Horní cesty dýchací – maturitní otázka

anatomie

 

   Otázka: Horní cesty dýchací

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Horní cesty dýchací

 

Horní cesty dýchací

 • mají ve stěně sliznici (cylindrický, řasinkový epitel), na sliznici jsou četné hlenové žlázy
 • pod sliznicí je podslizniční vazivo (velké množství v laryngu)
 • pod tím je kostěný nebo chrupavčitý skelet a hladká svalovina

 

 Dutina nosní

 • cavum nasi
 • začíná nosními dírkami
 • nosními nozdrami jde vzduch do nosohltanu
 • zevní nos (nasus externus) má tvar pyramidy
 • boční stěny – křídla alla nasi
 • nahoře se křídla spojují v hrbol (dorum nasi), kořen (radix nasi), špička (apex nasi)
 • base nosu má dvě dírky – nares
 • skelet nosu je chupavčitý
 • podklad nosu v oblasi kořene – ossa nasalia a processus frontalis
 • cartigalines nasi – z hyalinní chrupavky spojená vazivem
 • chrupavka tvoří křídla, hřbet a přední část nosní přepážky
 • kostěný skelet u kořene nosu, tvoří nosní kůstky
 • kůže je silná, tuhá, jemné chloupky, objemné sekreční žlázy, přes nosní dírky přechází do nosní dutiny, v dospělosti se vyskytují tuhé chlupy
 • podkoží – podkožní vazivo, vedou cévy nosu, svaly – muskulus nasi, skelet
 • inervace: a.facialis,n.facialis,1.větev n.trigeminu

 

 Vlastní dutiny nosní

 • sagitálně protáhlá
 • přepážkou – septum nasi- rozdělena na dvě části
 • kostěná přpážka – z části tvořena vomerem a kostí čichovou (vomerem a lamina perpendicularis ossis ethmoidalis)
 • z boční strany skořepy nosní –conche nasales
 • strop nosní dutiny – tvořen os frontale, os etmoidale, ossa nasalia
 • boční stěna – ossa frontale maxile, procesus palatine maxile
 • z boční stěny vybíhají nosní skořepy = 3 konche nasalle a dělí nosní dutinu na průduchy ->zvětšuje povrch dutiny nosní a usměrňují proud vzduchu
 • horní a střední skořepa (conche superior et media) patří k os ethmoidale a dolní skořepa (concha inferior) k maxille
 • konchy rozdělují dutinu nosní na průchody – meatus nasi
 • dolní průchod (meatus nasi inferior) – vyústění slzovodu (ductus nasolacrimalis)
 • sliznice je zevně fixována na periost -> přechází plynule ve sliznici hltanu
 • sinusy ústí vývody do vedlejších dutin nosních
 • podslizniční vazivo je silně prokrvené a obsahuje množství hlenových žlázek, je tvořeno cylindrickým epitelem a řasinkami
 • podle makroskopického vzhledu sliznice dělíme na dýchací a čichovou
 • čichová – je mezi horní a střední nosní skořepou je bledší, tenká obsahuje čichové buňky
 • dýchací – je z řasinkového epitelu
 • funkce: čichová, ohřátí vzduchu, imunitní, mechanické očišťování a zvhčování hlenem

 

 Vedlejší dutiny nosní (sinus paranasales)

 • sinusy
 • pneumatické dutiny v kostech
 • jsou vystlány tenkou sliznicí
 • definitivní velikosti dosahují v dospělosti
 • u novorozenců jsou pouze naznačeny
 • vývody ústí do dutiny nosní
 • sinus maxillaris (čelistní dutina- antrum Highmori) – největší ,uložený v těle maxilly
 • sinus frontalis (dutina čelní) – párový sinus, uložený okolo os frontalis
 • sinus sphenoidalis ( vedlejší dutina v kosti klínové) – párový sinus v kosti klínové
 • sinus ethmoidalis anterior a posterior (dutiny v čichové kosti) – (anterior et posterior) –uložené v laterálních částech kosti čichové)
 • všechny tyto dutiny jsou párové
 • lze vyšetřit pomocí rtg
 • pokud je zánět vedlejších dutin nosních mluvíme o sinusitis

 

 Nosohltan

 • nasopharynx
 • horní část hltanu
 • má válcivitý tvar
 • z každé strany ústí 1 eustachova trubice – spojuje nosohltan a středoušní dutiny, slouží k vyrovnání tlaku vzduchu, nebezpečí infekce
 • mezi ústími eustechovy trubice je nosohltanová mandle = tonsila pharyngea – nakupená lymfatická tkáň, představuje beriáru při infekcích.
 • Při zvětšování dojde ke snížení průchodnosti vzduchu nosem -> dýchá pusou

 

Zdroje najdete uvedeny zde:

 • https://biologie-chemie.cz/zdroje-vnl-xf/
 • Proběhla aktualizace čerpající z materiálů Marka Brychty
 • Proběhla aktualizace údajů o vedlejších dutinách nosních čerpající z http://www.upol.cz/uploads/media/dych.sys.pdf


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!