Jednobuněční živočichové – prvoci

 

   Otázka: Jednobuněční živočichové – prvoci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Krista

 

PRVOCI

Obecné znaky:

 • starobylé organismy
 • velikost v mm a menší (mikroskopická velikost)
 • kosmopolitní výskyt
 • tělo=1 buňka eukaryotická živočišného typu

 

Organely:

 • jádro-obsahuje genetické informace(DNA), řídící funkce buňky
 • cytoplazma + další organely:
  • endoplazmatické retikulum
  • mitochondrie
  • vakuola
  • ribozómy
  • golgiho aparát
 • Další organely:
  • ochranné:
   • blána pelikula
   • schránky z SiO2 a CaCO3
   • cysty = kulatý útvar sloužící pro přežití za nepříznivých podmínek
  • pohybové:
   • bičík = (1 nebo více)
   • brvy = (krátké a kryjí celou buňku a jsou typické pro obrvené prvoky)
   • panožky = výběžky cytoplazmy(u kořenonožců)
   • vlnivá membrána = srostlý bičík s bokem buňky pomocí blány
  • trávicí:
   • potravní vakuola
   • buněčná ústa = buň. hltan → buň. potravní vakuola → buň. řiť
   • příjem potravy-většinou celým tělem
  • vylučovací:
   • pulsující vakuola
    • →jednoduchá
    • →složitější(vakuola + síť kanálků u obrvených)
  • smyslové:
   • hmat-brvy, bičíky
   • světločivné=stigma(část cytoplazmy je citlivá na světlo)
   • polohové=zrníčka v cytoplazmě, která se přesouvají při pohybu a tlačí na cytoplazmatickou membránu
   • neuromotorický aparát=síť vláken pod cytoplazmatickou membránou -> vede vzruchy + řídí pohyb brv (vyskytuje se u obrvených)

 

Rozmnožování prvoků: 

 • Nepohlavní:
  • dělení buňky(příčně i podélně)
  • pučení
  • schyzogonie=mnohonásobné dělení(vznikne mnoho buněk dceřiných)
 • Pohlavní- méně časté:
  • Typy:
   • kopulace = prvoci se chovají jako gamety (pohlavní buňky)
   • 1.prvok+2.prvok = zygota → redukční dělení (prvoci)
   • konjugace (spájení)- dva prvoci si vymění část genetické informace a pak se oddělí a normálně se rozdělí (u obrvených)
   • metageneze- pravidelné střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování

 

Význam prvoků:

 • tvoří součást potravního řetězce (plankton-při hladině, bentos-na dně)
 • samočištění vody (prvoci jsou konzumenti rozkládajících se organických zbytků)
 • zúrodňování půdy + mineralizace půdy (tvůrci humusu)
 • parazité + nositelé chorob (malárie)
 • horninotvorný význam=ze schránek vznikají usazené horniny

 

1. Kmen: PRAPRVOCI 

1. Podkmen: Bičíkovci

 • nejstarší prvoci
 • bičík=organela pohybu
 • rozmnožují se dělením
 • žijí buď sami nebo v koloniích
 • potravu přijímají celým tělem
 • Zástupci:
  • Trubénka– kolonie prvoků v rosolu
   • žijí ve stojatých vodách u dna
   • jejich potravou jsou organické zbytky
  • Tripanozóma spavičná– má undulující membránu
   • přenašečem je moucha ,,tse tse“ a způsobuje spavou nemoc
  • Bičenka poševní– způsobuje záněty pochvy + močového ústrojí (nemoc trichomoniáza) -přenašečem je muž-pohlavní styk
  • Lamblie střevní– způsobuje zánět střev-přenašečem jsou mouchy
   • žije v bahnitých vodách
   • rozšířena je v Evropě a na Balkánu

 

2. Podkmen: Kořenonožci

 • panožky=organely pohybu (dříve se jim říkalo panožkovci)
 • fagocytóza=příjem potravy (potrava je obklopena panožkami > rozložena trávicími enzymy > živiny do buňky > odpad ven)
 • některé tvoří schránky
 • Zástupci:
  • Měňavky– proměnlivý tvar, netvoří schránky
   • Měňavka zemní– v mechu
   • Měňavka velká– v zabahněných vodách
   • Měňavka zubní– v ústní dutině (není škodlivá)
   • Měňavka úplavičná– způsobuje průjmové onemocnění (přenašečem jsou mouchy)
  • Dírkonošci– v mořích, tvoří schránky – vícekomůrkové s otvory pro nitkové panožky
   • jsou téměř vyhynulí (fosílie)
  • Kryténky– sladkovodní, schránky tvoří ze zrnek písku
   • při dělení si 1 schránku nechá a 2 dotvoří
  • Slunivky
   • sladkovodní, rašeliniště
   • kulaté tělíčko v kulaté schránce
   • tenké nitkové panožky
  • Mřížovci– v planktonu teplých moří
   • nejhezčí schránky z SiO2
   • po odumření jdou jejich schránky ke dnu tzv. radioláriové bahno

 

2. Kmen: VÝTRUSOVCI 

 • složitý vývojový cyklus (více mezihostitelů + konečný hostitel)
 • způsobují onemocnění u živočichů i u lidí
 • časová metageneze
 • Zástupci:
  • Kokcidie jaterní– napadá jaterní buňky králíků a zajíců->záněty jater a žlučovodů
   • přenos cystami v trusu
  • Krvinkovka (zimnička)– třídenní, čtvrtodenní
   • mezihostitelem je člověk
   • napadá červené krvinky a v nich se schizogonicky množí
   • po 3 nebo 4 dnech krvinky zvýší tělesnou teplotu (horečky, zimnice)
   • přenašečem je komár rodu anopheles (hostitel)
   • nemoc malárie
  • Toxoplasma gondii– napadá bílé krvinky, člověk je mezihostitel
   • nemoc toxoplazmóza (únava, teplota, zvětšení uzlin)
   • pokud je člověk zdravý, tak není nebezpečná (těhotné ženy-> potrat)
   • taky u kočkovitých šelem

 

3. Kmen: NÁLEVNÍCI (OBRVENÍ)

 • nejdokonalejší
 • výskyt ve stojatých vodách (organicky znečištěných)
 • brvy=organely pohybu (krátké celý povrch těla) řídí je neuromotorický aparát
 • pelikula=tužší blána na povrchu těla
 • v nebezpečí vystřelují tzv. trichocysty= pod membránou, tyčinkovité útvary(vlákna)->ochromení predátora
 • potrava-mikroorganismy+zbytky organických látek ve vodě
 • rozmnožování- dělení, konjugace
 • Zástupci:
  • Trepka, Slávinka, Bachořec– v bachoru přežvýkavců-> pomáhá trávit


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!