Vodní režim rostlin – maturitní otázka

 

Otázka: Vodní režim rostlin

Předmět: Biologie

Přidal(a): Karolína

 

Voda je pro život rostliny nepostradatelná (př. umožňuje transport látek, je reakčním prostředím)

 • nejrozšířenější sloučeninou těla – průměrně tvoří 60% – 80%, některé řasy až 98%, suchá semena 5-14%
 • voda v těle neustále proudí a hraje důležitou roli při transportu látek
 • voda se účastní mnoha metabolických procesů (fotosyntéza, dýchání)
 • voda je významné rozpouštědlo
 • ovlivňuje termoregulaci (chrání rostlinu před prudkými teplotními změnami)
 • umožňuje šíření plodů atd.

 

Důležité pojmy

 • vodní režim zahrnuje příjem, vedení a výdej vody
 • vodní bilance: poměr mezi příjmem a výdejem vody
 • vodní deficit: množství vody, které chybí rostlině k jejímu plnému nasycení, vzniká při nadměrném výparu

 

Příjem vody

 • nižší a ponořené vodní rostliny přijímají vodu celým povrchem těla
 • vyšší rostliny kořenovým systémem – především pomocí kořenových vlásků
 • 1. Mimokořenový příjem (ve formě rosy, deště, vzdušné vlhkosti nadzemními orgány)
 • 2. Kořenový příjem
 • a) pasivní (apoplastická)
  • pouze buněčnými stěnami a volnými mezibuněčnými prostorami
  • jen když má rostlina listy
  • rychlejší než aktivní a nespotřebovává se energie
 • b) aktivní (symplastická)
  • z buňky do buňky přes membrány a cytoplazmu
  • jediným zdrojem vody pro rostliny bez listů
  • tento způsob příjmu je pomalý a spotřebovává energii

 

Faktory ovlivňující příjem vody:

 • teplota půdy – při snižování teploty se příjem vody snižuje, při dosažení určitě teploty se úplně zastaví, např. u rajčat při 4°C
 • koncentrace půdního roztoku – vysoká koncentrace osmoticky aktivních látek zabraňuje příjmu vody
 • intenzita transpirace – čím více vody rostliny vydávají, tím více vody přijímají
 • obsah kyslíku v půdě – čím intenzivně rostliny dýchají, tím více vody přijímají

 

Vedení vody

 • voda přijatá rostlinou je rozváděna po celém těle, u cévnatých rostlin se k tomuto účelu vyvinuly cévní svazky
 • proudění vody s rozpuštěnými anorganickými látkami dřevní části cévních svazků od kořenů nahoru nazýváme TRANSPIRAČNÍ PROUD
  • transpirace – odpařování vody z nadzemních orgánů rostliny (způsobuje podtlak v cévách a nasávaní vody kořeny)
  • kořenový vztlak – tlak vytlačující vodu a v ní rozpuštěné látky z kořene do nadzemních částí
  • koheze – soudržnost vodního sloupce
  • kapilarita – vzlínání vody v úzkých trubicích (cévách a cévicích)
  • adheze – přilnavost vody ke stěnám

 

Výdej vody

 • Asi 1 % vody rostlina využije ve svém metabolismu, zbytek vydává do prostředí v plynném nebo kapalném skupenství svými nadzemními orgány (hlavně listy)
 • 1) TRANSPIRACE
  • = odpařování vody z nadzemních orgánů rostliny, zejména z listů, jde o pasivní děj, který nevyžaduje přísun energie
  • a) kutikulární transpirace – výdej celým povrchem listů přes kutikulu
  • b) stomatární transpirace – probíhá přes skuliny průduchů, je regulovatelná otvíráním a zavíráním průduchů
 • 2) GUTACE = výdej kapalné vody hydatodami (vodními průduchami) ve formě kapek
  • Je projevem kořenového vztlaku
  • Uskutečňuje se při nízké teplotě a velké vzdušné vlhkosti, když se zastavuje transpirace (časně ráno)
  • Gutační voda obsahuje minerální látky

 

Faktory ovlivňující výdej vody:

 • obsah vody v rostlině – při jejím přebytku se průduchy otvírají, při jejím nedostatku se zavírají
 • stav listů (průduchů)
 • teplota vzduchu – s rostoucí teplotou transpirace stoupá, po dosažení určité teploty se průduchy uzavřou
 • vlhkost vzduchu – s rostoucí vlhkostí transpirace klesá
 • světlo – zvyšuje transpiraci, průduchy se otvírají


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!