Angina pektoris (AP) ischemická choroba srdeční

 

   Otázka: Angina pektoris (AP) ischemická choroba srdeční

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Renda

 

 

Angina pektoris (AP) ischemická choroba srdeční –  CHICHS

– je nedokrevnost myokardu způsobená patologickým procesem v koronárním řečišti

– způsobena nedostatkem kyslíku v srdeční svalovině

– málo okysličená krev proudí do srdce → dochází k nesprávnému stahování srdeční svaloviny → srdce přestává plnit svou fci pumpy → do těla proudí málo okysličené krve a zpět do krve

– svými příčinami a projevy je velmi podobná akutnímu infarktu myokardu

– s rozdílem, že při angině pectoris nedochází k odumření (ischémii) srdeční tkáně

– při léčbě je účinný lék Nitroglycerin (ve spreji či tabletě)

– AP je bolest, ke které dochází při zvýšeném požadavku na kyslík (běh, stres, chůze do schodů), kdy nemocné převážně s aterosklerózou nemohou dostatečně zásobit srdce a tělo kyslíkem a krve

 

Dělení:

1) akutní forma ISCH srdce

  • nestabilní AP = zhoršující se angina pectoris, závažná je poinfarktová NAP

– na myokardu jsou stálé oblasti trpící nedokrevností

– prognóza  – vážná, nereaguje na Nitráty, ↑ srdeční enzymy, přechodné změny na EKG, neklid, pocení

– stenokardie –  20 min

 

2) chronická forma ISCH srdce

  • vazospastická AP – spazmus věnčitých tepen, EKG – elevace ST segmentu, arytmie
  • stabilní námahová AP

– v klidu je okysličení dostatečné

– vyvolávajícím činitelem je fyzická námaha, psychické zatížení

– zvyšují se nároky na okysličení a aterosklerózou zatížené koronární řečiště nemůže myokard zásobit a nastává bolest myokardu

 

* příčiny:

– porucha prokrvení srdečního svalu, nedokrevnost

– arterioskleróza koronárních tepen (kornatění tepen)

 

Rizikové faktory:

– hypertenze

– porucha lipidového metabolismu

– kouření

– DM

– obezita

– nedostatek fyzické aktivity

– stres

– pozitivní RA

– mužské pohlaví…

 

* příznaky AP:

– stenokardie (námahová, palčivá bolest na hrudi)

– tlak, řezání, pálení, těžkost přímo za sternem

– často s iradiací

– do krku, do dolní čelisti, levé HK – rameno, paže (brnění levého malíčku)

– do zad – mezi lopatky, do oblasti žaludku

– vzniká při námaze

– pocit dechové nedostatečnosti – nedostatek kyslíku → dušnost = dyspnoe

– AP obvykle trvá 1 – 2 min.

– po podání NITROGLYCERINU RYCHLE VYMIZÍ !!!

– vymizí po přerušení námahy

– strach o život, bledost, úzkost

němá ischémie (např. u diabetiků, PACIENT nepociťuje žádnou bolest)

 

Komplikace:

– porucha metabolismu srdečního svalu

– změny elektrických vlastností srdce (riziko vzniku arytmie)

– aneurysma (výduť)srdeční stěny s rizikem ruptury (trhliny, prasknutí)

– porucha mechanické fce srdce

 

Vyšetřovací metody:

– anamnéza

– klidové, zátěžové EKG – bicyklová ergometrie

– echokardiografie – SONO srdce

– invazivní metody:  

– koronarografie – kontrastní RTG, kontrastní látka zobrazuje věnčité tepny

– ventrikulografie – zobrazuje srdeční a mozkové komory, může být RTG kontrastní i izotopová

– zobrazuje dynamiku srdečního cyklu

– doplňující vyšetření – Holter – dlouhodobý monitoring EKG

– odběry: základní

* izotopy – radioaktivní látky, izotopy jodu či technecistan

 

Léčba:

1) hl. konzervativní

– změna životosprávy

– léčba obezity –  ↓ nadváhu

– ↓ příjem tuků a solí

– zlepšit fyzickou kondici – dle stavu pacienta

– nekouřit

– vyhýbat se rizikovým faktorům

– nosit u sebe sprej s nitroglycerinem

 

2) oxygenoterapie

– podání O2

 

3) farmaka

KORONÁRNÍ VAZODILATANCIA – nitráty

– při záchvatu rozšiřují věnčité tepny

– NITROGLYCERIN, ISOKET, ISO MACK, MAYCOR, NITRO MACK

– ANTIKOAGULANCIA

– CLEXANE, FRAGMIN, FRAXIPARIN, WARFARIN

– ANTYHYPERTENZIVA

– ACE INHIBITORY

– inhibitory enzymu konvertující angiotenzin, snižují vysoký TK

– ENALAPRIL, ENAP, PRESTARIUM, TRITACE

– BETA BLOKÁTORY

– snižují TK, zpomalují srdeční rytmus

– VASOCARDIN, BETALOC, TRIMEPRALON, TENORMIN

– HYPOLIPIDEMIKA

– snižují koncentraci cholesterolu nebo triglyceridů v těle

– ATORIS, ZOCOR FORTE

 

4) intervenční

– PTCA – zprůchodnění postižené tepny balónkem

 

5)  operační

– aortokoronární bypass

– přemostění zúženého nebo uzavřeného úseku aortokoronární cévy, pomocí náhradní cévy

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!