Dějiny biologie – maturitní otázka z biologie (2)

 

   Otázka: Dějiny biologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Megie

 

 

Pojem biologie použil poprvé Lamarck v 19. Století

 

Pravěk

 • Domestikace zvířat
 • Poznávání rostlin

 

Centra biologie ve starověku

 • EGYPT – lidské tělo
 • INDIE – pitvy
 • ČÍNA – léčivé rostliny
 • ŘECKO – Hippoktrarés – autor lékařské přísahy
  • Aristoteles – zvířata
   • Autor teorie samoplození (z neživého vzniká živé)
 • ŘÍM – Galenos – pitvy zvířat, zájem o lidské tělo

 

Středověk

 • Kvůli církvi se ve vědě pozastavilo
 • Zakázali pitvy
 • Nejvíce rozvinutá je Arábie

 

Novověk

 • Rozvíjí se knihtisk a tím i vědy
 • Biologie se oprošťuje od filozofie
 • Leonardo da Vinci
 • Vesalius – zakladatel anatomie
 • Jesenius – první veřejná pitva
 • Bratři Jansenové – první mikroskop
 • Robert Hook – pojem celula=buňka
 • von Leeuwenhoek – mikroskopoval skoro vše, co mu přišlo pod ruce -> hodně objevil
 • Carl Linné – autor umělé systematiky
  • Binomická nomenklatura – dvouslovné pojmenování = druhové + rodové jméno

 

19. století

 • Rozvoj oborů
 • Nové techniky, propagace
 • 2 nové teorie:
  • Evoluční – Darwin
  • Buněčná – Purkyně, Schwam

 

20. století

 • Rozvoj
  • Ekologie – Haeckel
  • Etologie – Lorenz (husy), Frish (včely)
 • Fleming – objevil penicilin
 • Watson a Crick – molekulární základ genetiky (struktura DNA) -> Nobelova cena
 • Jánský – objev všech čtyř krevních skupin
 • Hrdlička – antropolog, Američané přišly z Asie
 • Calvin – Calvinův cyklus, objasnění třetí fáze fotosyntézy –> Nobelova cena
 • I. Oparin – teorie o vzniku života
 • Morgen – vazba genů
 • W. Nirenberg – genetický kód
 • Absolon – geolog, objevil věstonické venuši

 

Poznej vědce podle indicií (hlavně 19. století)

Purkyně

 • Profesor UK
 • Zakladatel časopisu Živa
 • Použil pojem protoplazma

Schwann

 • Úplný popis rostlinné buňky

Darwin

 • Studium živočišné buňky

 

Pasteur

 • Zakladatel mikrobiologie a vakcinace

Koch

 • Zakladatel bakteriologie
 • Objevil původce tuberkulózy, choleru, antraxu

Mečnikov

 • Imunolog
 • Objevitel fagocytóza a NC

Mendel

 • Objevitel zákonů dědičnosti

Pavlov

 • Studium NS
 • Objevil podmíněný reflex

Darwin

 • Zakladatel evoluční teorie na základě přírodního výběr

 

Biologické vědy

 • Anatomie – věda zabývající se vnitřní stavbou organismů (Vaselius)
 • Taxonomie – systematika (Linné)
 • Organologie – nauka o orgánech
 • Fyziologie – věda, která studuje funkce živých soustav (Harwey)
 • Ekologie – věda, která studuje vztahy mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím (Haeckel)
 • Histologie – věda o tkáních a pletivech (Purkyně)
 • Cytologie – věda o buňce
 • Paleontologie – věda, která studuje vymřelé organismy (Barrandier)
 • Genetika – věda zabývající se dědičností a proměnlivostí (Mendel)
 • Etologie – věda, která studuje chování živočichů (Lorenz, Frish)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!