Ionizace, neutralizace

chemie

 

   Otázka: Ionizace, neutralizace

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): beruska.fojtikova<>seznam.cz

 

 

IONIZACE   KYSELIN  =  štěpení molekul na ionty   (v roztoku kyseliny nejsou molekuly, ale ionty)

 • roztoky kyselin obsahují  volně  pohyblivé  ionty
 • kyselina  + voda  ->  oxoniový  kation + anion kyseliny

                                                             H3O+  (vodíkový  kation … H+)

 • 1) Jednosytné kyseliny (H Cl ,  H F,  H Br  ,   H I ,   H NO3)
 • 2) Dvojsytné kyseliny ( H2 SO4  ,  H2 SO, H2 CO3 )
 • 3) Trojsytné kyseliny (H3 PO4 )

 

Kyselost  a  zásaditost  vodných  roztoků

 • 1)  kyselé  roztoky  obsahují   oxoniové  kationty   H3O+
 • 2)  zásadité  roztoky  obsahují   hydroxidové  anionty   OH
 • 3)  neutrální  roztoky  obsahují  stejnou  koncentraci  obou  iontů  v roztoku

 

STUPNICE    pH  ( od  0  do  14 ) – udává  míru kyselosti  nebo  zásaditosti  roztoku

 • Neutrální roztok        pH = 7
 • Kyselý roztok              pH < 7
 • Zásaditý roztok          pH > 7

 

INDIKÁTORY

 • látky, které mění svou barvu podle druhu roztoku

a) Přibližné (orientační)                                          

 • univerzální indikátorový papírek
 • (UIP) – žlutý   (barevná škála)
 • fenolftalein – bílý, i prášek

Přesné

 • pH – metry

 

 Využití  indikátorů:

 • v zemědělství (kyselost půd)
 • ve vodárenství (čištění odpadních vod, bazény)
 • v lékařství a farmacii (vývoj a výroba léků)
 • v potravinářství (kyselost potravin)
 • v chemickém průmyslu
 • v domácnosti (černý čaj po přidání citronové šťávy -> světlejší, fialové zelí při vaření ve vodě  + ocet -> světlejší, skvrny na oblečení po červeném ovoci -> praní  mýdlem)

 

NEUTRALIZACE

 • reakce kyseliny a hydroxidu = zásady (louhy)
 • REAGUJE                ->        VZNIKÁ
 • HYDROXID  +  KYSELINA  ->  VODA   +   SŮL
      • uvolňuje  se  teplo!!!
 •  OH     +       H3O+                   ->    H2O   
 • hydroxidový       oxoniový                 voda
 • anion                   kation

                         

Využití  neutralizace (N)  v  životě:

 • překyselení žaludku i jícnu (pálení žáhy) -> N…léky s obsahem zásady    ( Mg(OH)2 )
       • (špatně… roztokem jedlé sody)
 • včelí bodnutí, štípnutí mravence, popálení kopřivou je způsobeno kyselinou -> N… zásaditým roztokem mýdla nebo jedlé sody
 • vosí bodnutí je zásadité   -> N… k. citronovou, kyselým ovocem  nebo  octem


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!