Letci – podtřída (ptáci)

biologie

 

   Otázka: Letci – podtřída (ptáci)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): eShrug

 

 

Řád: Trubkonosí

 • Rybožraví, trubicovité nozdry
 • Plachtění nad oceánem, souš hnízdění
 • O mladé pečují oba rodiče
 • Čeleď: Albatrosovití
  • Albatros stěhovavý
   • Mořský pták
   • Jižní polokoule
   • Velká hlava, dlouhý silný zobák
   • Největší rozpětí křídel ze všech ptákůàmůže trávit dlouhé hodiny ve vzduchu
   • Při plachtění využívá klouzavosti
  • Albatros laysanský
   • Žije odděleně v Severním Pacifiku s druhem albatrosa černonohého
 • Čeleď: Buřňákovití
  • Rozšířena globálně-téměř všechna moře a oceány
  • Nejvíce oblasti bohaté na živočišnou potravu
  • Buřňák lední
   • Krátký ocas, silný zobák
  • Buřňák obrovský
   • Jižní polokoule-od Antarktidy po subtropy
   • Křídla zašpičatělá
  • Buřňák severní
  • Buřňák Parkinsonův

 

Řád: Potápky

 • Stojaté vody
 • Noha s rozšířenými prsty a plochým lemem
 • Čeleď: Potápkovití
  • Jediná čeleď
  • Potápka roháč
   • Nápadná svými výraznými tmavými límcovitými pery

 

Řád: Veslonozí

 • Rybožraví
 • Kolonie
 • Uzpůsobené nohy k veslování
 • Prsty spojeny plovací blánou
 • Čeleď: pelikánovití
  • Velký hrdelní vak
  • Dlouhý zobák
  • Všechny světadíly vyjma Antarktidy
  • Hlavně tropické a subtropické oblasti
  • Pelikán Africký
   • Tropická a subtropická severní Afrika
   • Silná křídla
   • Při lovení do vaku až 8 litrů vody a vodu z naplněného vaku vytlačí přes špičku zobáku a nalovené ryby spolknou
  • Pelikán australský
   • Žije a hnízdí ve skupinách
 • Čeleď: Kormoránovití
  • Celý svět vyjma polárních oblastí
  • Kormorán galapážský
   • Nelétaví mořský pták
  • Kormorán chocholatý
  • Kormorán ušatý
 • Čeleď: Volavkovití
  • Volavka popelavá
  • Kvakoš noční
  • Bukáček žlutonohý
 • Čeleď: ibisovití
  • Kolpík Bílý

 

Řád: Brodiví

 • Dlouhé, kráčivé nohy, dlouhý krk, masivní dlouhý zobák
 • Čeleď: Čápovití
  • U vody žijící
  • Čáp bílý
   • Lidská obydlí, tažní
  • Čáp černý
   • Stromy, v hlubokých lesích, tažní
  • Čeleď: zejezobovití
   • Zejezob africký
    • Zvláštně tvarovaný zobák, černý

 

Řád: Plameňáci

 • Zobák s příčnými lamelami-cezení drobných korýšů v lagunách a mělčinách
 • Kolonie
 • Dlouhý krk i nohy
 • Čeleď: Plameňákovití
  • Plameňák karibský
  • Plameňák růžový
   • Afrika, Madagaskar
  • Plameňák chilský

 

Řád: Vrubozubovití

 • Plovací, vodní ptáci
 • Plovací blány
 • Jemné příčné lamely na zobáku
 • Monogamní, ritualizované chování
 • Čeleď: kachnovití
  • Podčeleď: kachny
   • Husa velká
   • Kachna divoká
    • Plovavá kachna
    • Pohlavní dvojtvárnost
   • Lžičák pestrý
    • Vzácný
   • Polák velký
    • Potápivá kachna
   • Polák Chocholačka
   • Morčák chocholatý
  • Podčeleď: Labutě
   • Labuť velká
   • Labuť Koskoroba
  • Podčeleď: Kachnice
   • Kachnice kaštanová

 

Řád: Hrabaví

 • Obtížně létají, malá hlava, tupý zobák, krátké masivní drápy
 • Lední podrosty, polní krajiny, sexuální dimorfismus, polygymie
 • Mláďata nekrmivá
 • Všežraví, semenožraví
 • Čeleď: bažantovití
  • Podčeleď: bažanti
   • Asie, Evropa, Afrika
   • Bažant Swinhoeův
   • Bažant obecný
  • Podčeleď: Koroptve
   • Koroptev polní
   • Koroptev obecná
   • Křepelka Japonská
   • Kur domácí
  • Podčeleď: Tetřevi
   • Tetřívek kanadský-menší krocan
   • Tetřev Hlušec
  • Podčeleď: Krocani
   • Většinou označovány jako krůty
   • Krocan divoký
   • Krocan paví
 • Čeleď: Perličkovití
  • Perlička kropenatá
  • Perlička supí
 • Čeleď: Křepelkovití
  • Křepel přilbový
 • Čeleď: Hokovití
  • Hoko žlutolaločnatý
 • Čeleď: Tabonovití
  • Tabon lesní

 

Řád: Dravci

 • masožravci, mohutné ostré drápy, silné sevření, zobák krátký a silný, zahnutý zobák
 • dokonalý let a zrak
 • monogamní, pohl. dimorfismus ve velikosti
 • snadný terč pro lovce-na pokraji vyhubení-sokol, orli
 • Sokolnictví – zvláštní způsob lovu za pomoci vycvičených dravců, především sokoli, orli, jestřábi
 • Čeleď: Jestřábovití
  • Orel ozdobný
  • Orel bělohlavý-znak USA
  • Orel skalní
  • Orel mořský-jeden z největších orlů vůbec
  • Orel-Evropa, S. Afr., Asie, SA
  • Jestřáb lesní
  • Sup africký
  • Včelojed lesní
 • Čeleď: Sokolovití
  • Poštolka obecná
  • Sokol stěhovavý
  • čimango argentinský
 • Čeleď: Orlovcovití
  • Orlovec říční-moře, okolí vod-jezera apod.
 • Čeleď: Kondoři
  • Podobný supům
  • Kondor kalifornský
 • Čeleď: Hadilovití
  • Hadilov písař

 

Řád: Krátkokřídlí

 • Vesměs tropičtí, robustní tělo, dlouhé kráčivé nohy
 • Příbřežní porosty a rákosiny?
 • Čeleď: Jeřábovití
  • Jeřáb popelavý-svatební tance
  • Jeřáb Antigonin
 • Čeleď: Chřástalovití
  • Chřástal vodní
  • Chřástal polní
  • Chřástal kropenatý
  • Lyska černá-připomíná potápky a kachny
  • Slípka zelenonohá
 • Čeleď: Dropovití
  • Drop velký-i u nás, jeden z nejtěžších létajících ptáků

 

Řád: Dlouhokřídlí

 • Dlouhá úzká křídla, rychlý let, vázáni na vodu
 • Celý svět vyjma Antarktidy a Arktidy
 • Podřád: Bahňáci
  • Čeledi: písečníkovití, dropíkovití, slukovití, ostnákovití, štítonosovití, srpatkovití, kulíkovití, pobřežníkovití
  • Čejka chocholatá
  • Kulík říční
 • Podřád: Racci
  • Čeledi: ouhorlíkovití, zobounovití, rackovití, rybákovití
  • Čeleď: Rackovití
   • Racek bouřní, racek mořský
  • Pořád: Alky
   • Papuchalk severní
   • Alkoun úzkozubý

 

Řád: Měkkozobí

 • Krátký zobák, měkké ozobí, semenožraví
 • Velký vole, tvarohovitá hmota na krmení mláďat
 • Čeleď: Holubovití
  • Holub domácí
  • Holub doupňák
  • Holub hřívnáč
  • Hrdlička zahradní
  • Hrdlička divoká

 

Řád: Papoušci

 • Pestré zbarvení, zrnožraví, jižní polokoule
 • Mohutný hákovitý zobák, masivní jazyk, šplhavé nohy
 • Většina trvalé páry, řada ohrožena vyhubením
 • Čeleď: Kakaduovití
  • Austrálie, Indonésie, Oceánii, Filipíny
  • Kakadu přilbový
  • Kakadu arový
  • Kakadu bílý
 • Čeleď: Papouškovití
  • Žako šedý
  • Ara ararauna

 

Řád: Kukačky

 • Čtyřprstá noha s vratiprstem
 • Hnízdní parazitismus
 • Kukačka obecná-potravní specialista

 

Řád: Sovy

 • noční lovci drobných obratlovců a hmyzu
 • nohy a zobák připomíná dravce
 • obrovské oči směřující dopředu, vynikající sluch
 • neslyšný let
 • nemají voleàpotrava na velké kusy, nestrávené zbytky vyvrhují ve formě vývržků-informace o výskytu drobných obratlovců v dané lokalitě
 • Čeleď: Puštíkovití
  • Výr velký
  • Kulíšek nejmenší-velikost špačka
  • Puštík obecný
  • Sova pálená
  • Sýček obecný

 

Řád: Lelci

 • Noční, příbuzní sovám
 • Plochý rozeklaný zobák
 • Čeleď: Lelkounovití
  • Lelkoun soví
  • Lelek lesní

 

Řád: Svišťouni

 • Nejdokonalejší letci, srpovitá křídla
 • Někteří z nich až 160 km/h
 • Čeleď: Klechovití
  • Klecho rezavolící
  • Klecho chocholatý
 • Čeleď: Kolibříkovití
  • Dobří letci, pestře zbarvení, výřivý let, schopni měnit směr, zastavit se, letět po zpátku
  • Za letu sbírají nektar z květů
  • Opylovačí jihoamerických květů
  • Kolibřík zelený
  • Kolibřík černobradý
 • Čeleď: rorýsovití
  • Rorýs obecný
   • U nás hnízdící jediný
   • Loví vzdušný plankton=drobný hmyz
   • Za letu i spí

 

Řád: Srostloprstí

 • Malá noha, 3 prsty, pestré zbarvení
 • V dutinách stromů hnízda, krmí mláďata
 • Čeleď: Ledňáčkovití
  • Hlavně Afrika a Asie
  • Ledňáček říční-jediný v evropě
 • Čeleď: Todiovití
  • Todi zelený
 • Čeleď: Vlhovití
  • Často loví hromadně
  • Vlha pestrá
 • Čeleď: Mandelkovití
  • Mandelík hajní, indický
 • Čeleď: Momovití
  • Momot černolící

 

Řád: Šplhavci

 • Stromoví, šplhavá noha-2 prsty dopředu
 • Hmyzožraví, hnízdí v dutinách stromů, krmivá mláďata
 • Tropy
 • Šplhání po kůře stromů
 • Silný datlovitý zobák
 • Čeleď: Tukanovití
  • Nejpozorohudnější ptáci světa
  • Amazonka
  • Tukan vrubozobý
  • Tukan horský
  • Tukan černozobý
 • Čeleď: Vousákovití
  • Vousák andský
  • Vousák senegálský, velký
 • Čeleď: Datlovití
  • Strakapoud velký
  • Datel černý
  • Žluna zelená, šedá

 

Řád: Pěvci

 • Početná skupina, většinou drobní
 • Druhově specifické hlasové projevy-vymezení hnízdních okrsků
 • Podřád: Křikaví
  • Jednodušší hlasové ústrojí
  • Čeledi: pipulkovití, pitovcovití, kotingovití, tyranovití, lobošovíti
  • Pipulka dlouhoocasá
  • Skalňák andský
  • Tyran královský

 

 • Podřád: Zpěvaví
  • Čeledi: brhlíkovití, brkoslavovití, krkavcovití, lejskovití, konipasovití, skřivanovití, pěnkavovití, mlynaříkovití, sýkorovití, špačkovití, vlašťovkovití, zedníčkovití, vrabcovití
  • Špaček obecný
  • Straka obecná-„krade jako straka“-krakvcovití
  • Sojka obecná (krkavcovití)
  • Krakavec velký-zákonem ohrožený, podobný havranovi/vráně
  • Havran polní
  • Vrána černá-podobný havranovi
  • Kavka obecná
  • Vlašťovka obecná
  • Ťuhýk obecný, šedý


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!