Pankreas – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Pankreas

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Pankreas

 

Vrozené vývojové vady slinivky

 • Pancreas vzniká z přední a zadní části – rotace kolem duodena – spojení – hlava pancreatu
 • “ Pancreas anulare:
  • Prstenec kolem sestupné části duodena – stenoza – obstrukční obtíže
  • Dg – pasáž, SONO, ERCP
  • Th – duodeno-duodenoanastomoza, nebo duodenojejuno anastomoza bez protětí prstence
 • “ Pancreas divisum:
  • Nesplynou spolu 2 základy pancreatu – porucha drenáže tkáně přes malý ductus Santorini – pancreatitidy
 • “ Pankreatické cysty:
  • Solitární, mnohočetné, nebo i cysty jater, ledvin…
 • “ Ektopický pancreas:
  • Žaludek, duodenum, jejunum, Meckelův divertikl…
 • “ Cystická fibroza:
  • Poškození funkce exokrinních žlaz – hustý hlenový sekret, vysoké množství NaCl v potu
  • Obstrukce vývodů – fibroza pancreatu, recidivující bronchitidy, bronchiektazie, cystická přestavba jater, poruchy trávení – steatorhea, mekoniový ileus novorozenců…
  • AD dědičnost, smrt kolem 30. roku

 

Záněty

Akutní pankreatitida

 • Zánětlivá NPB
 • Zhojení ad integrum – bez trvalého poškození funkce pancreatu
 • Dělení:
  • “ Edematozní
  • “ Nekrotizující – ohraničené nekrózy
  • “ Hemoragicko nekrotická – difuzní nekrózy – nejtěžší forma
 • Etiologie:
  • “ Biliární – obstrukce žl. a pankreatického vývodu – reflux
  • “ Alkoholická – aktivace a samonatrávení žlázy
  • “ Potraumatická – úraz, operační trauma, ERCP
  • “ Nádory Vaterské papily – obstrukce
  • “ Metabolické poruchy – hyperparathyreoidismus, hyperlipemie, hyperkalcemie…
  • “ Virová – příušnice, mononukleoza, hepatitida
  • “ Poléková – azathioprin, glukokortikoidy, furosemid, tetracyklin…
  • “ Systémová onemocnění – SLE, Sjögrenův syndrom, …
  • “ Idiopatická – bez jasné příčiny
 • Symptomatologie:
  • Závažné onemocnění – velmi vážná prognóza, ohrožení pacienta na životě při rozvoji šokového stavu
  • ˘ Bolesti v epigastriu – trvalá, tupá, iradiace do levého boku a do zad, úleva v poloze na 4, nebo v dřepu
  • ˘ Nauzea, zvracení, zástava větrů a stolice
  • ˘ Hypohydratace, rozvoj šokového stavu – hypotenze, tachykardie…
  • ˘ Cullenovo znamení – hnědočervené zabarvení okolí pupku – prosáknutí retroperitonea a stěny břišní
  • ˘ Grey-Turnerovo znamení – podobné zabarvení v tříslech
  • ˘ Icterus – u biliární, nebo obstrukční pancreatitidy – předchází biliární kolika
 • Diagnostika:
  • Anamnéza:
   • “ alkoholický, nebo dietní exces ( mastná jídla, kořeněná jídla… )
   • “ cholecystolithiaza
   • “ anamnéza obtíží se slinivkou
   • “ léky, úraz
  • Fyzikální vyšetření – bolest, napnuté elastické břicho, peritoneální známky v epigastriu, tachykardie, hypotenze
  • laboratoř – zvýšené známky zánětu – CRP, leuko, vysoká hladina amylázy a lipázy, hypokalcemie – Ca je vázáno v nekrotické tkáni pancreatu ( Balzerovy nekrózy ), hyperglykemie – při rozsáhlé nekróze ( k regulaci hladiny cukru stačí 10% Langerhansových ostrůvků )
  • obstrukční jaterní testy
  • RTG,USG,CT,ERCP- akutní fáze KONTRAINDIKACE!!!
  • SONO – prosáknutí tkáně, nekrózy, abscesy, pseudocysty, cholelithiaza, dilatace žl. cest
  • CT – nejdříve 5. den – do té doby nejsou na CT patrné změny, od 5. dne možné odlišit nekrotickou tkáň
  • RTG – subileus, reaktivní výpotek v levém costofrenickém úhlu, kalcifikace pancreatu, stíny žlučových kamenů…
  • ERCP – dilatace vývodného systému, choledocholithiaza…
 • Terapie: nejlépe na JIP
  • “ Vyloučit perorální příjem (i sliny dráždí succus)
  • “ Odčerpávání žaludku žaludeční sondou !!!
  • “ Parenterální rehydratace – dodávka krystaloidů – z počátku 1000ml/hod, kontrola diurezy – dokud nedosahne 200ml/hod – poté možno infuze zpomalit – monitorace rozvoje šokového stavu a renálního slehání
  • “ Analgetika – Dolsin, Dipidolor – ne klasické opiáty – vedou ke spazmu Oddiho svěrače
  • “ Anodyma (Fentanyl,sufentanyl)
  • “ Monitorace celkového stavu – TK, P, TT, lab – CRP…
  • “ ERCP – urgentní u obstrukční etiologie pancreatitidy – extrakce konkrementu, nebo zavedení stentu do choledochu
  • “ Léky – somatostatin – tlumí pankreaticou exokrinní sekreci, inhibitory proteáz – zabraňují účinku proteáz
  • “ oxygenoterapie
  • “ duodenojenunální sonda
  • “ pozor na MODS!!!(multiorgánové selhání)
 • Operace:
  • Závažná forma s nekrozami tkáně a tvorbou abscesů
  • ˘ Necrectomie – digitoklasie – jemné odstranění nekrotické tkáně se snahou o zachování maximálního zbytku funkčního parenchymu
  • ˘ Lavage, drainage – proplachová drenáž pancreatického prostoru
  • ˘ Opakované laparotomie s revizí pancreatu – ZIP
 • Rekonvalescence:
  • Pomalé zatěžování dietou – PAN I-III – vyloučení tuků, koření, minimální množství soli, absolutní abstinence, zákaz kouření, omezení kávy a koncenrtovaného čaje, omezení perlivých tekutin…
  • Substituce pankreatických enzymů – Pancreolan, Kreon…
  • Prognóza u nekrotizující pancreatitidy velmi vážná
 • Komplikace:
  • “ Pseudocysty – dutiny po proběhlé pancreatitidě
  • Klidné – jen dispenzarizace – nezvětšují se, klinicky bez projevů
  • Progredující – nárůst velikosti – tlak na okolí – obstrukce žl cest, duodena, vena portae…
  • Infekce pseudocysty – vznik abscesu – revize, evakuace, drenáž
  • Perforace
  • do volné dutiny břišní – peritonitida
  • do okolních orgánů – žaludek, duodenum…
 • Terapie: cysty větší než 10cm, nebo přetrvávající déle než 6 měsíců
  • Punkce pod SONO, nebo CT kontrolou, alkoholizace, nebo sklerotizace cysty
  • Marsupializace – vyústění cysty do okolí
  • Zevní drenáž – na povrch tělní
  • Vnitřní drenáž – pseudocystojejuno anastomoza, pseudocystogastroanastomoza – lze i endoskopicky – před tím ENDOSONO vyšetření ( vztah cysty k zadní stěně žaludku )
  • “ Trombóza porty – portální hypertenze
  • “ Hypovolemický šok, multiorgánové selhání
  • “ Diabetes mellitus – po rozsáhlé destrukci tkáně
  • “ Přechod do chronické formy

 

Chronická pankreatitida

 • Recidivy = ataky s klinikou akutní pancreatitidy – po každé proběhlé atace snížení funkce pancreatu – již nikdy návrat k původnímu stavu
 • Etiologie:
  • “ Alkohol
  • “ Biliární, obstrukční – stenozy žl cest, tumory…
  • “ Hyperparathyreoidismus – hyperkalcemie
  • “ VVV – pancreas divisum, anulare…
  • “ Hereditární
  • “ Idiopatické
 • Symptomatologie:
  • Při atace podobná, jako akutní pancreatitida
  • Chronické neprospívání
  • Poruchy trávení – meteorismus, nauzea, steatorhea, diabetes mellitus
  • Obstrukce choledochu – recidivující icterus – i bez bilikoliky
  • Stenoza duodena – nauzea, pocity plnosti
 • Průběh:
  • Chronický zánět – přestavba tkáně – fibróza
 • Dělení:
  • “ Pancreatitida s fokální nekrozou
  • “ Panceratitida se segmentální fibrozou
  • “ Pancreatitida s difuzní fibrozou – s nebo bez obstrukce
  • “ Pancreatitida s kalcifikacemi tkáně – kalcifikace nekróz
 • Diagnostika:
  • “ Anamnéza: alkohol, pancreatitida v minulosti, dietní návyky, rodinná zátěž, cholelithiáza
  • “ Fyzikální vyšetření – celkový stav, bolest v epigastriu, icterus, steatorea
  • “ Laboratoř:
  • “ Ataka – zvýšení AMS, lipazy, CRP, leuko, jinak hyperglykemie, hyperlipoproteinemie, hypercholesterolemie, chylozní sérum ( s kapénkami tuku )
  • “ SONO – přestavba tkáně, pseudocysty, fibróza, dilatace vývodů, cholelithiaza
  • “ CT – přestavba tkáně
  • “ RTG – kalcifikace
  • “ ERCP – dilatace vývodného systému, choledocholithiáza
 • Terapie:
  • Konzervativní:
   • ˘ Režimová opatření – dieta, zákaz alkoholu, omezení tuků a kořeněných jídel
   • ˘ Substituce pankreatických enzymů
   • ˘ Léčba diabetu
  • Operační:
   • Obstrukce žlučových cest a pankreatických vývodů:
   • Biliodigestivní spojka – choledochoduodenoanastomoza, choledochojejunoanastomoza
   • Pancreatikodigestivní spojka – pancreatikojejunoanastomoza – na vyřazenou kličku dle Roux
  • Obstrukce duodena – Gastroenteroanastomoza
  • Pseudocysty – Pseudocystojejunoanastomoza
  • Resekce pancreatu:
   • Levostranná – cauda pancreatu ( pro pseudocystu, fibrozu v oblasti caudy…) + pancreatojejunoanastomoza dle Roux
   • Hlava a tělo pancreatu – Whippleova operace – parciální duodenopancreatectomie – odstranění hlavy pancreatu s duodenem a částí choledochu – zústává zachována cauda pancreatu – pancreatojejunoanastomoza dle Roux
 • Komplikace:
  • Pseudocysty
  • Maldigesce
  • Komprese a tromboza vena lienalis – jícnové varixy – krvácení
  • Recidivující icterus
  • Obstrukce duodena
 • Dif. Dg.:
  • Carcinom pancreatu
  • MUGD
  • Cholecystitida, cholangoitida
  • IM
  • Angina abdominalis – ateroskleroza a.mesenterica – kruté bolesti po jídle z nedokrvení střevních kliček

 

Nádory pankreatu

Maligní:

 • Etiologie:
  • Alkohol, dietní návyky, chronická pancreatitida, cholelithiaza a stenozy žlučových cest, nikotinismus, konzumace velkého množství kávy
  • Histologie:
  • Adenocarcinom
  • Z buněk vývodů
  • Z buněk lalůčků
  • Dlaždicobuněčný carcinom
 • Lokalizace:
  • Hlava – tělo – ocas
  • Papila
 • Metastazování: rychlé
  • Hematogenní – játra, plíce
  • Lymfogenní
 • Symptomatologie:
  • “ Bolesti v epigastriu – tupé, iradiace pod levou lopatku a do páteře
  • “ Nechutenství, kachektizace, maldigesce z nedostatku enzymů
  • “ Icterus – tlak na choledochus – bezbolestný icterus
  • “ Recidivující trombózy – z cirkulujících enzymů, poškozují cevní stěnu
  • “ Diabetes mellitus, nebo porucha glukozové tolerance
 • Diagnostika:
  • “ Anamnéza a fyzikální vyšetření
  • “ SONO, ENDOSONO
  • “ CT
  • “ FNB – biopsie tenkou jehlou pod SONO, nebo CT kontrolou
  • “ ERCP – stenoza choledochu, pankreatický vývod…
  • “ PTC
  • “ RTG – hypotonická duodenografie – zvětšení duodenálního okna
  • “ Tumormarkery – ca19.9, CEA, ca 50 – monitorace průběhu onemocnění
  • “ Staging – SONO jater, RTG S+P
  • “ Explorativní laparotomie – tumory do 1cm – jen hmatné, prognoticky příznivé
 • Terapie:
  • Konzervativní:
   • Symptomatická – terapie bolesti, dodávání pancreatických enzymů, regulace glykemie
   • ERCP, PTC – zavedení stentu do stenotického choledochu
  • Chirurgická:
   • Radikální – operace dle Whipplea = parciální duodenopankreatectomie – hlava a tělo pancreatu, celé duodenum, choledochus, cholecystectomie, 2/3 resekce žaludku ( prevence vzniku vředu ) – následně anastomozy – pancreatojejuno, hepaticojejuno, gastrojejuno
   • Možnost totální pancreatectomie + splenectomie a lymphadenectomie – nezlepšuje prognózu
  • Paliativní: k odstranění obstrukce
   • Choledochojejunoanastomoza
   • Gastrojejunoanastomoza
   • Pooperační substituce pankreatických enzymů, korekce diabetu
 • Prognóza:
  • Velmi závažná
  • Nejlepší u tumorů do 1 cm a papilomů ( časná obstrukce – icterus – časná manifestace a diagnostika )
 • Nádory endokrinního pancreatu:
  • “ Glukagonom – hyperglykemie
  • “ Inzulinom – hypoglykemie
  • “ Gastrinom = Zollinger – Elisonův syndrom – tvorba peptických vředů

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!