Imobilizační syndrom – zdravotnická nauka

 

   Otázka: Imobilizační syndrom

   Předmět: Zdravotnická nauka

   Přidal(a): Veronika N

 

 

Imobilizační syndrom

 • při dlouhodobém pobytu na lůžku => snažíme se klienta co nejdříve posadit a postavit
 • projevuje se poruchou řady orgánů
 • riziková skupina- staří a dlouhodobě nemocní- už za 36 hod. úplného klidu na lůžku změny v pohybovém a oběhovém systému. Za 7-10 dní zřetelné patologické změny
 • Prevence- aktivní a pasivní cvičení, správné polohování, důležitá společnost rodiny

 

PORUCHY POHYBOVÉHO SYSTÉMU

 • nejvýraznější změny – týká se kostí, kloubů i svalů
 • Snížení výkonnosti svalů až vznik svalové atrofie ( úbytek sval. hmoty)
 • Deformity končetin a páteře – zkrácení šlach
 • Osteoporóza- omezení pohybu => neg. vliv na metabolismus kosti- z kostí více odchází Ca do moči vznik osteoporózy, kost křehká, snadno zlomitelná
 • Prevence- vit. D, cvičení na lůžku
 • Svalová kontraktura ( chorobné stažení svalů v oblasti kloubů) nebo Anylóza kloubů ( ztráta pohyblivosti) => kloub nezvratně deformovaný, ztuhne ( konč. se úplně nenatáhne)
  • když se dostatečně neprocvičí, hl. na DKK- holenní, kyč. plus lok. kloub

 

PORUCHY KREVNÍHO OBĚHU

 • Ortostatická hypotenze
  • snížení TK při posazení ležícího klienta- mžitky opřed očima, závratě, tachykardie, někdy zrtáta vědomí
 • Prevence – včasná a postupná vertikalizace ( uvedení do svislé polohy)
 • Nedostatečnosti žilních chlopní
  • kosterní svalstvo DKK pracuje i jako svalová pumpa plus žilní chlopně => usnadní návrat krve k srdci
  • imobilní -> krev se hromadí v DKK -> zvýší se žilní tlak -> tekutina v krvi do mezibuněčných prostorů, vznikne otok
 • Žilní trombóza (srážení krve v cévách), Plicní embolie ( trombus do plicního řečiště
  • zvýšené riziko u seniorů a u klientů s varixy DKK
  • příčína – zpomalený krevní oběh, venostáze ( hromadění krve v DKK)
 • Prevence- vysoká bandáž DKK, zvednutí DKK, cvičení DKK, léky na ředění krve

 

PORUCHY DÝCHACÍHO SYSTÉMU

 • imobilita -> Změna ventilace plic
  • pevná podl. tlačí na záda a omezuje dých. pohyby
  • orgány dutiny břišní tlačí bránici nahoru
  • omezení pohybu hrudníku, nejdou hluboké vdechy ( mělké, povrchové dých. omezená vit. kapacita plic)
 • Gravitace plus inaktivita
  • venostáza v dolních částech plic
  • nedostatečné odstraňování sekretu
  • zvýšená vaznost hlenu a přilnavost sekretu na sliznici => hrozí zánětlivé komplikace
 • Pneumonie nebo Plicní atelektáza ( nevzdušnost plic) – snížená výměna O2 a co2 mezi zevním prostředím a krví
 • Prevence- cvičit polosed, dechové cvičení, nafuk. balónků, prohlubování vody brčkem

 

PORUCHY TRÁVICÍHO TRAKTU

 • často nechutenství
 • zácpa
 • příčiny
  • zpomalená peristaltika střev
  • nedostatek tek., ovoce, zeleniny a vlákniny
  • nedostatek pohybu -> svalová slabostu břišních svalů a svalů pánevního sna používaných při defekací
  • psychický stres při vyprazdňování na lůžku
  • stolice slouho v tl. střevě -> zvýšeně se vstřebá voda do org -> ztvrdnutí stolice
  • těžká zácpa spojena s bolestmi břicha, hlavy, neklidem, pocitem na zvracení, závratí
  • další komplikace imobilizačního syndromu – ztráta pocitu žízně -> dehydratace
  • může vzniknout obezita- zachovaná chuť k jídlu + málo pohybu
 • Prevence – dostatek tekutin, strava bohatá na vlákninu, zvýšený pohyb stěny břišní, poloha při vyprazdňování co nejvíce fyziologická

 

PORUCHY MOČOVÉHO SYSTÉMU

 • Horizontální poloha
  • gravitace zhoršuje vyprazdňování moči -> nedostatečné vyprázdnění led. pánvičky ( hromadí se tam moč)
 • snížené napětí svalů, které se podílejí na močení
  • zhoršené vyprazdňování moč. měchýře – riziko vzniku moč. infekce
 • alkalická moč ( zásaditá) víc Ca -> * moč. kamenů
 • často inkontinence moči, snížení množství tekutin protékajících moč. cesami (málo pije)
 • Prevence- dostatek tekutin, správná hygienická péče, vyprazdňování moči v sedě, omezit cévkování

 

PORUCHY KOŽNÍHO SYSTÉMU

 • kůže může Atrofovat ( ztenčení)
 • narušená pevnost a struktura pokožky i podkožních vrstev
 • snížený kožní turgor (napětí)
  • daný množstvím tekutin
 • *proleženin
 • Prevence- správná údržba lůžka, pomůcky ke zmírnění tlaku (molitanová podložka, NE masírovat ohrožená místa, polohování, častá výměna ložního prádla, ochrana před vlhkostí a znečištěním)

 

METABOLISMUS A VÝŽIVOVÝ SYSTÉM

 • snižuje se bazální metabolismus
 • snižují se nároky org. na množství energie
 • snižují se pohyblivost GIT
 • snižuje se sekrece žláz GIT
 • nerovnováha mezi anabolismem (tvorba) a zvýšeným katabolismem( odbourávání)
  • B doplňovány ze svalů -> atrofie, horší hojení ran
 • nechutenství -> snížený přístup B a energie ´> ztráta hmotnosti
 • nedostatek B -> otoky

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ REAKCE NA IMOBILITU

 • změny sociální, emocionální a intelektové
 • uvědomujeme si své omezení a ztrátu nezávislosti -> změny nálad, deprese
 • strach, úzkost
 • změny vnímání sebe sama, změny v sebevědomý
 • znepokojení starostmi o rodinu
 • finanční a pracovní problémy
 • pocity beznaděje zbytečnosti
 • mohou být nepřátelští k personálu i k nejbližším
 • psychická zátěž i pro rodinu
 • Prevence- dostatečná tělesná i duševní aktivizace, zamezit degradaci klienta

 

PÉČE O POHYB

 • zlepšuje zdrav. stav
  • uvolňuje duš. napětí, zlepšuje spánek, zpevňuje pohyb. aparát
 • chrání před nemocemi
  • snižuje riziko IM, udržuje optimální hmotnost
  • snižuje nebo odstraňuje bolesti pohyb. aparátu
  • brání vzniku některých duš. poruch
 • zvyšuje výkonnost orgánů
  • zvyšuje prokrvení kůže, zlepšuje plicní ventilaci
  • posiluje srdce
  • zlepšuje pohyblivost kloubů
  • podporuje růst sval. hmoty -> zvyšuje se sval. síla
 • prodlužuje délku života

 

Faktory ovlivňující pohyb

 • Fyziologicko-biologické
  • stav pohyblivého aparátu
  • věk
  • nemoc
 • Psychologické faktory
  • vlastnosti
  • hierarchie hodnot
  • emocionální naladění
 • Sociální vlivy
  • zaměstnání, majetek
  • prostředí bytu
 • Životní a klimatické podmínky
  • změny počasí
  • žije na horách
  • výtah

 

Poruchy pohybového aparátu

 • Poruchy chůze- neurolog. onem., obrna
 • Poruchy postoje- neudrží správné držení těla
 • Poruchy sedu- ochrnutí jedné poloviny těla, při slabosti
 • Křeče- křeč svalů ruky, žvýkacích svalů, křeč v lýtku
 • Obrny- paréza = částečná, plegie = úplná
 • Poruchy citlivosti – při post senzitivních nerv. vláken
  • zvýšené nebo snížené vnímání podnětů
  • snížené vnímání bolestivých podnětů
  • žádné vnímání podnětů
  • jiné poruchy- dotek vnímá jako vpich


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!