Anatomie srdce – COR – Ošetřovatelství

 

   Otázka: Anatomie srdce

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Renda

 

 

Části srdce:

 • aorta srdečnice, céva, odvádí krev z levé komory do systémového oběhu
 • levá síň (atrium sinistrum), do které přitéká okysličená krev z plic
 • poloměsíčitá chlopeň (VALVULA SEMILUNARIS) chlopeň mezi – LEVOU KOMOROU A AORTOU
  • v pravé komoře je to chlopeň mezi pravou komorou a plicnicí
 • dvojcípá chlopeň (VALVA MITRALIS) chlopeň mezi LEVOU SÍNÍ A LEVOU KOMOROU
 • levá komora (ventriculus sinister) svalovina stěn levé komory je až trojnásobně tlustší než svalovina stěn komory pravé
  • z levé komory je krev poháněna do velkého tělního oběhu a potřebuje vzhledem ke svému rozsahu silnější pohon než malý plicní oběh
 • mezikomorová přepážka (septum interventriculare)
 • HDŽ (VENA CAVA SUPERIOR) horní dutá žíla – sbírá krev s horní poloviny těla → odvádí do PS
 • pravá síň (atrium dextrum) ta část srdce, do které přitéká krev z velkých žil těla
 • trojcípá chlopeň (VALVA TRICUSPIDALIS) chlopeň mezi PRAVOU SÍNÍ A PRAVOU KOMOROU
 • pravá komora (ventriculus dexter) z pravé síně přitéká krev a odkud je krev vypuzována do plicního oběhu k okysličení
 • DDŽ (VENA CAVA INFERIOR) – dolní dutá žíla – sbírá krev s dolní poloviny těla → odvádí do PS

 

Srdce je dutý svalový orgán

– zajišťuje cirkulaci krve

– je uloženo v 2- 5. mezižebří – mezi plícemi (mediastinum – mezihrudí), více nalevo (2/3)

 

POPISUJÍ SE 2 ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

 • SRDEČNÍ BAZE – BASIS CORDIS
  • – zde vcházejí či vycházejí srdeční cévy – craniální (horní) část srdce
  • – DDŽ, HDŽ, PLICNÍ TEPNY
 • SRDEČNÍ HROTAPEX CORDIS
  • – směřuje dolů – caudální (dolní) část srdce

 

SRDCE MÁ 4 DUTINY :

 • pravou síň (PS) – NEOKYSLIČENÁ KREV
 • pravou komoru (PK)

– mezikomorová přepážka – septum interventriculare

 • levou síň (LS) – OKYSLIČENÁ KREV
 • levou komoru (LK)

 

– krev vstupuje HDŽ a DDŽ do PS → trojcípá chlopeň → PK → plicní kmen (truncus pulmonalis), který se rozděluje v pravou a levou plicní tepnu (a. pulmonalis dex. at sin.) → plíce → dochází k okysličení krve v alveolách → 4 plicní žíly (venae pulmonalis) ji přivádějí do LS → dvojcípá chlopeň (mitrální) → LK → aortou a jejími větvemi je okysličená krev předána všem buňkám

 

SRDEČNÍ STĚNA SE SKLÁDÁ Z NĚKOLIKA VRSTEV

 • ENDOKARD – NITROBLÁNA (chlopně – semilunaris, mitralis, tricuspidalis)
 • MYOKARD – SRDEČNÍ SVALOVINA
 • EPIKARD – PŘÍSRDEČNÍK
 • PERIKARD – OSRDEČNÍK (vak)

 

ENDOKARD

– vnitřní výstelka srdce – nitroblána srdeční

– vybíhá v chlopně (valva)

 

POLOMĚSÍČITÉ – SEMINULARIS

– nachází se u výstupu cév z komor

– aortální chlopeň (na výstupu aorty)

– pulmonální chlopeň (na výstupu plicního kmenu)

 

CÍPATÉ

– dvojcípá v levém srdci – MITRÁLNÍ CHLOPEŇ – VALVA MITRALIS

– trojcípá chlopeň v pravém srdci VALVA TRICUSPIDÁLIS

 

MYOKARD

– příčně pruhovaná srdeční svalovina

– nejsilnější vrstva srdce (nejsilnější v LK)

 

EPIKARD

– přísrdečník, epikard přechází v perikard

 

PERIKARD

– osrdečník, vazivový vak, ve kterém je srdce uloženo

 

DRUHY KREVNÍHO OBĚHU

 • MALÝ KREVNÍ OBĚH (PLICNÍ)

– z neokysličené krve se stává okysličená

– začíná v PK → plíce → končí v LS

 

 • VELKÝ KREVNÍ OBĚH (SOMATICKÝ, TĚLNÍ)

– z okysličené krve se stává neokysličená

– začíná v LK → tělo → končí v pravé síni

 

FUNKCE SRDCE

– srdce je dutý sval zajišťující neustálou cirkulaci krve

– podstatou práce srdce je neustálé, rytmické střídání stahu (systola) a ochabování (diastola)

– srdce se najednou neroztahuje a nestahuje

 

 • SYSTOLA – smrštění srdeční síně nebo komor – vypuzení krve z dutin
 • DIASTOLA – ochabování síně nebo komor – krev je nasávána

 

– srdeční revoluce → jeden cyklus systoly a diastoly

– systolický TK první hodnota (např. 120)

– diastolický TK druhá hodnota (např. 60)

 

PŘEVODNÍ SRDEČNÍ SYSTÉM (EXCITOMOTORICKÝ APARÁT)

– podněty k srdeční činnosti vznikají přímo v srdci, ve specializovaných buňkách

– systém má několik částí:

 • SA UZEL

– časovač rytmu, 70 – 80 stahů/min

– nachází se v ústí HDŽ do PS

 • AV UZEL

– uložen na rozhraní PS a PK u síňokomorové přepážky

– přicházejí sem impulzy z SA uzlu

 • HISŮV SVAZEK

– začíná v AV uzlu a prochází síňokomorovou přepážkou

– dělí se na dvě Tawarova raménka

 • TAWAROVA RAMÉNKA

– vedou vzruchy do pravého a levého srdce

 • PURKYŇOVA VLÁKNA

– větvení T. ramének

– vedou vzruchy celou svalovinou komor

 

TEPOVÝ A MINUTOVÝ OBJEM SRDEČNÍ:

 • TEPOVÝ OBJEM – SYSTOLICKÝ

– množství krve, vypuzené při jedné systole z komory → cca 70 ml krve

 • MINUTOVÝ OBJEM

– objem krve přečerpané komorou do krevního oběhu za 1 minutu

– srdce přečerpá přibližně 5 litrů krve za minutu

 

AORTA

– největší céva lidského těla

– vydává několikanásobné větve

– vede okysličenou krev z LK ke všem orgánům, tkáním, buňkám lidského těla

– končí u L4 (bifurkace – rozdvojení) → u 4. bederního obratle

 

– popis aorty:

 • AORTA VZESTUPNÁ – AORTA ASCENDENS

– vydává 2 větve

– velice důležité tepny

– vedou O2 k myokardu (pokud se ucpou, hrozí infarkt myokardu)

– VĚNČITÉ KORONÁRNÍ TEPNY –  ARTERIA KORONARIA DEX. AT SIN.

 

 • OBLOUK AORTY – ARCUS AORTAE

– odtud vycházejí důležité tepny

– zásobuje horní polovinu těla

– krk, hlavu, mozek a HK

– truncus brachiocephalicus →

– a. cubcavia, vertebrelis

– axilaris, brachialis, radialis, ulnaris

– carotis comunis → carotis interna, carotis externa

– Vilisův okruh – páteřní tepna a vnitřní krkavice

 

 • AORTA SESTUPNÁ

– zásobuje dolní polovinu

– hrudník, břicho, párové, nepárové orgány

– aorta – thoracica, abdominalis

– renalis, suprarenalis, ovarica, testicularis

– a. hepatica, gastrica, linealis, mezenterium

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!