Cévní mozková příhoda (CMP) – ošetřovatelská péče

 

   Otázka: Cévní mozková příhoda (CMP)

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): brambora

 

 

Anatomie:

CNS se skládá z mozku a míchy. Mozek (cerebrum) je uzavřen v kostěné dutině lební a uložen ve vazivových obalech, mozkomíšních plenách:

 • Tvrdá plena (dura mater)
 • Pavučnice (arachnoidea)
 • Měkká plena (pia mater)

 

Mozek dělíme na přední (koncový), střední a zadní. Největší z nich je před, ten přijímá a zpracovává smyslové podněty a zodpovídá za motorické reakce. Mozek je rozdělen na dvě hemisféry. Ty se dělí na 4 laloky: čelní, temenní, týlní a spánkový. Jejich povrch je tvořen šedou hmotou, mozkovou kůrou, která je největší řídící centrem pro většinu funkcí.

 

Charakteristika:

CMP je definováno dle WHO jako aktuální dysfunkce vaskulárního přívodu.

CMP patří mezi jednu z nejčastějších příčin smrti.

 

Rozdělení:

Dle příčiny:

 • Ischemické cévní mozkové příhody – pokladem je embolie nebo trombóza
 • Embolizace – embolus z levého srdce (fibrilace komor)
 • Hemoragické cévní mozkové příhody – (ateroskleróza, aneurysma, chorobné změnění cévy)

 

Dle průběhu:

 • TIA (tranzitorní ischemická ataka) – přechodná ischemie mozkových cév
 • Postupující CMP – dále se rozvíjí
 • Dokončená CMP – nerozvíjí se, příznaky zůstávají stejné

 

Příčiny:

 • Embolizace
 • Tromboza
 • Hemoragie
 • Rizikové faktory: ateroskleróza, hypertenze, obezita, nedostatek pohybu, DM, alkohol, kouření, stres, věk, nesprávné stravovací návyky

 

Příznaky:

Hrozící CMP

 • Zmatenost, mdloby
 • Bolesti hlavy
 • Pocit těžkých končetin, špatná chůze
 • Zhoršený pohyb prsty rukou
 • Zhoršené vidění

 

Rozvinuté CMP

 • Poruchy vědomí
 • Poruchy pohybového aparátu
  • HEMIPLEGIE – úplné ochrnutí poloviny těla (opačná strana než mozek)
  • HEMIPARÉZA – částečné ochrnutí poloviny těla
  • MONOPLEGIE, MONOPARÉZA – úplné nebo částečné ochrnutí jedné končetiny
  • Ochrnutí ve tváři
  • Svalová ztuhlost
  • Opomíjení (neschopnost obsluhy jedné strany)
 • Poruchy smyslových orgánů (senzorické):
  • Poruchy rovnováhy a vnímání polohy těla
  • Výpadky části zorného pole
 • Poruchy citlivosti (senzitivní):
 • Poruchy řeči (afázie):
  • Perceptivní – neschopnost porozumět slovu
  • Motorická – neschopnost vyjádřit své myšlenky slovy
  • Expresivní – neschopnost mluvit, psát

 

Vyšetřovací metody:

 • Anamnéza
 • FF (TK, P, TT, dech, vědomí)
 • Neurologické vyš.
 • Vyš. Očního pozadí
 • Echokardiografie
 • EKG
 • RTG S+P
 • EEG
 • Ultrasonografické vyšetření karotid
 • Laboratoř (FW, KO, hemokoagulace, glykemie, jaterní testy, ionty, urea, ASTRUP, M+S)
 • Lumbální punkce
 • CT, NMR
 • PET
 • Angiografie mozkových cév

 

Léčba:

a) Konzervativní:

 • Stabilizace životních funkcí
 • Protiedémová léčba
 • Neuroprotektiva – nootropika
 • Vazodilatační léčba
 • Antikoagulancia + antiagregance
 • Kortikoidy
 • Možná trombolytická léčba (dle lékaře)
 • Rehabilitace

 

b) Chirurgická:

 • HEMORAGICKÉ CMP – odstranění nebo zmenšení hematomu
 • ISCHEMICKÉ CMP – bypass


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!