Virové hepatitidy – maturitní otázka

 

   Otázka: Virové hepatitidy

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Martin Nedomanský

 

 

Anatomie:

 • Játra jsou největší a nejdůležitější žlázou lidského těla -> jsou umístěna těsně pod bránicí, z větší části pod pravou brániční klenbou.
 • hmotnost 1-2,5 kg
 • barva jater je hnědočervená, hmota jater je na pohmat měkká a poddajná, relativně křehká, takže při otřesech a nárazech dochází snadno k natržení tkáně, spojenému s masivním, život ohrožujícím krvácením
 • spodní plocha jater nese charakteristické rýhy, které oddělují 4 jaterní laloky (lobi hepatis)
 • vnitřní členění jater neodpovídá povrchovému členění na játrech
 • základní stavební jednotkou jater je jaterní buňka = hepatocyt → na styku dvou jaterních buněk je vždy žlučový kanálek

 

Jaterní cirkulace → uplatňují se zde hlavně 2 složky

 • Složka funkční, s krví bohatou na látky, které se zpracovávají v játrech. Tuto krev přivádí vrátnicová žíla (vena portae). V krvi jsou obsaženy látky vstřebané ve střevě z potravy a jdoucí do jater ke zpracování. Vrátnicovou žilou se do jater dostává krev ze žaludku, tenkého a tlustého střeva, pankreatu, sleziny, a tak přitékají k jaterním buňkám všechny vstřebané živiny.
 • Složka nutritivní, s tepennou, kyslíkem bohatou krví, kterou přivádí arteria hepatica propria

 

Hlavní funkce:

 • Metabolismus glycidů → Tvoří glykogen z glukózy, fruktózy a galaktózy. Glukóza vstřebávaná ze střev se chemicky mění na zásobní glykogen, který se ukládá v samotných játrech i v jiných tkáních; Skladování a uvolňování cukrů
 • Metabolismus tuků → Metabolismus cholesterolu → do jater přichází všechny produkty trávení tuků, a některé z nich se využívají k výrobě různých životně důležitých tukových látek – zvláště cholesterolu. Je nezbytnou součástí při výstavbě a funkci různých, především nervových buněk; Vykonává řadu důležitých funkcí v metabolismu tuků (probíhá v nich oxidace tuků); Tvorba ketolátek (vznikají v nadměrném množství při vystupňovaném odbourávání tuků při nedostatku cukru (při hladovění nebo při dekompenzovaném diabetu)
 • Metabolismus bílkovin → vzniká zde hlavně albumin, fibrinogen a protrombin (plasmatické a sérové bílkoviny krve); Tvorba močoviny. Nežádoucí proteiny se tu rozkládají na jednotlivé aminokyseliny, a i ty jsou dále rozkládány. Při přeskupování bílkovin a jednotlivých aminokyselin v játrech vzniká i určité množství „volného“ dusíku, kterého není k ničemu zapotřebí. Proto se rychle přeměňuje na močovinu – hlavní odpadní produkt jater ve vztahu k proteinům

 

Další funkce jater:

 • Tvorba a vylučování žluči (ta je předávána vývodnými cestami do duodena)
 • Účastní se na přípravě činnosti některých steroidních hormonů
 • Detoxikační funkce mnoha léků a jedů

 

Charakteristika a průběh onemocnění:

Virové hepatitidy jsou onemocnění jaterního parenchymu, charakteristickým rysem je poškození jaterních funkcí, často se žloutenkou. Způsob přenosu, inkubační doba, závažnost klinického průběhu a tendence k chronicitě jsou u každého druhu virové hepatitidy jiné, základ klinického obrazu a diagnostika jsou podobné.

Typ hepatitidy Zkratka názvu Přenos Inkubační doba

(dny)

Chronické formy,

Možnost cirhózy

A VHA Orofekální 14 – 50 Ne
B VHB Parenterální,

Sexuální,

Matka → plod

40 – 80 Ano

5 – 10% dosp.

90% novoroz.

C VHC Parenterální,

(transfuze,

hemodialýza)

14 – 150 Ano 20 – 60%
D VHD Parenterální,

Sexuální

30 – 150 Ano
E VHE orofekální 14 – 60 ne

 

VHA
Příznaky:

Asymptomatické nebo:
– nechutenství, nevolnost, zvracení
chřipkové příznaky
tmavá moč, světlá stolice
– ikterus, pruritus kůže

Léčba:

-klid na lůžku
-infúze glukózy s vitamíny B, C, K
– roztoky aminokyselin
– hepatoprotektiva
– zákaz alkoholu
-vyřazení hepatotoxických léků

 

VHB
Příznaky:

Asymptomatické (asi u 30%) nebo:
– únava, nechutenství, nauzea, zvracení
– bolest kloubů, tlaková bolest v podžebří
– exantém
– tmavá moč, acholická stolice
– ikterus, kožní pruritus
– fulminantní průběh (1%) –  Jaterní selhání
– s přechodem do chronicity – riziko cirhózy jater

Léčba:

klidový režim
– infúze glukózy s vitamínem B, C, K
– roztoky aminokyselin
– hepatoprotektiva
– zákaz alkoholu
– při jaterním selhání –> transplantace jater
– u chronické -> imunoprotektiva

 

Ošetřovatelský plán a jeho realizace:

→ klient je přijat na infekční oddělení

 

Poloha a pohybový režim:

-přísný klid na lůžku
-poloha dle požadavků klienta

 

Sledování:

-bolest
-dyspeptické potíže
-fyziologické funkce
-účinky léků (žádoucí i nežádoucí)

 

Hygienická péče:

-zhodnocení úrovně soběstačnosti klienta s dle toho případná dopomoc
-seznámení klienta se zvláštními hygienickými opatřeními na infekčním oddělení
-sledování dodržování hygienických opatření

 

Výživa:

-v akutní fázi sacharidová dieta s dostatkem vitamínů (ovocné šťávy, čaj s glukózou)
-v těžkém stavu nic per os a strava parenterálně
-po úpravě stavu strava bohatá na bílkoviny, netučná, přechod na dietu 4S, 4
-seznámení a edukace klienta o nutnosti dlouhodobého dodržování dietního omezení (min. 6 měsíců)
-edukace o vhodných potravinách a o jejich vhodné úpravě

 

Vyprazdňování:

-edukace klienta o dodržování hygienických opatření při vyprazdňování na infekčním oddělení
-sledování pravidelnosti vyprazdňování, barvu moče a stolice

 

Spánek a odpočinek:

-doporučení vhodného zabavení ve vztahu ke specifice oddělení a stavu klienta (časopisy, televize)
-zajistit klidný a nerušený spánek a odpočinek

 

Psychosociální potřeby:

Klienti jsou na infekčním oddělení izolování, jsou omezeny jejich sociální potřeby. Klienti musí dostat veškeré informace o své diagnóze, tím zamezíme jejich nejistotě a strachu. Je důležité zajistit klientovi kontakt s rodinou (alespoň telefonicky).

 

Domácí péče:

-informovanost klienta o rekonvalescenci, nutnosti dodržování dietních opatření
-poučení klienta o možném přechodu choroby do chronického stádia, o nutnosti pravidelných kontrol
-pracovní neschopnost bude trvat do úplné normalizace klinického a laboratorního nálezu, je závislá na druhu vykonávané práce (fyzické zatížení)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!