Dýchací soustava – maturitní otázka (4)

 

   Otázka:  Dýchací soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): MoniH

 

DÝCHACÍ SOUSTAVA

 • zajišťuje výměnu plynů mezi organizmem a vnějším prostředím
 • vnější dýchání – výměně O2 a CO2 mezi vnějším prostředím (plicní ventilace) a plícemi a krví v plicích
 • vnitřní dýchání – výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáněmi a B dýchání – metabolické procesy vedoucí k uvolnění E v mitochondií
 • inspirace – vdech, aktivní fáze dýchacího cyklu vyvolává smršťováním dýchacích svalů
  • 21% O2           0,03% CO2
 • expirace – výdech, pasivní fáze dýchacího cyklu
  • 16% O2           5% CO2
 • ventilace – výměna vzduchu v dýchacích cestách a v plicích

 

STAVBA

 • dýchací cesty – horní a dolní
 • plíce

 

Horní cesty dýchací

 • Nosní dutina = cavitas nasi
  • začíná nosními dírkami, ústí nozdrami do nosohltanu, čichový epitel a dýchací epitel
  • dutina vystlána sliznicí (krytá řasinkovým epitelem, drobné hlenové žlázky, husté prokrvení, obsahuje nosní chlupy)
   • FUNKCE – zbavení vdechovaného vzduchu prachu, sycení vodními parami, předhřívání
  • dutina nosní tvoří otvory do sousedních kostí – vedlejší dutiny nosní = sinusy; zánět = sinusitida/sinusitis
   • vystlány sliznicí – horní čelist, kost čelní, klínová, dutiny v kosti čichové
  • dutina nosní přechází v nosohltan – ústí Eustachovy trubice (vyrovnávání tlaku), směřuje do hltanu = phrarynx – rozdělení dýchací a polykací cesty hrtanovou příklopkou = epiglotis -> hrtan

 

Dolní cesty dýchací

 • Hrtan = larynx
  • soubor chrupavek (pohyblivé)
   • největší – chrupavka štítná (ohryzek), mutace: rychlé protažení hlasivkových vazů
   • chrupavka prstencová
   • chrupavka hlasivková (2 páry hlasivkových vazů – tvoří hlasivkovou štěrbinu, podílí se na fonaci, hlas se tvoří při výdechu)
   • nad nimi epiglotis, zavěšen na jazylce, vystlán sliznicí
 • Průdušnice = trachea
  • na hrtan připojena vazivově
   • prstencové chrupavky – 10-13 cm dlouhá trubice, široká asi 1,5-1,8 cm
  • složena ze 16 až 20 chrupavek, vystlána sliznicí – mnohovrstevný epitel, krytá řasinkovým epitelem ve výši 5. hrudního obratle se dělí na levou a pravou průdušku (v plicích se větví – asi 24, tvoří hustou síť)
 • Průdušky = bronchi
  • po vstupu obou průdušek do plic se mnohonásobně větví – bronchiální strom (společně s vazivem a hladkými svaly a cévami tvoří skelet plic), hlen, řasinky, mnohovrstevný epitel
 • Průdušinky = bronchioly
  • na jejich konci jsou plicní váčky s plicními sklípky = alveoly, kde dochází ve výměně plynů
  • stěna tvořena jednovrstevným epitelem, silně opředena vlásečnicemi

 

Plíce = pulmo

 • párový orgán uložený v hrudní dutině; prává plíce – mezihrudní přepážka – levá plíce
 • poplicnice (pleura pulmomalis) – vazivová blána na povrchu plic
 • pohrudnice (pleura parietalis) – blána vystýlající vnitřní stranu hrudníku
 • mezi pohrudniční štěrbina – vyplněna tekutinou (tkáňový mok), pomáhá při dýchání
 • levá plíce – menší, 2 laloky
 • pravá plíce – větší, 3 laloky
 • systém alveolů a cév tvoří plicní lalůčky – funkční jednotka plicní tkáně
 • plicní alveola – stavební jednotka plic
 • na vnitřní straně plicních sklípků tenká vrstva respiračního epitelu se surfaktantem (vrstvička bílkovin a tuků umožňující snadnější přechod plynů vzduch x tekutina)

 

DÝCHÁNÍ

Přenos dýchacích plynů

 • 1.Přenos O2
  • Hb + 4O2 ↔ [Hb(O2)4] dioxygenhemoglobin
   • 1g Hb = 1,34 ml O2 -> kyslíková kapacita krve
  • 2 % kyslíku rozpuštěno v krevní plazme
 • 2. Přenos CO2
  • a) 5% CO2 je volně rozpuštěno v krevní plazmě
  • b) 10% CO2 je vázáno na hemoglobin za vzniku (karbaminových sloučenin)
   • Hb + CO2 -> HbCO2 karbaminohemoglobin
  • c) 85% CO2 pomocí hydrogenuhličitanových iontů v krevní plazmě

Nádech = inspirace

 

Plicní ventilace – mechanika dýchaní

 • dýchací svaly
  • nádech = inspirace
   • bránice = diafragma sestupuje dolů + vnější mezižeberní, rozšiřuje se hrudník
  • výdech = expirace
   • bránice = diafragma jde pasivně nahoru + vnitřní mezižeberní, hrudník se zužuje
 • řízení dýchacích pohybů uloženo v prodloužené míše
 • chemoreceptory uložené v aortě a krkavicích reagují na zvýšené množství CO2 a pH krve
 • dýchání může ovlivnit tzv. bloudivý nerv – 10. hlavový
 • plyn o vyšší koncentraci vytěsní plyn o nižší koncentraci

 

Dechová frekvence a dechový objem

 • frekvence = počet nádechů a výdechů za minutu (ženy 18, muži 16)
  • maximální 30-50
 • objem = množství vzduchu vyplněného při jednom nádechu v klidu (0,5l)
  • minutový dechový objem 8-9 l
  • maximální objem 3l

 

Vitální kapacita plic

 • = množství vzduchu, který vydechneme při maximálním výdechu po maximálním nádechu
 • měří se spirometrem (ženy 3,5l ; muži 4,5l)

 

ONEMOCNĚNÍ

 • respirační onemocnění – viry, bakterie, prvoci, přenášeny pomocí kapénkové infekce
 • bronchitida – zánět průdušek, hlen zúží prostor pro proudění vzduchu
 • pneumonie – zápal plic; plicní sklípky se zaplní tekutinou a hlenem, tím je omezena výměna plynů
 • rozedma plic – praskání a rozšíření plicních sklípků; poraněná tkáň nahrazena řídkým vazivem, výrazně se sníží plocha pro výměnu plynů
 • tuberkulóza – bakteriální onemocnění šířící se vzduchem; způsobuje zjizvení plicní tkáně, bakterie se mohou dostat i do jiných orgánů (srdce, játra, ledviny)
 • astma – zúžení dýchacích cest působením alergenů (pparietalis, onemocnění průdušinek
 • rakovina plic – bronchogenní karcinom, ucpání bronchiol nádorovými B


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!