Náhlé příhody břišní – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Náhlé příhody břišní

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Náhlé příhody břišní

 

Náhlé příhody břišní

 • Definice: Stav vznikající z plného zdraví, rychle progredující a ohrožující pacienta bezprostředně na životě.

 

 • Etiologie:
  • ˘ Úraz
  • ˘ Zánět
  • ˘ Krvácení
  • ˘ Ileus – zástava pasáže z různých příčin

 

 • Symptomatologie:
  • Celková:
   • “ Tachykardie
   • “ Hypotenze
   • “ Poloha pacienta, výraz obličeje ( propadlé tváře, halonovaný pohled, povleklý jazyk…)
   • “ Teplota
  • Lokální:
   • “ Bolest – lokalizace, charakter, iradiace
   • “ Somatická – dráždění peritonea – ostrá, lokalizovaná do místa dráždění, iradiace
   • “ Viscerální – vycházející z orgánů – tupá, těžko lokalizovatelná, často kolísavá – kolika
   • “ Zástava odchodu plynů a stolice
   • “ Nevolnost, zvracení
  • Známky peritoneálního dráždění
   • o Défence
   • o Blumberg
   • o Rowsing
   • o Plénies
  • Krvácení do GIT
   • o Melena
   • o Hematemeza
  • Známky ileu
   • o Vzedmuté břicho
   • o Ztužování kliček
   • o Překážková, nebo obleněná peristaltika

 

 • Diagnostika:
  • Před vyšetřením pacienta a stanovením nesmí být podána analgetika – opiáty!!!

 

 • Anamnéza:
  • Počátek obtíží, předcházející období ( dietní chyba, alkohol, úraz…), vývoj obtíží, časový faktor, předchozí operace, užívané léky, jiná onemocnění (cholelithiaza, diabetes, ICHS…)
  • Fyzikální vyšetření
   • “ Celkové vyšetření
   • “ Břicho
    • o Pohled
    • o Poklep
    • o Pohmat
    • o Poslech
    • o Per rectum – vyklenutí CD, bolestivost, náplň ampuly, krev
  • Laboratoř:
   • “ Známky zánětu – leukocyty, CRP, FW
   • “ Krvácení – KO
   • “ Orgánové poškození – JT, AMS, M+S
  • Zobrazovací metody:
   • “ RTG – nativní snímek – pneumoperitoneum, hladinky
   • “ SONO – parenchymové orgány, volná tekutina, překážka pasáže
   • “ CT – doplňková
  • Endoskopie:
   • “ Gastroduodenofibroskopie
   • “ Koloskopie
  • Ostatní:
   • “ Diagnostická punkce, nebo laváž
   • “ Diagnostická laparoskopie

 

 • Terapie:
  • Včasná léčba – „nad pacientem s náhlou příhodou břišní by nemělo 2x vyjít a zajít slunce“
  • Většinou léčba operační
  • ˘ Režimová opatření:
   • “ 0 per os
   • “ vyprázdnit žaludek – NG sonda – u ileu
   • “ zajistit dostatečný žilní vstup, hydratace
   • “ analgezie
  • ˘ operace – cíleně dle onemocnění

 

 • Diferenciální diagnostika:
  • “ ICHS, AP, IM
  • “ Pneumonie, pleuritida
  • “ Esofagitida
  • “ Renální kolika
  • “ Fractury – žebra, obratle
  • “ Kontuze břišní stěny, hematomy
  • “ Diabetes mellitus – hyperglykemická pseudoperitonitida
  • “ Infekce – herpes zoster, meningitidy, gastroenteritidy, mesenteriální lymfadenitida…
  • “ Neurologické choroby
  • “ Intoxikace
  • “ Střádavé choroby…

 

Rozdělení náhlých příhod břišních

 • Úrazové:
  • ˘ Perforační peritonitida
  • ˘ Úrazové hemoperitoneum
  • Tupá poranění:
   • “ Kontuze
   • “ Poranění parenchymových orgánů – játra, slezina, pancreas – krvácení, nekarotická pancreatitida
   • “ Poranění dutých orgánů – nejčastěji žaludek – ruptura – závisí na náplni
  • Ostrá poranění:
   • “ Nepronikající – bez porušeného nástěnného peritonea
   • “ Rány
   • “ Pronikající – porušené nástěnné peritoneum
   • “ Střelná, bodná, sečná…
   • “ Poranění parenchymového orgánu – krvácení
   • “ Poranění dutého orgánu – perforace – peritonitida

 

 • Neúrazové:
  • Zánětlivé:
   • ˘ Ohraničené na orgán
   • ˘ Pronikající do okolí:
    • “ Infiltrát
    • “ absces
    • “ cirkumskriptní peritonitida
    • “ difuzní peritonitida
  • Krvácivé:
   • ˘ Krvácení z horního GIT – melena, hematemeza
   • ˘ Krvácení z dolního GIT – enterorhagie, melena
  • Ileosní – zástava pasáže
   • ˘ Obstrukční – překážka
   • “ Obstrukce zvenčí
   • “ Obstrukce zevnitř
  • ˘ Neurogenní – porucha inervace
   • “ Paralytický
   • “ Spastický
  • ˘ Cévní – porucha cévního zásobení
   • “ Arterielní – ischemie
   • “ Venozní – infarzace

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!