Nahosemenné rostliny – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Nahosemenné rostliny

Předmět: Biologie

Přidal(a): Van

 

 

Základní popis

 • „nahá“ semena = semena bez oplodí – jsou krytá pouze osemením 
  • nedokonalá ochrana vajíček – volně položena na semenných šupinách
 • pouze dřeviny
 • absence květních obalů i blizny
 • nevytvářejí pravé květy, ale šištice
 • šištice jsou většinou dřevnatějící a jednopohlavné (samčí a samičí)
 • listy jehlicovité nebo šupinovité 
 • jednoduchá vodivá pletiva (cévice = tracheidy)
 • k oplození není potřeba voda, transport spermatozoidů zajišťuje pylová láčka (semenné rostliny)
 • životní cyklus – potlačení gametofytu (omezené na šištice) – zcela závislý na sporofytu
 • gametofyt – pohl. fáze (z pohl. buněk – n) = šištice
 • sporofyt – nepohl. fáze (z diploid. buněk – 2n) = celý strom (semeno – semenáček – dospělý strom)

 

Šištice (samčí a samičí)

 • samičí šištice ♀
 • tvořena „šupinami“ uspořádanými do vřetena, na nich leží volně vajíčka
 • (semenná šupina + podpůrná šupina)
 • samčí šištice ♂
 • tvořena tyčinkami pylová zrna
 • pylová zrna rozšiřována větrem = větrosnubné rostliny (opylení větrem)
 • semena většiny nahosemenných rostlin jsou šířena větrem
 • tis, jalovec a jinan vytváří semena (nikoli plody!!!) se zdužnatělými částmi
 • podobná bobulím nebo peckovicím – šíří se živočichy

 

Cykasy

 • patří do semenných
 • patří mezi nejstarší rostliny na světě
 • první koncem prvohor
 • nejvíce rozšířeny v druhohorách
 • snes jen málo druhů
 • nejvíce jihovýchodní Asie
 • podobné palmám, ale příbuzní jehličnanů
 • vytváří šištice; uprostřed růžice listů – semeno – podobné peckovici
 • stálezelené, dvoudomé rostliny

 

Jinany

 • blízce příbuzné jehličnanům
 • živé zkameněliny – největší rozvoj v druhohorách (třetihorní rostliny)
 • dnes pouze jeden druh – jinan dvoulaločný (ginkgo biloba)
 • původ ve východní Číně (uctívaný strom), J Asii
 • u nás pěstován v parcích a zahradách
 • dvoudomý strom (až 35 m vysoký)
 • opadavé listy – připomínají tvarem malé vějířky
 • semena připomínají peckovice (ale nejsou)
 • léčebné účinky – doplňky stravy – paměť, krevní oběh, antioxidační účinky, astma atd…

 

Jehličnany

 • úzké jehlicovité listy (jehlice/šupiny) – odolnost proti chladu a suchu, různé uspořádání
 • jehlice – malý povrch, tlustá kutikula (udržuje vodu, v ní průduchy)
 • dřeviny, většinou stálezelené (kromě modřínu), většinou jednodomé (výjimky – borovice lesní a tis červený)
 • šištice odděleného pohlaví (často na jiných větvích)
 • samčí – shluk tyčinek, práší
 • samičí – z šupin (semenné, podpůrné) – spirálovité uspořádání do šištic
 • vodivá pletiva – cévice (tracheidy)
 • pryskyřičné kanálky (ve dřevě i listech) – pryskyřice – ochrana proti dřevokazným houbám a jiným parazitům
 • patří sem největší stromy na světě – sekvoje
 • výskyt:
 • chladnomilné dřeviny (mírné až chladné pásmo)
 • rostou i na chudých půdách
 • největšího rozvoje dosáhly v druhohorách – hnědé uhlí (třetihory)

 

Rozmnožovací

 • větrosnubné
 • vajíčka jsou bez obalů
 • jsou umístěny volně na šupinách šištic
 • šištice může po dozrání dřevnatět
 • dřevnatá šištice = šiška – reaguje na vzdušnou vlhkost (za sucha se otvírá)
 • semena s křídlem – šíření větrem (pylová zrna mají vzdušné vaky)
 • šišky – určovací znak – velikost, tvar a barva – charakteristické pro každý druh
 • mezi opylením a oplozením dlouhá doba – pylová láčka roste pomalu

 

Význam

 • u nás souvislé porosty – tzv. monokultury
 • zdroj dřeva – stavební materiál, palivo, papír
 • pryskyřice je součástí barev
 • kůrovcová kalamita! – lýkožrout smrkový

 

Určovací znaky 

 • borka
 • dřevo – typ, letokruhy
 • jehlice – malý povrch, ztoustlá kutikula, zapuštěné průduchy – vzdušná vlhkost
 • jehlice ve svazečcích, vyrůstají z brachyblastů…
 • šišky – vzpřímené ⨯ převislé
 • rozpadavé ⨯ nerozpadavé

 

Naše jehličnany

Smrk ztepilý 

 • mělký kořenový systém – vývraty
 • šišky visí dolů, nerozpadavé
 • jehlice zelené, šedé nebo stříbřité
 • dřevo – nábytek, stavby

 

Borovice lesní 

 • hluboký kořenový systém – polomy
 • jehlice vyrůstají ze zkrácených větévek ve svazečcích po 2 nebo 5
 • horské oblasti – keřovitá borovice kleč

 

Jedle bělokorá

 • citlivá na znečištěné prostředí
 • ploché zelené jehlice se dvěma bílými proužky na spodní straně
 • šišky vzpřímené, rozpadavé

 

Modřín opadavý

 • opadavá dřevina
 • jehlice měkké, vyrůstají z brachyblastů ve svazečcích
 • kvalitní dřevo – stavebnictví

 

Tis červený

 • strom nebo keř
 • parky, zahrady
 • celá rostlina jedovatá – kromě červeného míšku
 • šíří se díky ptákům – jedovatá semena projdou jejich trávicím traktem, ale nestihnou se rozložit
 • tmavě zelené měkké jehlice

 

Jalovec obecný

 • strom, keř
 • pichlavé jehlice
 • modré dužnaté samičí šištice (jalovčinky) – koření, alkoholické nápoje (gin)

 

Okrasné jehličnany

 • cypřišek Lawsonův, mrk pichlavý (stříbrný smrk), borovice vejmutovka, borovice černá, cedr libanonský
 • zerav západní / východní (túje) – „živý plot“.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!