Vývoj vylučovací soustavy

Biologie

 

   Otázka: Vývoj vylučovací soustavy

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): jay

 

 

Vylučovací soustava

 • hlavní funkcí: vylučování odpadních látek(metabolitů)
 • odpadní látky: obecně dusíkaté látky, další rozdělení:
  • amoniak, amonné soli (amonotelní)-vodní bezobratlí
  • močovina (urikotelní)-savci, žraloci
  • ckyselina močová (ureotelní)-plazi, ptáci
 • Osmoregulace
  • udržování stále koncentrace solí. Probíhá odlišně u suchozemských a vodních živočichů. Osmoregulace se vyvinula u živočichů, kteří se dostávali z mořské do sladkovodní vody (díky jinému složení iontů zde přežily jen organismy u kterých funguje osmóza).

 

a) Suchozemští živočichové

 • musí s vodou šetřit a zabraňovat jejím ztrátám (vylučují jen nadbytek)
 • ztrátám vody zabraňují:
 • nepropustným povrchem těla (kůže, kutikula, srst, peří…)
 • vstřebáváním vody v trávicí soustavě a v ledvinách)
 • vyhledáváním úkrytů a jinými adaptacemi

 

b) Sladkovodní živočichové

 • žijí v hypotonickém prostředí = koncentrace iontů je vyšší v těle živočicha, proto se dostává voda do těla a ztrátám solí
 • přebytek vody vylučují velmi málo koncentrovanou močí
 • soli jsou doplňovány žábrami (ryby) nebo kůží (žáby)

 

c) Mořští živočichové

 • bezobratlí: se vyvíjeli původně v moři-mají koncentraci stejnou jako okolní voda (žijí v izotonickém prostředí)
 • obratlovci: vznikli nejpravděpodobněji ve sladkých vodách – do moře přešli druhotně
 • žijí naopak ve vodě s vyšší koncentrací solí – v hypertonickém prostředí
 • z těla je vysávána voda (tím dochází k vyrovnávání koncentrace s okolní vodou)
 • vylučují mnohokrát méně vysoce koncentrované moči než sladkovodní živočichové (zakrnělé ledviny)
 • přebytečné soli jsou vylučovány žábrami (ryby) nebo slznými žlázami (krokodýl)

 

Vylučovací orgány a jejich vývoj

Vylučování jednobuněčných organismů

 • kontraktilní vakuola-hromadění přebytečné tekutiny, jednorázový odvod
 • Prvoci

 

Vylučování bezobratlých

 • vylučují odpadní látky orgány:
  • Protonefridie
  • plaménkové buňky-v kanálku chomáček brv
  • solenocyty – v dutině 1-2 bičíky
  • Ploštěnci
 • Metanefridie- vývoj z protenofridií
  • vývodné kanálky s obrvenými nálevkami, ústí do coelomu
  • Měkkýšši, Kroužkovci
 • Malpighická trubice – dlouhé, tenké nerozvětvené trubice, napojené na zadní střevo
  • Hmyz
 • Renettové žlázy (=vakovitá buňka) ve vyločovací trubici-ústí na povrch těla
  • Hlístice

 

Vylučování obratlovců

 • Vylučovací orgán = LEDVINY -> vývody ústí do kloaky nebo močového měchýře
 • párový orgán
 • zdokonalený systém kanálků, které odvádějí odpadní látky z krve
 • Funkce ledvin: osmoregulační, detoxikační, kontrolní (kontrola solí)
 • Zákl. funkční jednotka = NEFRON – tvořen Malpighiho tělísky a ledvinovými kanálky
 • tělísko: glomerulus + Bowmanův váček
 • Vývodní kanálky – Wolfův vývod (primární močovod – gonády), vytváří se sekundární močovod

 

Vývoj ledvin

 • Holonefros –stále plný počet nefronů
  • tubuly splývají ve Wolfův vývod
  • výrazně dělené ledviny
  • využití celé délky tkáně
  • kruhoústí, červoři
 • Pronefros – zadní nefrony degenerují
  • přední část nefrotomu(ledvinové embryonální tkáně)
  • částečně segmentované
  • larvy ryb a obojživelníků -> tzv. HLAVOVÁ LEDVINA
 • Opistonefros
  • nesegmentované
  • zadní část nefrotomu
  • nefrony nejsou segmentálně uspořádány
  • rybovití obratlovci, obojživelníci
 • Mezonefros – plazi, ptáci, savci – u embryí
  • segmentálně uspořádány
  • prostřední část tkáně
 • Metanefros – savci
  • už není segmentace -> kompaktní orgán
  • odvod moči – INOVACE = sekundární močovod x primární jenom savci (chámovod)
  • uvnitř ledviny se močovod rozšiřuje -> LEDVINOVÁ PÁNVIČKA -> která se člení na LEDVINOVÉ KALICHY -> kde se shromažďuje moč
  • 2 vrstvy: dřeň a kůra
  • Močovod ústí do močového měchýře

 

Další vylučovací orgány:

 • potní žlázy-apokrinní(pachové)- např. podpaží
  • ekkrinní(pravé)-celý povrch těl
  • savci
 • snovací žlázy-produkují vlákno
  • larvy motýlů, pavouci
 • tykadlové (kyčelní žlázy)-vyúsťují u tykadel
  • korýši, pavoukovci


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!