CNS – centrální nervový systém – maturitní otázka

biologie

 

Otázka: Centrální nervový systém

Předmět: Biologie

Přidal(a): wewerka68

 

Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku, hlavové nervy.

 

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.

 

CNS= centrální nervový systém

Má tyto části:

 • a) Mozek – encefalon
 • b) Mícha – medulla spinalis

 

Periferní nervový systém – všechny nervy kromě centrálního nervového systému (mozku a míchy)

Má tyto části:

 • a) Senzitivní část = Aferentní – dostředivá vlákna, vedou vzruchy do míchy, nebo do mozku, z receptoru do centra
 • b) Motorická část = Eferentní – odstředivá vlákna, vedou z centra ke svalům
 • c) Vegetativní = Autonomní – Sympatikus, Parasympatikus – neovlivníme je vůlí – končí v hladké svalovině v myokardu, nebo ve žlázách

 

Neuron = základní stavební a funkční jednotka nervové tkáně.

 

Dendrity – vedou k buňce – jsou odstředivé

Neurit – Axon – vede ke svalům – je odstředivý

Myelinová pochva – je kryta Schwannovou pochvou

 

Ranvierovy řezy

 • přerušované uspořádání urychluje přenos nervových impulsů po nervovém vlákně
 • vzájemné spojení nervových buněk = Synapse (Synapse je spojení dvou neuronů)

 

Dělení mozku:  Mozek – cerebrum

 • Zadní mozek, má tři části:
  • Prodloužená mícha – Medulla oblongata
  • Varolův most – Pons Varoli
  • Mozeček – Cerebllum
 • Střední mozek – Mesencephalon
 • Přední mozek – Telencefalon,
  • části:
   • mezimozek – Diencefalon
    • je uložen mezi dvěma hemisférami a je k němu stopkou připojena
   • podvěsek mozkový – Hypofýza
   • mozkové koule – Hemisféra
   • bazální ganglia – jsou hluboko uvnitř mozku
  • přední mozek = Telencefalon, který je tvořen dvěma polokoulemi = Hemisférami.
   • Povrch je kryt šedou kůrou mozkovou, pod ní je silnější bílá kůra mozková a v ní v hloubce jsou uložena velká jádra složená z nervových buněk = Bazální ganglia

 

Mozková kůra – cortex cerebri, tvoří ji:

 • a) šedá hmota – pokrývá mozkové polokoule, silná je 2 – 5mm, je nejvyšším řídícím centrem periferního nervového systému, je zprohýbána do závitů neboli gyrů, je zde asi 15 miliard vzájemně spojených buněk
 • b) bílá hmota – leží pod šedou hmotou, je složená z drah, které spojují šedou hmotou z ostatních částí těla

 

V mozkové kůře jsou tzv. korové analyzátory:

 • motorický – slouží k pohybu, je v čelním laloku
 • senzitivní – citlivost, vše co můžeme cítit = tlak, teplo, chlad, bolest, je v temenním laloku
 • zrakový – analyzuje to, co vidíme, je v týlním laloku
 • Brocovo centrum – centrum řeči, je ve spánkovém laloku                                   

 

Spánkový lalok

Mozek je složen ze dvou hemisfér, pravé a levé, jejich povrch je kryt šedou hmotou mozkovou, každá hemisféra je rozdělena hlubokými brázdami na 5 laloků = lobus

 • čelní – Lobus Frontalis
 • týlní – Lobus Occipitalis
 • temenní – Lobus Parietalis
 • spánkový – Lobus Temporalis

Jednotlivé laloky jsou rozdělené brázdami v závity = Gyry

 

% Co cítíme?

 •  Tlak, teplotu, bolest, chuť, vůní, zimu…

 

Mozkové komory = dutiny:

 • celkem jsou čtyři, v mozkových komorách se tvoří mozkomíšní mok = Liquor, vzniká z plazmy a cirkuluje  mezi komorami.
 • Za den asi 500ml moku. Chrání mozek a míchu před otřesy a odlehčuje ho.

 

Postranní komory = v předním mozku

 •  v mezimozku
 • Sylviův kanálek, který vychází z komory v mezimozku a spojuje se s poslední komorou:
 • prodloužená mícha

 

% Jakým způsobem se odebírá mozkomišní mok?

 • Lumbální punkcí

 

Mozkové obaly – pleny, jsou tři:

 • Tvrdá plena -Dura Mater – pevná vazivová blána, je pod kosti
 • Pavučnice – Arachnoidea – bezcévnatá, má síťovitě uspořádaná vlákna
 • Měkká plená – Pia Mater omozečnice obalu
 • Epidurální prostor – mezi kosti a tvrdou plenou
 • Subdurální prostor – mezi tvrdou plenou a pavoučnici
 • Subarachnoidealní prostor – mezi pavoučnici a omezečnici

 

Hlavové nervy:

12 párů – vycházejí z mozkového kmene a jader hlavových nervů a mohou být motorické, senzitivní, smíšené              

 • II. Zrakový – Nervus Opticus-(senzitivní vlákna) smíšený nerv na sítnici ot. 5
 • V. Trojklaný – Nervus Trigeminus – 3 větve –  a) do čela, b) horní čelist, c) dolní čelist
  •  Senzitivní a motorická (smíšený nerv) vlákna – bolest hlavy a zubů
 • VII.  Lícní         – Nervus Facialis – smíšený nerv – po CMP – ochrnutí lícního nervu
 • VIII. Sluchově rovnovážný – Nervus Vestibulocochlearis – senzitivní nervy
 • X. Bloudivý – Nervus Vagus – nerv smíšený nejdelší nerv – konec v dutině břišní


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!