Detektory záření – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Detektory záření

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– scintilační počítač

– olověný kolimátor (vymezuje úhel detekce)

– scintilační detektor

– scintilační krystal – zářením se excitují elektrony, deexcitace emituje viditelné světlo

– fotonásobič

– fotokatoda – fotoelektrický efekt => emise elektronů

– urychlovací elektrické napětí

– dynodová série – po dopadu elektronu se uvolní více elektronů => zesílení

– anoda + voltmetr

– pevné, kapalné (α,β záření), plynové (γ záření)

– uživatelské prvky (mechanické, displej, ovládání, …)

 

– pohybový scintigraf

– detektor se rychle po řádcích cik-cak pohybuje společně s perem zapisovače

– pero při každém impulsu udělá značku => mapa rozložení zářiče

 

– gama-kamera

– velká scintilační deska + více fotonásobičů => určení distribuce a polohy radionuklidu

– musí být zaostřen na tělo (odpovídat body)

– kolimátor

– pinhole

– absorpční (podobné jako Buckyho clona)

 

– ionizační komora

– 2 elektrody v nevodivém plynu

– průchodem záření se plyn ionizuje => vznik nosičů náboje => vodivost

– na elektrodách vznikne měřitelné napětí

– málo citlivé  x  lineární závislost

 

– Geyger-Müllerův počítač

– upravená ionizační komora

– trubice (katoda) naplněná plynem + vlákno uvnitř trubice (anoda)

– celý systém je pod vysokým napětím

– záření ionizuje plyn => účinkem napětí dojde k dalším ionizacím => vznik proudu

– citlivé měření

 

– použití

– stopování radioaktivních prvků vpravených do těla

– ledviny, štítná žláza, cévy, …

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!