Lebka, neurokranium – maturitní otázka

 

   Otázka: Lebka, neurokranium

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Lebka, neurokranium

 

Lebka, neurokranium

 • mozková část lebky

 

 Os occipitale

 • kost týlní
 • tvoří bázi lební
 • foramen occipitale magnum – průchod míchy
 • condilus occipitalis – plochy k připojení k atlasu
 • canalis nervi hypoglosi – průchod XII. hlavového nervu
 • foramen jugulare – na hranici mezi týlní a spánkovou kostí, prostupuje venae jugularis

 

 Os spenoidale

 • kost klýnová
 • ala majores
 • ala minores
 • tělo – corpus – turecké sedlo, canalis optikus, fisura orbitalis superior, foramen rotundum, faramen ovale, foramen spinozum

 

 Os temporale

 • kost spánková
 • vzniká srůstem několika kostí
 • os petrozum – kost skalní – pyramida, nejtvrdší kost, uvnitř vnitřní ucho, porus akustikus internus, sguama vybíhá nahoru od pyramidy
 • zevně: procesus zygomatikus, jamka čelistního kloubu, porus akustikus externus, bradavčitý výběžek, zobcovitý výběžek

 

 Os etmoidale

 • kost čichová
 • lamina kribróza – dírkovaná ploténka, průchod vláken čichového nervu
 • uvnitř dutiny patřící do vedlejších dutin nosních

 

 Os frontale

 • kost čelní
 • přední část přechází v orbitální část
 • párový sinus frontalis

 

 Os parientale

 • kost temenní
 • tvoří klenbu lební
 • v prostřed spojují švem, miskovitý tvar
 • uvnitř otisky větvení tepen

 

 Druhy spojů na lebce

 • švy lebeční – nepohyblivé spojení
 • v dětství růstová místa
 • šev věnčitý
 • šev šípový
 • šev šupinový

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!