Hlavové nervy – maturitní otázka

anatomie

 

   Otázka: Hlavové nervy

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Hlavové nervy

 

Hlavové nervy

 • nervy podobné míšním nervům
 • začínají v jádrech v mozkovém kmeni a nakupeninách šedé hmoty
 • 12 párů

 

 I. čichový nerv = nervus olfaktorius

 • začíná tenkými vlákny
 • výběžky čichových buněk
 • pod sliznicí vytvářejí pleteně a z nich vznikají čichové nervy
 • prochází laminou cribrózou vstupují do nitrolebního prostoru a vedou do výběžků mozku bulbus olfaktorius a zde začíná centrální čichová dráha a ta vede do mozkové kůry
 • senzitivní nervy

 

 II. zrakový nerv = nervus optikus

 • obsahuje nervový vlákna a ta vedou z buněk sítnice, vystupují ze zadního pólu oka a jdou canalis optikus do nitrolebního prostoru a pokračují přes skřížení do zakových center
 • je součástí cns

 

 III. okohybný nerv = nervus okulomotorius

 • odstředivý, eferentní
 • motorická vlákna se dělí ke svalům – m. rectus superior, medialis a inferior, m. obliqus inferior, m. levator palpebre superioris
 • vegetativní vlákna jdou ke svalům řasnatého tělíska a duhovky

 

 IV. kladkový nerv = nervus trochlearis

 • tenoučký nerv
 • jádro ve středním mozku
 • inervuje horní šikmý sval u oka

 

 V. trojklanný nerv = nervus trigeminus

 • nejsilnější hlavový nerv
 • inervuje obličejovou část hlavy
 • ve 3. větvi jsou i motorická vlákna ke žvýkacím svalům
 • všechny jsou parasympatická
 • jádra na spodině 4. komory, vystupuje z mostu a v průběhu má gangiom u hrotu pyramidy a v něm jsou senzitivní buňky
 • z ganglia vystupují 3 větve
 • 1. větev:
  • nervus oftalmikus – jde ven z nitrolební dutiny fisurou orbitalis superior a v očnici se dále větví a jedna z větví n. supraorbitalis vystupuje ve foramen supraorbitale
 • 2. větev:
  • nervus maxilaris – jde skrz foramen rotundum, dělí se na několik větví a n infraorbitalis a prochází foramen infraorbitale
 • 3. větev:
  • nervus mandibularis – vystupuje přes foramen ovale
  • motorická vlákna ke žvýkacím svalům
  • senzitivní vlákna vystupují ve foramen mentale

 

 VI. odtahující nerv = nervus abducens

 • jde k m. rectus lateralis v oku

 

 VII. lícní nerv = nervus fascialis

 • vede motorická vlákna k mimickým svalům
 • senzitivní vlákna ze zevního sluchovodu, chuťových buněk
 • vegetativní vlákna k slzné žláze a slinné žláze a žlázkám dutiny nosní
 • jádra na spodině 4. komory
 • vstupuje do porus akustikus internus skrz pyramidu a vystupuje ve foramen stylomastoideum
 • poblíž příušní žlázy vytváří pleteň a paprsčitě se rozbíhají jednotlivé nervy

 

 VIII. sluchověrovnovážný nerv = nervus vestibulokochlearis = statoakustikus

 • má 2 části – sluchovou a rovnovážnou
 • dostředivá vlákna ze středního ucha z hlemýždě a vedou do jader v pontu a odtud vede centrální sluchová dráha
 • vestibulární vede od labyrintu do jader v pontu a odtud vede centrální statická dráha, ale část vede přímo do mozečku

 

 IX. jazykohltanový nerv = nervus glozofanrygeus

 • obsahuje smíšený nerv
 • inervuje zadní 1/3 jazyka, hltan, příušní žlázu
 • umožňuje polykání
 • senzitivní vlákna z jazyka

 

 X. bloudivý nerv = nervus vagus

 • smíšený nerv
 • inervuje útroby na krku, břiše, hrudníku
 • vede na krku, vstupuje v hrdelníjamce do hrudníku a s jícnem do dutiny břišní
 • motorická vláka – svaly hrtanu a hltanu
 • vegetativní vlákna – hladká svalovina, žláza
 • senzitivní vlákna – z orgánů – orgánová bolest

 

 XI. přídatný nerv = nervus akcesorius

 • motorická vlákna
 • m. trigeminus a sternokleidomastoideus inervuje

 

 XII. podjazykový nerv = nervus hypoglossus

 • jádro v prodloužené míše
 • vystupuje v sulcus lateralis anterior vede skrz canalis nervi hypoglossi ven k jazyku
 • inervuje vlastní svaly jazyka

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!