Biologické základy psychiky

ošetřovatelství

 

Otázka: Biologické základy psychiky

Předmět: Biologie

Přidal(a): Týnka

 

Nervová soustava

Centrální nervová soustava: mozek, spinální mícha

Periferní nervová soustava: hlavové nervy, míšní nervy

 

Mozek

 • Mozek váží 1,5 kg
 • Hlavní orgán CNS
 • 2% tělesné hmotnosti, 20 % kyslíku
 • Chráněn – lebkou, mozkové obaly, HEB, CSF
 • 100 miliard neuronů – s věkem ubývají
 • 4 mozkové laloky

 

Mozkový kmen

Prodloužená mícha:

 • 1,5 cm dlouhá
 • Reflexní činnosti – dýchání, kašel…
 • -Dochází ke křížení nervových drah

Varolův most:

 • Spojuje koncový mozek s mozečkem a míchou
 • Šedá hmota mostu řídí slinné a slzní žlázy

Střední mozek:

 • Zrakové reflexy
 • Sluchové reflexy
 • Vzpřímovací reflex
 • Substantia nigra – černá jádra – produkují dopamin

 

Mozeček

 • 130–140 g
 • Dvě hemisféry
 • Rovnováha těla
 • Koordinace pohybů
 • Jemná motorika
 • Kognice (porucha osobnosti…)
 • Mozečková ataxie

 

Mezimozek

Thalamus:

 • Tvořen řadou jader
 • Příjmem všech smyslových informací

Hypothalamus:

 • Centrum hladu/příjmu potravy
 • Centrum žízně
 • Sexuální funkce
 • Řízení vegetativního nerstva
 • Řízení termoregulace
 • Podíl na komplexních projevech emocí

 

Limbický systém

Amygdala:

 • Emoce
 • Pudy

Hipokampus:

 • Paměť
 • Prostorová orientace
 • Porucha paměti-amnézie

 

Koncový mozek

 • Skládá se z: frontální lalok, temporální lalok, parientální lalok, okcipitální lalok
 • Řečová centra
 • Lékař – Paul Broca
 • Pacient ‚‘tan’'(1861, nic jiného neuměl říct)
 • Motorické centrum řeči – Broconova oblast

 

Lékař – Carl Wernicke (1848-1905)

 • Popsal poruchu porozumění
 • Senzorické centrum řeči – wernnckeho oblast

 

Narušení = afázie

Mapování mozku – Wilder G.Penfield

 

Frontální lalok

 • Primární motorická korová oblast
 • Motorické řečové centrum
 • Řídící (exekutivní) funkce
 • Behaviorální kontrola
 • Osobnost

 

Temporální lalok

 • Primární sluchová oblast
 • Paměť a řeč
 • Wernickeho oblast

 

Parietální lalok

 • Primární somatosenzorická oblast
 • Spoluúčast na porozumění řeči
 • Interpretace struktury a tvary objektu
 • Prostorová orientace
 • Pozornost

 

Okcipitální lalok

 • Primární zraková oblast
 • Zrakové asociace
 • Spojení zrakových vjemů se smyslovou informací
 • Zrakově-prostorové funkce

 

Otázky a odpovědi

 • Kterou funkci sdílejí hipokampusl a amygdala (obě jsou součástí limbického systému)? Paměť
 • Která část neuronu předává informace dalším neuronům? Axon
 • Která část mozku hraje u většiny lidí největší roli v situaci, kdy si čtou otázku a snaží se ji zodpovědět? Levá hemisféra
 • Centra pro řízení dechu jsou v? Prodloužené míše
 • Hodnota klidového membránového potencionálu se pohybuje v rozmezí? 70 až 90 mV
 • Hemisféry mozku spojuje? Corpus Callosum
 • Z celkového minutového objemu krve dostává mozek zhruba? 20%
 • Choroba spojená s třesem rukou a ztrátou kontroly nad pohybem se jmenuje? Parkinsonova
 • Míšních nervů je? 31 párů
 • Za centrum emocí můžeme v mozku považovat? Limbický systém
 • Hlavní excitační neurotransmiter je? Glutamát


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!