Osciloskop – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Osciloskop

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Osciloskop

– žhavená katoda => emitor elektronů

– Wehneltův válec = záporně nabitá mřížka => fokusace

– dvě anody => zaostření, urychlení

 

– elektrostatický vychylovací systém

– vertikální a horizontální vychýlení vykreslovaného paprsku

– horizontální je stálé (časová základna)

– vertikální je závislé na vstupní napětí = vlastní měřená hodnota

 

– luminiscenční vrstva, souřadnicový rastr

 

– vertikální zesilovač

– nastavení vychylovacího činitele = velikost vstupního napětí pro výchylku 1 díl

 

– horizontální zesilovač

– zesiluje proudový signál časové základny => změna zaznamenané periody

 

– časová základna

– oscilátor generující napětí pilovitého průběhu

– zvětšuje se => posun zleva doprava, zmizí => návrat

– možnost úpravy frekvence

 

– použití

– zobrazení procházejícího elektrického signálu

– po převedení na elektrický signál zobrazuje biosignály, zvuk, … => výstupní zařízen


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!