Zdroje vnl.xf

Obsah témat tohoto předmětu byl čerpán z následujících zdrojů:

 • MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc., Chirurgie pro 2. ročník středních zdravotnických škol, 2.díl, Scientia medica, Praha
 • Stříteský, Jan, Patologie pro 2. ročník středních zdravotnických škol., 1. Díl, Scientia Medica Praha, 1996, Učebnice pro střední zdravotnické školy. ISBN 80-85526-44-1.
 • STŘÍTESKÝ, Jan a Petr HALBERSTADT. Patologie pro 2. ročník středních zdravotnických škol. 2. díl. Praha: Scientia medica, 1995. Učebnice pro střední zdravotnické školy. ISBN 80-85526-47-6.
 • HRAZDIRA, Ivo. Biofyzika: učebnice pro lékařské fakulty. Praha: Avicenum, 1990. ISBN 80-201-0046-6.
 • Navrátil, Leoš a Rosina Jozef. Lékařská biofyzika, Manus, Praha, 2000
 • Červinková Eliška a kol. Ošetřovatelské diagnózy, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů, Brno, 2005, ISBN: 80-7013-358-9
 • JUDr. MUDr. Vondráček, Lubomír a JUDr. ING. Ludvík, Miloslav, České ošetřovatelství 12 Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi I. – Praktické příručky pro sestry, Národní centrum ošetřovatelství a nelekařských oborů, Brno, 2005, ISBN: 80-7013-376-7
 • JUDr. MUDr. Vondráček, Lubomír a JUDr. ING. Ludvík, Miloslav, České ošetřovatelství 12 Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi II. – Praktické příručky pro sestry, Národní centrum ošetřovatelství a nelekařských oborů, Brno, 2004, ISBN: 80-7013-388-0
 • Mgr. Trachtová, Eva a kolektiv, Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu, Národní centrum ošetřovatelství a nelekařských oborů, Brno, 2004, ISBN 80-7013-324-4
 • Mgr. Juřeníková, Petra a Hůsková, Jitka a Mgr. Petrová Věra, Ošetřovatelství – učební text pro střední zdravotnické školy, 1.část – vnitřní lékařství, gynekologie, porodnictví, urologie, Středisko služeb školám Uherské Hradiště – vlastním nákladem, vydání druhé, 1999
 • Mgr. Juřeníková, Petra a Hůsková, Jitka a Mgr. Petrová Věra a Mgr. Tománková Dana, Ošetřovatelství – učební text pro střední zdravotnické školy, 2. část – chirurgie, pediatrie, gerontologie, Středisko služeb školám Uherské Hradiště – vlastním nákladem, vydání první, 1999
 • Mgr. Juřeníková, Petra a Hůsková, Jitka a Mgr. Tománková Dana, Ošetřovatelství – učební text pro IV. ročník středních zdravotnických škol, 1. část – psychologie nemocného před a po operaci, ORL, oční, práce sestry v terénu, onkologie, Středisko služeb školám Uherské Hradiště – vlastním nákladem, vydání první, 2000
 • Mgr. Juřeníková, Petra a Hůsková, Jitka, Ošetřovatelství – učební text pro IV. ročník středních zdravotnických škol, 2. část – ortopedie, kožní, infekční, stomatologie, neurologie, psychiatrie, Středisko služeb školám Uherské Hradiště – vlastním nákladem, vydání první, 2001
 • Mgr. Mikšová, Zdeňka, Mgr. Hernová, Renata a Mgr. Zajíčková, Marie, Kapitoly z ošetřovatelské péče III. Ošetřovatelský proces při podávání léků, Nalios, Valašské Meziříčí, vydání první, 2004
 • Mgr. Mikšová, Zdeňka, Mgr. Froňková Marie a Mgr. Zajíčková, Marie, Kapitoly z ošetřovatelské péče IV. Ošetřovatelský proces při odběru biologického materiálu a endoskopickém vyšetření, Valašské Meziříčí: Nalios
 • Mgr. Mikšová, Zdeňka, Mgr. Froňková, Marie a Mgr. Zajíčková Marie, Kapitoly z ošetřovatelské péče V. Ošetřovatelský proces na chirurgickém oddělení, péče o klienta se stomií a při punkcích. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Nalios, 2003.
 • Kubešová Hana, Vnitřní lékařství I pro bakalářské studium ošetřovatelství:portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (online), 2006, (cit.2006-04-03). Dostupný z www: http://portal.med.muni.cz/. ISSN 1801-6103.
 • Kubešová Hana, Vnitřní lékařství II pro bakalářské studium ošetřovatelství:portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (online), 2006, (cit.2006-04-03). Dostupný z www: http://portal.med.muni.cz/. ISSN 1801-6103.
 • Kubešová Hana, Vnitřní lékařství III pro bakalářské studium ošetřovatelství:portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (online), 2006, (cit.2006-04-03). Dostupný z www: http://portal.med.muni.cz/. ISSN 1801-6103.
 • Dylevský, Ivan a Trojan, Stanislav, Somatologie (1) Učebnice pro střední zdravotnické školy, Avicenum, Praha, vydání druhé, 1990, ISBN:80-201-0026-1
 • Dylevský, Ivan a Trojan, Stanislav, Somatologie (2) Učebnice pro střední zdravotnické školy, Avicenum, Praha, vydání druhé, 1990, ISBN:80-201-0039-3
 • Workman A. Barbara, Bennett L. Clare a kol., klíčové dovednosti sester, Grada Publishing, Praha, první vydání, 2006, ISBN: 80-247-1714-X
 • Zacharová E, Hermanová M. a Šrámková J., Zdravotnická psychologie – teorie a praktická cvičení, Grada Publishing, Praha, první vydání, 2007 ISBN: 978-80-247-2068-5
 • Adams, B., Harold C.E. – editoři, Sestra a akutní stavy od A do Z, Grada Publishing, Praha, první vydání, 1999, ISBN: 80-7169-893-8
 • Svobodová, Dana, TERMINOLOGIAE MEDICAE VESTIBULUM Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů na 1. LF UK, Karolinum, 2. dotisk, 2. vydání., 2008, ISBN: 9788024618401.
 • Buldov Sergej V. a Maxerová Marie, Angličtina pro zdravotní sestry / English for Nurses, Informatorium, 2003, ISBN 9788073330180
 • Svatopluk Káš, Jan Országh, Neurologie pro 4. ročník středních zdravotnických škol, Scientia medica, 1996, ISBN: 80-85526-53-0
 • František Macků, Evžen Čech, Gynekologie, Informatorium, Praha, 2002, ISBN: 80-7333-001-6
 • František Macků, Evžen Čech, Porodnictví, Imformatorium, Praha, 2002, ISBN: 80-86073-92-0
 • Víšek Vlastimil, Vnitřní lékařství pro 2. ročník středních zdravotnických škol 1.díl, Scientia Medica Praha, 2000.
 • Víšek Vlastimil, Vnitřní lékařství pro 2. ročník středních zdravotnických škol 2.díl, Scientia Medica Praha, 2000.
 • Gillernová, Ilona, Slovník základních pojmů z psychologie, Fortuna Libri , 2000, ISBN: 80-7168-683-2.
 • Skarlantová, Jana a Slavík Jan, Estetická výchova pro střední školy 1. díl, Sientia Medica, Praha, 2001, ISBN: 9788085526707.
 • Bláha, Jaroslav, Estetická výchova pro střední školy 2. díl, Sientia Medica, Praha, 2001, ISBN: 80-85526-71-9.
 • Pacovský, Vladimír a Staňková, Marta, Vnitřní lékařství pro 3. ročník středních zdravotních škol 1.díl, Sientia Medica, Praha, 1996, ISBN: 80-85526-55-7
 • Pacovský, Vladimír a Staňková, Marta, Vnitřní lékařství pro 3. ročník středních zdravotních škol 2.díl, Sientia Medica, Praha, 1996, ISBN: 80-85526-56-5
 • Uhrová, Jana, Ošetřovateství v klinických oborech, neurologie – pracovní listy, Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Kladno, Kladno.
 • Novotná, J., Uhrová, J., Jirásková, J. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-940-8


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!