CNS – centrální nervový systém – maturitní otázka z biologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Centrální nervový systém

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): wewerka68

 

 

 

 

Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku, hlavové nervy.

 

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.

 

CNS= centrální nervový systém

Má tyto části:

a) Mozek – encefalon

b) Mícha – medulla spinalis

 

2. Periferní nervový systém – všechny nervy kromě centrálního nervového systému (mozku a míchy)

Má tyto části:

a) Senzitivní část = Aferentní – dostředivá vlákna, vedou vzruchy do míchy, nebo do mozku, z receptoru do centra

b) Motorická část = Eferentní – odstředivá vlákna, vedou z centra ke svalům

c) Vegetativní = Autonomní – Sympatikus, Parasympatikus – neovlivníme je vůlí – končí v hladké svalovině v myokardu, nebo ve žlázách

 

Neuron = základní stavební a funkční jednotka nervové tkáně.

 

Dendrity – vedou k buňce – jsou odstředivé

Neurit – Axon – vede ke svalům – je odstředivý

Myelinová pochva – je kryta Schwannovou pochvou

 

Ranvierovy řezy

– přerušované uspořádání urychluje přenos nervových impulsů po nervovém vlákně

– vzájemné spojení nervových buněk = Synapse (Synapse je spojení dvou neuronů)

Dělení mozku:  Mozek – cerebrum

 

  1. Zadní mozek, má tři části:

– Prodloužená mícha – Medulla oblongata

– Varolův most – Pons Varoli

– Mozeček – Cerebllum

 

  1. Střední mozek – Mesencephalon

 

  1. Přední mozek – Telencefalon, má části:

– Mezimozek – Diencefalon

– Podvěsek mozkový – Hypofýza

– mozkové koule – Hemisféra

– bazální ganglia – jsou hluboko uvnitř mozku

 

přední mozek = Telencefalon, který je tvořen dvěma polokoulemi = Hemisférami.

– Povrch hemisfér je kryt šedou kůrou mozkovou, pod ní je silnější bílá kůra mozková a v ní v hloubce jsou uložena

velká jádra složená z nervových buněk = Bazální ganglia

mezimozek = Diencefalon, je uložen mezi dvěma hemisférami a je k němu stopkou připojena Hypofýza =

  podvěsek mozkový

 

 

Mozková kůra – cortex cerebri, tvoří ji:

a) šedá hmota – pokrývá mozkové polokoule, silná je 2 – 5mm, je nejvyšším řídícím centrem periferního nervového

systému, je zprohýbána do závitů neboli gyrů, je zde asi 15 miliard vzájemně spojených buněk

b) bílá hmota – leží pod šedou hmotou, je složená z drah, které spojují šedou hmotou z ostatních částí těla

 

V mozkové kůře jsou tzv. korové analyzátory:

motorický – slouží k pohybu, je v čelním laloku

senzitivní – citlivost, vše co můžeme cítit = tlak, teplo, chlad, bolest, je v temenním laloku

zrakový – analyzuje to, co vidíme, je v týlním laloku

Brocovo centrum – centrum řeči, je ve spánkovém laloku                                   

 

Spánkový lalok

Mozek je složen ze dvou hemisfér, pravé a levé, jejich povrch je kryt šedou hmotou mozkovou, každá hemisféra je rozdělena hlubokými brázdami na 5 laloků = lobus

– čelní – Lobus Frontalis

– týlní – Lobus Occipitalis

– temenní – Lobus Parietalis

– spánkový – Lobus Temporalis

Jednotlivé laloky jsou rozdělené brázdami v závity = Gyry

 

% Co cítíme?

– Tlak, teplotu, bolest, chuť, vůní, zimu…

 

Mozkové komory = dutiny: celkem jsou čtyři, v mozkových komorách se tvoří mozkomíšní mok = Liquor, vzniká z plazmy a cirkuluje  mezi komorami. Za den asi 500ml moku. Chrání mozek a míchu před otřesy a odlehčuje ho.

 

Postranní komory = v předním mozku

 

 

– v předním mozku( postranní komory)

– v mezimozku

– Sylviův kanálek, který vychází z komory v mezimozku a spojuje se s poslední komorou:

– prodloužená mícha

 

% Jakým způsobem se odebírá mozkomišní mok?

–  Lumbální punkcí

 

Mozkové obaly – pleny, jsou tři:

  1. Tvrdá plena -Dura Mater – pevná vazivová blána, je pod kosti
  2. Pavučnice – Arachnoidea – bezcévnatá, má síťovitě uspořádaná vlákna
  3. Měkká plená – Pia Mater omozečnice obalu
  4. Epidurální prostor – mezi kosti a tvrdou plenou
  5. Subdurální prostor – mezi tvrdou plenou a pavoučnici
  6. Subarachnoidealní prostor – mezi pavoučnici a omezečnici

 

Hlavové nervy:

12 párů – vycházejí z mozkového kmene a jader hlavových nervů a mohou být motorické, senzitivní, smíšené

                                   

II. Zrakový – Nervus Opticus-(senzitivní vlákna) smíšený nerv na sítnici ot. 5

V. Trojklaný – Nervus Trigeminus – 3 větve –  a) do čela, b) horní čelist, c) dolní čelist

  •  Senzitivní a motorická (smíšený nerv) vlákna – bolest hlavy a zubů

VII.  Lícní         – Nervus Facialis – smíšený nerv – po CMP – ochrnutí lícního nervu

VIII. Sluchově rovnovážný – Nervus Vestibulocochlearis – senzitivní nervy

X. Bloudivý – Nervus Vagus – nerv smíšený nejdelší nerv – konec v dutině břišní

Další podobné materiály na webu: