Páteř – maturitní otázka

 

   Otázka: Páteř

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Páteř

 

Páteř – stavba, včetně obecné stavby obratle

 • columna vertebralis – osa těla, 33,34 obratlů
 • C1-7 – vertebre cervikales
 • Th1-12 – vertebre thoracicae
 • L1-5 – vertebre lumbales
 • S1-5 – vertebre sacrales srostlé v os sacrum
 • 4-5 – vertebre cocciege – kostrč os coccygis

 

 Obratel

 • tělo
 • otvor
 • výběžky:
  • procesus transverzus – 2
  • procesus spinózus – 1
  • procesus artikularis – 4

 

 Krční obratle

 • nejmenší těla
 • v příčných výběžcích otvor
 • trnové výběžky jsou rozeklané
 • atlas – nosič, nemá těla, 2 plošky pro připojení ke kondylám týlní kosti, zevnitř oblouku jamka pro připojení čepovce
 • axis – čepovec, tělo vybíhá nahoru v zub čepovce, který zapadá do jamky naatlese, je přidržován vazem – ligamenta transverzus
 • C7 – jeho trnový výběžek ční dozadu a je rozšířen

 

 Hrudní obratle

 • vysoká těla
 • na tělech mají styčné plochy pro žebra
 • trnové výběžky ční šikmo dolů

 

 Bederní obratle

 • mohutné obratlové tělo
 • nejmenší otvor
 • plochý trnový výběžek

 

 Křížové obratle

 • srostlé
 • báze, hrot
 • zadní strana – konvexní – faciés dorzális
 • přední strana – faciés pelviné – konkávní
 • canalis sacralis – v zadní části pokračuje míšní kanál jako canalis sacralis
 • pevně spojen s kostrční kostí

 

 Druhy spojů na páteři

 • obratlová těla – meziobratlové destičky – disci intervertebrales
 • 23 disků – z vazivové chrupavky, umožňuje pohyblivost, tlumí nárazy
 • pomocné vazy – ligamenta
 • kloubní spoje
 • sinostóza – spojení srůstem

 

Zakřivení páteře

 • v sagitální rovině fyziologiské zakřivení
 • krční lordóza
 • hrudní kyfóza
 • bederní lordóza
 • sakrální kyfóza

 

 Patologické zakřivení páteře

 • plochá záda – nevýrazné zakřivení krční až bederní, dáno ochabnutím svalstva
 • prohnutá záda – výrazné prohnutí, dáno nadměrně vyvinutým svalstvem
 • kulatá záda – hrudní hyperkyfóza, splývá hrudní a bederní, předkloněná hlava, ochablé šíjové svalstvo, přílišné sezení
 • vysazený kříž – nadměrná lordóza
 • ve frontální rovině – skolióza

 

 Pohyblivost páteře

 • dána stlačitelností disků, kluby
 • pohyby: anteflexe, retroflexe, lateroflexe, rotace, pérovací pohyby

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy