Jednobuněční živočichové – prvoci

 

   Otázka: Jednobuněční živočichové – prvoci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Krista

 

 

 

 

PRVOCI

Obecné znaky:

 • starobylé organismy
 • velikost v mm a menší (mikroskopická velikost)
 • kosmopolitní výskyt
 • tělo=1 buňka eukaryotická živočišného typu

 

 • Organely:

×          jádro-obsahuje genetické informace(DNA), řídící funkce buňky

×          cytoplazma+další organely :

                             – endoplazmatické retikulum

– mitochondrie

– vakuola

– ribozómy

– golgiho aparát

 

 • Další organely:

×          ochranné:

–          blána pelikula

–          schránky z SiO2 a CaCO3

–          cysty = kulatý útvar sloužící pro přežití za nepříznivých podmínek

×          pohybové:

–          bičík = (1 nebo více)

–          brvy = (krátké a kryjí celou buňku a jsou typické pro obrvené prvoky)

–          panožky = výběžky cytoplazmy(u kořenonožců)

–          vlnivá membrána = srostlý bičík s bokem buňky pomocí blány

×          trávicí:

–          potravní vakuola

–          buněčná ústa = buň. hltan → buň. potravní vakuola → buň. řiť

–          příjem potravy-většinou celým tělem

×          vylučovací:

–          pulsující vakuola →jednoduchá

→složitější(vakuola+síť kanálků u obrvených)

×          smyslové:

–          hmat-brvy,bičíky

–          světločivné=stigma(část cytoplazmy je citlivá na světlo)

–          polohové=zrníčka v cytoplazmě,která se přesouvají při pohybu a tlačí na

–          cytoplazmatickou membránu

–          neuromotorický aparát=síť vláken pod cytoplazmatickou membránou->vede vzruchy+řídí pohyb brv (vyskytuje se u obrvených)

 

Rozmnožování prvoků: 

 1. Nepohlavní:

×          dělení buňky(příčně i podélně)

×          pučení

×          schyzogonie=mnohonásobné dělení(vznikne mnoho buněk dceřiných)

 

 1. Pohlavní- méně časté:

×           Typy:

–          kopulace = prvoci se chovají jako gamety (pohlavní buňky)

–          1.prvok+2.prvok = zygota → redukční dělení (prvoci)

–          konjugace (spájení)- dva prvoci si vymění část genetické informace a pak se oddělí a normálně se rozdělí (u obrvených)

–          metageneze- pravidelné střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování

 

Význam prvoků:

×          tvoří součást potravního řetězce (plankton-při hladině, bentos-na dně)

×          samočištění vody (prvoci jsou konzumenti rozkládajících se organických zbytků)

×          zúrodňování půdy+mineralizace půdy (tvůrci humusu)

×          parazité+nositelé chorob (malárie)

×          horninotvorný význam=ze schránek vznikají usazené horniny

 

1. Kmen: PRAPRVOCI 

1. Podkmen: Bičíkovci

×          nejstarší prvoci

×          bičík=organela pohybu

×          rozmnožují se dělením

×          žijí buď sami nebo v koloniích

×          potravu přijímají celým tělem

 

Zástupci:

 • Trubénka– kolonie prvoků v rosolu

– žijí ve stojatých vodách u dna

– jejich potravou jsou organické zbytky

 • Tripanozóma spavičná– má undulující membránu

– přenašečem je moucha ,,tse tse“ a způsobuje spavou nemoc

 • Bičenka poševní– způsobuje záněty pochvy+močového ústrojí (nemoc trichomoniáza) -přenašečem je muž-pohlavní styk
 • Lamblie střevní– způsobuje zánět střev-přenašečem jsou mouchy

– žije v bahnitých vodách

– rozšířena je v Evropě a na Balkánu

 

2. Podkmen: Kořenonožci

×          panožky=organely pohybu (dříve se jim říkalo panožkovci)

×          fagocytóza=příjem potravy (potrava je obklopena panožkami > rozložena trávicími enzymy > živiny do buňky > odpad ven)

×          některé tvoří schránky

 

Zástupci:

 • Měňavky– proměnlivý tvar, netvoří schránky
  • Měňavka zemní– v mechu
  • Měňavka velká– v zabahněných vodách
  • Měňavka zubní– v ústní dutině (není škodlivá)
  • Měňavka úplavičná– způsobuje průjmové onemocnění (přenašečem jsou mouchy)
  • Dírkonošci– v mořích, tvoří schránky – vícekomůrkové s otvory pro nitkové panožky

– jsou téměř vyhynulí (fosílie)

 • Kryténky– sladkovodní, schránky tvoří ze zrnek písku

– při dělení si 1 schránku nechá a 2 dotvoří

 

 • Slunivky– sladkovodní, rašeliniště

– kulaté tělíčko v kulaté schránce

– tenké nitkové panožky

 

 • Mřížovci– v planktonu teplých moří

– nejhezčí schránky z SiO2

– po odumření jdou jejich schránky ke dnu tzv. radioláriové bahno

 

2. Kmen: VÝTRUSOVCI 

×          složitý vývojový cyklus (více mezihostitelů+konečný hostitel)

×          způsobují onemocnění u živočichů i u lidí

×          časová metageneze

 

Zástupci:

 • Kokcidie jaterní– napadá jaterní buňky králíků a zajíců->záněty jater a žlučovodů

– přenos cystami v trusu

 • Krvinkovka (zimnička)– třídenní, čtvrtodenní

– mezihostitelem je člověk

– napadá červené krvinky a v nich se schizogonicky množí

– po 3 nebo 4 dnech krvinky zvýší tělesnou teplotu (horečky, zimnice)

– přenašečem je komár rodu anopheles (hostitel)

– nemoc malárie

 • Toxoplasma gondii– napadá bílé krvinky, člověk je mezihostitel

– nemoc toxoplazmóza (únava, teplota, zvětšení uzlin)

– pokud je člověk zdravý, tak není nebezpečná (těhotné ženy-> potrat)

– taky u kočkovitých šelem

 

3. Kmen: NÁLEVNÍCI (OBRVENÍ)

×          nejdokonalejší

×          výskyt ve stojatých vodách (organicky znečištěných)

×          brvy=organely pohybu (krátké celý povrch těla) řídí je neuromotorický aparát

×          pelikula=tužší blána na povrchu těla

×          v nebezpečí vystřelují tzv. trichocysty= pod membránou, tyčinkovité útvary(vlákna)->ochromení predátora

×          potrava-mikroorganismy+zbytky organických látek ve vodě

×          rozmnožování- dělení, konjugace

 

Zástupci:

 • Trepka, Slávinka, Bachořec– v bachoru přežvýkavců-> pomáhá trávit


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy