Dědičnost kvantitativních znaků – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Dědičnost kvantitativních znaků

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): janistka

 

 

 

 

Dědičnost kvantitativních znaků

 • genotyp – větší počet genů
 • geny malého účinku
 • polygenní znaky ( hmotnost, výška)
 • velký počet genotypů a fenotypů
 • gen je zastoupen 2 alelami – počet genotypu = 3nak, k = počet genů

 

 • vzájemné ovnivňování genů na jednom chromozomu
  • a) epistáze = epistatický gen je nadřazený , hypostatický gen je podřazený
  • b) komplementarita = geny se vzájemně doplňují – spolupůsobení dominantních alel
  • c) kompenzace = vyrovnání, dominantní alely se vyruší , začne působit alela recesivní
 • alely
  • a) neutrální – neovlivňují hodnotu znaku, ale podílejí se na něm
  • b) aktivní – snižují nebo zvyšují hodnotu znaku
 • oba typy alel se podílejí a přenášejí podle mendelovského křížení
 • znak se projevuje gaussovou distribuční křivkou
 • znaky organismu jsou určeny
  • a) složením genotypu = dědičná promněnlivost, nemění se
  • b) vnějším prostředím
 • dědivost = haritabilita
  • podíl mezi dědičnou a nedědičnou složkou proměnlivosti
  • h = 0 způsobeno prostředím, h=1 genetické faktory
 • nízká dědivost – výnos rostlin
 • vysoká dědivost – výška postavy
 • stanovení koeficientu dědivosti = šlechtění


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!