Kosti horní končetiny – maturitní otázka

 

   Otázka: Kosti horní končetiny

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Kosti horní končetiny

 

Kosti horní končetiny

 • 1 pár – membra superiora

 

 Lopatkový pletenec

 Scapula

 • přední plocha – naléhá na 2. – 7. žebro
 • vzadu rozdělena hranou spina scapulae na fossa supraspinata a infraspinata
 • hřeben vybíhá v nadpažek, akromyom
 • jamka kloubu ramenního – cavitas glenoidale
 • zobcovitý výběžek – processus coracoideus

 

 Clavicula

 • klíční kost
 • esovitě prohnutá
 • 12-16 cm
 • hodně zranitelná, mělko pod kůží
 • 1. konec kloub ke sternu
 • 2. konec připojen k nadpažku

 

 Humerus

 • kost pažní
 • hlavice do ramenního kloubu
 • nahoře – caput humeri, těsně za hlavicí – colum anatomicum humeri
 • chirurgický krček – colum anatomicum humeri
 • tuberculum majum a minus – mezi nimi je rýha žlábek sulcus intertuberularis
 • drsnatina – tuberositas deltoidea
 • dolní část: kladka trochlea pro přípoj ulny
 • hlavička capitulum humeri
 • 2 výčnělky – epicondilus medialis a laterális
 • za mediálním epicondilem je žlábek sulcus nervi ulnaris – nerv
 • vzadu jamka – fossa olecrani

 

 Radis

 • kost vřetenní
 • catup radií – proximálně
 • ploška – prohloubená pro hlavičku
 • kolová ploška
 • distální konec – výběžek procesus styloideus radií a jamka

 

 Ulna

 • kost loketní
 • proximálně – kloubní plocha, olekranon, kloubní jamka
 • distálně – procesus styloideus ulnae, capitum ulnae

 

 Kostra ruky

 • zápěstní kosti – carpus
 • záprstní kosti – metacarpus
 • články prstů – phalanges

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!