Ultrazvuková diagnostika – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Ultrazvuková diagnostika

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Ultrazvuková diagnostika

– zobrazení na základě odražených ultrazvukových vln – f=2-40 MHz; I=1 kWm-2

 

– sonda

– měnič = pizoelektrický krystal (keramická destička)

– snímač odraženého vlnění

– sektorové

– více měničů vedle sebe s fázovým zpožděním

– zobrazují celý výsek zvukového pole

– lineární

– pravoúhlé, více měničů vedle sebe, všechny stejně

– vyšetření cév

– konvexní

– uspořádání jako lineární  x  konvexní plocha

– podobný rozsah jako sektorové, ale levnější

 

– jednorozměrné zobrazení A

– sled výchylek osciloskopu – poloha<=>místo odrazu; amplituda<=>odražená energie

– oftalmologie

 

– dvourozměrné zobrazení B

– statické  x  dynamické   (podle rychlosti snímání)

– bistabilní = jasně bílé kontury orgánů na černém pozadí

– se stupněmi šedi – plynulé přechody (128-256 stupňů šedi)

– morfologické vyšetření

 

– přirozené harmonické zobrazení

– nelineární šíření => harmonické vibrace tkání => příjem těchto kmitů

– nižší amplituda, ale lepší poměr signál/šum

 

– zajištění přenosu = hydrofilní gel s akustickými vlastnostmi podobnými tkáním

 

– černé = tekutiny, bílé = kosti => kontrastní látky = pevné, vzduch v polymerním obalu

Dopplerovské a duplexní metody

 

– Dopplerův jev

– pohyb zdroje vlnění vůči pozorovateli způsobuje změnu vnímané frekvence vlnění

– pohyb k sobě => vyšší frekvence, pohyb od sebe => nižší frekvence

– projevuje se i u odrazu od pohyblivého reflektoru

 

– dopplerovské vyšetření

– odraz ultrazvuku od erytrocytů => změnu frekvence

– dopplerovský frekvenční posuv fd

fd = 2f0 v cosα / c

v = fdc/2f0cosα

– kmitočty 2-10MHz => výsledek ve slyšitelném zvuku

– změnou úhlu může dojít k nadhodnocení rychlosti – α<60° = limitní hodnota (+20%v)

– systémy s nemodulovanou vlnou

– 2 stejné měniče – vysílač a přijímač

– široké snímané pole => možný překryv více cév

– směrové (rozlišuje dopředný a zpětný tok)  x  nesměrové

– systémy s modulovanou vlnou

– povrchově uložené cévy

– impulsně vysílaný signál + směrová detekce odražené vlny

– časová prodleva mezi impulsy => hloubku

 

– duplexní (kombinované) metody

– B zobrazení + impulsní doppler

– CFM – colour flow mapping = černobílá struktura + barevně naznačený průměrný tok

– CFM + impulsní = triplexní metoda

 

– kontrastní látky = mikrobubliny vzduchu

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!