOHYBNÉ (musculli bulbi)
  • ◦ zajišťují pohyb oka
  • ◦ celkem 6 svalů – upínají se na bělimu
  • ◦ z příčně pruhované svaloviny – dá se s nimi hýbat
  • ◦ nesouhra očí = šilhavost – stabismus
 • VÍČKA (palpebrae)
  • ◦ horní a dolní víčko
  • ◦ můžu je ovládat
  • ◦ pravidelné mrkání
  • ◦ zvlhčování slzami – zabraňuje vysoušení
  • ◦ ženy mrkají více než muži
  • ◦ spojení víček se nazývá vnitřní a zevní koutek
  • ◦ okraje víček chráněné řasami
 • SPOJIVKY (tunica conjuctiva)
  • ◦ tenká blanka na vnitřní straně víčka
  • ◦ prostor mezi okem a víčkem tvoří spojivkový vak
  • ◦ hromadí se zde slzy
 • SLZNÉ ŽLÁZY (glandule lacrimalis)
  • ◦ uloženy při kraji očnice
  • ◦ produkce slz
  • ◦ zvlhčují přední stěnu oka
  • ◦ slouží k ochraně před infekcí a před vniknutím mikrobů
  • ◦ tvoří se ve slzné žláze – ukládají se v komůrce a slznýma kanálky teče do oka

 

ÚSTROJÍ SLUCHO ROVNOVÁŽNÉ

 • leží zde dvě ustrojí, navzájem na sebe nenavazují
 • ÚSTROJÍ SLUCHOVÉ
  • ‣ umožňuje přijímat informace ze vzdálených míst
  • ‣ tony, zvuky, šelesty
  • ‣ usnadňuje orientaci v prostoru a dokáže člověka upozornit na případné nebezpečí
 • ÚSROJÍ POLOHOVÉ
  • ‣ slouží k vnímání polohy a pohybů celého těla

Skládá se:

 • ◦ zevního ucha
 • ◦ středního ucha
 • ◦ vnitřního ucha

 

ZEVNÍ UCHO

 • skládá se z boltce ušní a zevního zvukovodu
 • Je oddělení od středního ucha bubínkem
 • Funkce – zachycování zvukových vln z vnějšího prostředí

 

UŠNÍ BOLTEC

 • Plochý útvar vyztužený elastickou chrupavkou
 • Dole měkký ušní lalůček, ve kterém není chrupavka
 • Funkce zachycení zvukových vln přicházejících ze zevního prostředí
 • Zevní zvukové cca 2, 5 Cm dlouhý

 

STŘEDNÍ UCHO

Auris média

 • uvnitř dutiny kosti spánkové
 • Tři části
  • ◦ Středoušní dutiny
  • ◦ Sluchového kůstky
  • ◦ Sluchová Eustachovy trubice

 

BUBÍNEK

 • ◦ Pružná vazivová membrána
 • ◦ Tloušťka asi 0,1 mm
 • ◦ Má šedorůžovou barvu
 • ◦ Bubínek se pomocí vln rozkmitá a přenese vlny na středoušní kůstky
 • ◦ V přední části je sluchová trubice
 • ‣ EUSTACHOVA TRUBICE
  • Dlouhá trubice asi 4 Cm
  • Spojuje střední ucho s nosohltanem
  • Vyrovnává tlak na obou stranách bubínku
  • Otvírá se při žvýkání polykání a zpívání
 • ‣ Ve střední části středního ucha
  • Kladívko, kovadlinka a třmínek pomáhají k přenosu a zvětšování síly vln kmitu
  • Středoušní kůstky přenášejí kmity na hlemýždě

 

VNITŘNÍ UCHO – auris interna

 • ◦ uloženo v dutině kosti skalní – tzv. KOSTĚNNÝ LABYRINT
 • ‣ vyplněn PERILYMFOU
 • ‣ skládá se:
  • 1. PŘEDSÍŇ
  • 2. TŘI POLOKRUHOVÉ KANÁLKY
  • 3. KOSTĚNNÝ HLEMÝŽĎ

 

 vnitř – tzv. LABIRINT BLANITÝ

 • ‣ vyplněn ENDOLYMFOU
 • ‣ NACHÁZÍ SE UVNITŘ KOSTĚNNÉHO
 • ‣ skládá se:
  • 1. ROVNOVÁŽNÁ FUNKCE
   • ◦ = statické čidlo
   • ◦ dělí se:
   • ‣ statické čidlo: vnímání polohy
   • vejčitý kulovitý váček
   • ‣ kynetické čidlo: slouží k vnímání pohybu
   • nachází se v polokruhových kanálcích
  • 2. SLUCHOVÁ FUNKCE (část)
   • ◦ tvoří blanitý hlemýžď
   • ◦ vlastní sluchový orgán
   • ◦ v blantém labyrintu na bazální membráně se nachází vlastní sluchový orgán
   • ‣ = CORTIHO ORGÁN
   • ◦ v průběhu celého hlemýždě – vlastní smyslové buňky

 

PORUCHY:

 • ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA
  • ◦ hlavně v mladším věku
  • ◦ bakterie pneumokok
  • ◦ projev: bolest, horečka, nedoslýchavost..
  • ◦ prevence: čerstvý vzduch, pohyb, slunce
  • ◦ léčba: antibiotika, v horším stadiu propíchutí ucha
 • STENOZA A ARTÉZIE ZVUKOVODU
  • ◦ vada sluchu
  • ◦ porucha boltce, postižení nervu
 • ANOSMIE
  • ◦ úplná ztráta čichu
  • ◦ třeba po Covidu
  • ◦ nádor, čichání toluenu, od narození


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!