Řízení a regulace – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Řízení a regulace

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– řízení = změny v chování daného systému na základě informace dodané z řídící části

– ovládané systémy = bez zpětné vazby

– regulované systémy = se zpětnou vazbou

– přímé = bezprostřední přenos řídících signálů

– s autonomní odezvou = řízení je spouštěcím mechanismem dalších procesů (humorální)

– diferencované = kombinace předešlých, složitá zpětnovazební síť (CNS)

 

– regulace = proces minimalizace rozdílu reálných a požadovaných hodnotami regulované veličiny

– automatická regulace

            – přímé spojení mezi řídicí a řízenou částí

            – záporná zpětná vazba

                        – podle vzdálenosti prvků dlouhá a krátká (sousední prvky)

            – automatická přeměna informací z kanálu zpětné vazby na informace řídicí

 

– technické využití = automaty = do určité míry samostatná zařízení

            – bez zpětné vazby – programově řízený úkon, porucha = zastavení

            – se zpětnou vazbou = autoregulace => udržení funkce v určitém rozsahu podmínek

            – roboty – samočinná logická rozhodnutí, adaptace a učení


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!