II.A skupina – kovy alkalických zemin

ošetřovatelství

 

Otázka: II.A skupina – kovy alkalických zemin

Předmět: Chemie

Přidal(a): Khalid Al Shayeb

 

Obecná charakteristika

 • Kovy alkalických zemin jsou členy 2. skupiny periodické tabulky
 • Mezi kovy alkalických zemin patří – beryllium, hořčík, vápník, stroncium, baryum a radium.
 • Tyto kovy mají 2 valenční elektrony, vždy v oxidačním stavu +2
 • Všechny kovy II.A skupiny jsou velmi reaktivní, reagují s vodou (za tepla) při uvolnění vodíku.
 • Nesmí se hasit vodou

   

Výskyt a získávání

 • Všechny kovy alkalických zemin se v přírodě vyskytují v podobě svých sloučenin.
 • Vyskytují se především jako minerály, které vytvářejí povrch naší planety.
 • Získávají se především z hornin nebo jejich minerálů.
 • Z hornin se kovy získávají především pražným způsobem, při kterém se nerost rozloží na oxid kovu a odtud se vyredukuje.
 • Vápník a hořčík lze díky jejich větší koncentraci v mořské vodě získávat také odtud.

 

Vlastnosti obecně   

 • Beryllium a hořčík se výražně vlastnostmi liší od ostatních kovů alkalických zemin.
 • Ostatní kovy mají podobné vlastnosti – poměrné měkké, reaktivní a podobají se alkalickým kovům, lépe vedou elektrický proud a teplo, soli alkalických zemin barví plamen

 

Reaktivita

 • Reaktivita jednotlivých kovů se výrazně liší.
 • Nejméně reaktivní je beryllium a nejvíce reaktivní je radium.
 • Beryllium je na suchém vzduchu stabilní – s vodou reaguje pouze na povrchu.
 • Hořčík reaguje za normální teploty pomalu s kyslíkem i vodou.
 • Ostatní kovy jsou velmi reaktivní, reagují za pokojové teploty s kyslíkem i vodou a při zahřátí se snadno slučují s ostatnímu prvky

   

Prvky, sloučeniny – jejich využití a vlastnosti

Beryllium

 • Největší využití
 • Součást moderátorových tyčí v jaderné energetice
 • Ve slitinách mědi v elektrotechnice
 • Další pevné a lehké slitiny ke konstrukci letadel a vesmírných raket

Hořčík

 • Bílý, lesklý, kujný a tažný kov
 • Výroba lehkých slitin(letectví), výroba pyrotechniky, redukční činidlo
 • MgCO3 – magnezit
 • Stavebnictví, zdravotnictví (proti brnění), kosmetika a farmacie

Vápník

 • Biogenní prvek – v zubech, kostech, tělních tekutinách
 • Šedobílý lesklý kov, vápenaté sloučeniny barví plamen červenou barvou
 • Velmi reaktivní a má redukční účinky
 • CaCO3 – vápenec
 • Čistý mramor, křída
 • Kamenictví, čistící prostředky, likvidace havárií
 • Ca(OH)2 – hašené vápno
 • Bílá mazlavá látka
 • Neutralizace kyselin a výroba malty

Baryum

 • BaSO4 – baryt – těživec
 • Těžký nerozpustný prášek
 • Ve zdravotnictví (absorpce rentgenového záření), složka omítek v rentgenových ordinacích (ochrana lékařského personálu)

Stroncium

 • Lehký, reaktivní kov, měkký, lepší vodič tepla, silné redukční činidlo.
 • Celkem 31 nestabilních izotopů.
 • SrSO4 – celestin, SrCO3 – stroncianit.
 • Pyrotechnika, sklářský průmysl, šperkařský průmysl, elektrotechnický průmysl.
 • Velké využití mají taky izotopy – lékařství atd…

Radium

 • Silně radioaktivní prvek v rozpadových řadách uranu a thoria
 • Bílý, těžký kov, obsah přírodě je nízký, radioaktivní zářič
 • RaCl2 – chlorid radnatý
 • Radioterapeutické léčba rakovinných nádorů, svítící barvy


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!