Nižší rostliny – maturitní otázka z biologie (4)

 

   Otázka:  Nižší rostliny

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Evka

 

 

NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA

 • oddělení Ruduchy, Zelené řasy a Mechorosty
 • eukaryotické autotrofní organismy
 • tělo tvoří jednobuněčná nebo mnohobuněčná stélka
 • chybí cévní svazky
 • v chloroplastech obsahují chlorofyl a, b, c nebo d
 • žijí ve vodním nebo vlhkém prostředí
 • součástí fytoplanktonu
 • význam
  • produkce kyslíku a organických látek
  • potrava pro včetně člověka
  • výroba hnojiv, využití jako palivo

 

 • ZSJ je stélka (thallus) – bez cévních svazků

 

 • MONADOIDNÍ – bičíkatá, jednobuněčná
  • každá buňka má pouze jedno jádro
  • jadérkovitý tvar
  • na konci několik bičíků
  • př. krásnoočko, zelenivky

 

 • KOKÁLNÍ – jednobuněčná, jednojaderná
  • nepohyblivá, bez bičíku
  • celý povrch je krytý vrstvou, která ji chrání
  • př. rozsivky, zelenivky

 

 • TRICHÁLNÍ – mnohobuněčná, vláknitá
  • každá buňka má jedno jádro
  • vlákna jsou jednoduchá nebo se jednoduše větví
  • př. kadeřnatka (zelenivky)

 

 • HETEROTRICHÁLNÍ – vláknitá, vlákna se složité větví
  • každé vlákno má jinou fci., jinak se větví
  • mnohobuněčná, vlákna rozdělena na poléhavá a vzpřímená
  • př. zelené řasy

 

 • AMÉBOIDNÍ
 • SIFONOKLADÁLNÍ – trubicovitá, mnohobuněčná, mnohojaderná
 • SIFONÁLNÍ – trubicovitá
  • tvořená jednou velkou mnohojadernou buňkou s buněčnou stěnou

 

 • PLETIVNÁ – mnohobuněčná, nejdokonalejší, rozlišují se na ni jednotlivé části orgánů:
 • rhizoidy= drobná vlákna přichycující organismus
 • kauloid = lodyžka
 • fyloidy= drobné lístky
 • připomínají vegetativní orgány vyšších R → liší se vnitřní stavbou

 

 • ROZMNOŽOVÁNÍ– velmi rozmanité
  • vegetativně
   • dělením (jednobuněčné řasy)
   • rozpadem kolonií
   • rozpadem mnohobuněčných stélek
  • nepohlavně
   • pomocí pohyblivých (zoospory) spor
   • pomocínepohyblivých spor (aplanospory)
   • probíhá za příznivých podmínek

 

 • pohlavně (generativně)
  • spojením dvou gamet (2n), které vznikají v gametangiích → zygota → nový jedinec
  • probíhá za nepříznivých podmínek (př. nízká teplota)
  • izogamie – spojením tvarově i velikostně stejných gamet
  • anizogamie – spojení menší samčí a větší samičí gamety
  • oogamie – spojení velké nepohyblivé samičí gamety s menší samčí gametou

 

 • rodozměna
  • pouze u ruduch a zelených řas
  • sporofyt se vyskytuje jako samostatná R
  • základem je spora (výtrus) → začne klíčit → vyrůstá gametofyt (pohlavní generace) → z něj samčí nebo samičí gameta → splynutí gamet → zygota → roste a na ní se vytvoří nepohlavní generace sporofytvýtrusné listy výtrusnice výtrus

 

 • oddělení RUDUCHY – červené řasy
  • nejstarší skupina, žijí v teplejších mořích, mohou se dostávat až do hloubek 200m
  • vláknitá a pletivná stélka
  • obsahují chlorofyl a, d, karotenoidy, fykoerytrin (červený), fykocyanin (modrý)
  • zásobní látkou je fluoridový škrob
  • autotrofní výživa, nemají bičík
  • buněčná stěna zpevněna CaCo3 nebo MgCO3
  • rozmnožují se fragmentací (rozpad stélky)
   • příčným dělením
   • pomocí výtrusů
   • za příznivých podmínek pohlavně
  • zástupci:potěrka– horké potoky
   • Porfyra– mořská řasa, žije v Asii, přidává se do pokrmů
    • obsahuje mnoho minerálních látek (asijské pokrmy, využití červených řas k získávání agaru)
   • využití – příprava pokrmů, zdroj léčivých látek
   • oddělení ZELENÉ ŘASY – Chlorophyta
    • mají všechny typy stélek
    • obsahují chlorofyl a, b, betakaroten, xantofyly
    • zásobní látka je škrob
    • součástí fytoplanktonu (fotosyntetizující mikroorganismy)
    • buněčná stěna tvořena celulózou
    • rodozměna, gametofyt a sporofyt vypadají vzhledově stejně
    • rozmnožují se dělením stélky
     • pohyblivými zoosporami
     • pohlavně
    • zelené řasy + pletiva → vyšší R
    • 4 třídy:
    • ZELENIVKY –stélka je monadoidní a kokální
     • vyskytují se jednotlivě nebo v koloniích
     • tvoří cenobia = kulovité kolonie viditelné okem
     • rozmnožují se dělením, pomocí výtrusů, rozpadem jednotlivých kolonií
     • zástupci: pláštěnka (zelenání na koupalištích, využití genetické výzkumy)
    • váleč koulivý (tvoří kulatá cenobia, jde vidět okem, tvoří zelené povlaky stromů)
    • zrněnka (kokální stélka, vzdušná řasa, povlaky na skalách, kmeny stromů)
    • kadeřnatka (trichální a pletivná stélka, rozmnožuje se pohlavně i nepohlavně, typická je metageneze)
    • zelenivka (=Chlorela,jednobuněčná, vytváří dlouhé vláknité stélky, žijejednotlivě nebo v cenobiích, velké množství vitamínů B, C, K a bílkovin, přidává se do jídla)
    • Trenthepolia (povlaky na skalách, vzdušná řasa)
    • porost Locikový
     • řetízovka (vytváří mnohobuněčné kolonie)
    • SPÁJIVKY – jednobuněčné i mnohobuněčné řasy
     • trichální stélka
     • rozmnožování pohlavně spájením (konjugace = zvláštní způsob splývání jader)
      • nepohlavně nebo rozpadem stélky
     • zástupci:
      • krásivka (= dvojčátkovité řasy)
       • šroubatka (chloroplasty vtváří šrouby kolem vláknité stélky)
      • PAROŽNATKY– celá rostlina je haploidní a diploidní je pouze zygota
       • rozmnožování pohlavní nebo rozpad stélky
       • stélka je vzpřímená pletivná (kauloid, rhizoid, fyloid) a je prostoupena CaCO3
       • háklivé na znečištěné vody, sladkovodní
       • zástupci:
        • parožnatka
       • TRUBICOVKY – sifonokladální nebo trubicovitá stélka
        • žijí hlavně v mořích
        • zástupci:
         • žabí vlas (sladkovodní řasa, má vláknitou stélku)
        • oddělení MECHOROSTY – řadí se k vyšším i nižším R
         • vývin v devonu
         • pletivná stélka
         • R má rhizoidy, kauloidy i fyloidy
         • jsou to výtrusné rostliny
         • mají nedokonalé cévní svazky nebo jsou bez nich
         • metageneze → převažuje gametofyt (celá R) nad sporofytem (pouze štět s tobolkou)
         • rodozměna
          • na počátku výtrus → vyklíčí prvoklíček(protonema) → z něj vyklíčí mechová R → na ní se vytvoří gametangia, která jsou samčí (archegonia = pelatky) a samičí (anteridia = zárodečníky) → aby došlo ke spojení, musí být vlhčí prostředí → produkce pohlavních buněk → vznik zygoty → z ní vyrůstá sporofyt (2n) → z něj vyrůstá štět s tobolkou (ještě je diploidní) → v tobolce vznik výtrusů (n) → výtrus vypadne a vyklíčí → R
         • výskyt na vlhkých stanovištích, na kyselých půdách
         • růst v trsech → vzájemně se podpírají
         • citlivé na znečištění
         • význam – zabraňují erozi
          • zadržují vodu
          • tvorba rašeliny

 

 • třídy:
  • JÁTROVKY – nejprimitivnější mechy
   • porostnice mnohotvará– lupenitá stélka, na které vyrůstají gametangia
    • výskyt na vlhkých místech, lístky nemají střední žebro

 

 • MECHY – pokročilejší
  • dobře vyvinutý prvoklíček, který přežívá i nepříznivé podmínky
  • na lístkách vyvinuté střední žebro → náznak cévního svazku v lodyžce (prvotních pletiv)
  • sporofyt má štět s tobolkou → tobolka má víčko s čepičkou → čepička vyschne a otevírá se při určité vlhkosti → vysypou se výtrusy
  • význam – mechy zadržují vodu
  • rašeliník – na vlhkých místech rašeliniště
   • nemají rhizoidy
   • roste u vrcholu, spodní část odumírá → z odumřelých částí vznikne rašelina → léčebné účinky
   • obsahuje speciální buňky hyalocyty, které vážou vodu + chlorocyty, které mají chloroplasty
   • využití – k léčení, ve farmaceutickém průmyslu, uschlé jako topivo
  • bělomech sivý
  • měříky
  • ploník obecný
  • pramenička obecná


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!